ทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน ไว้ใช้เอง ประหยัด ช่วยลดขยะ

พิเศษ

การทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนไว้ใช้เอง

ปุ๋ยมูลไส้เดือนมีประโยชน์หลายประการ ได้แก่ : ปรับปรุงโครงสร้างดิน: มูลไส้เดือนทำให้ดินสมบูรณ์ ปรับปรุงโครงสร้าง และความสามารถในการอุ้มน้ำ
อ่านต่อ ที่นี่