ฟิโล ฟิโลเดนดรอน ไม้ใบยอดฮิต

ฟิโล ฟิโลเดนดรอน ไม้ใบยอดฮิต ยิ่งด่าง ยิ่งแพง กระแสแรงไม่มีตก นับใบขาย ใบละหลายหมื่น ฟีโล่ ชื่อสั้นๆที่เรียกกันโดยทั่วไปหรือชื่อเต็ม คือฟิโล แปลว่ารัก และ เดนดรอน แปลว่าต้นไม้ ซึ่งชอบเกาะพันอยู่กับ ไม้ยืนต้นใหญ่ๆ หรืออยู่รวมกันเป็นพุ่มเป็นกมีถิ่นกำเนิดมาจากครับพิกัดๆ ชอบแสงแดด โดยเฉพาะเมืองไทยเจริญเติบโตได้และหลากหลายสายพันธุ์ก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี

อ่านต่อ