วัคซีนพืชบิ๊ก

ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัคซีนพืชบิ๊ก

ผลิตภัณฑ์ วัคซีนพืชบิ๊ก มี 4 สูตร ดังนี้

วัคซีนพืชบิ๊ก ทรี

วัคซีนพืชบิ๊ก ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับเปลี่ยนฉลากสินค้าเป็นแบบใหม่ ให้ดูทันสมัยและเหมาสมกับผู้ใช้งาน มากยิ่งขึ้น โดย มี สูตรดั้งเดิมหรือสูตรสำหรับพืชทุกชนิด ไม้ผล ผัก และพืชไร่ ให้เลือกได้ ตามความเหมาะสม...

ผลิตภัณฑ์ “บิ๊ก” สารกระตุ้นภูมิต้านทานและเสริมการเจริญเติบโตสำหรับพืช

….วัคซีนพืช บิ๊ก สกัดจากธรรมชาติเหมาะสำหรับนาข้าว พืชไร่ พืชสวน พืชผัก ไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับ เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับพืชที่สกัดจากธรรมชาติโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงทำให้มีความบริสุทธิ์มากและมีโมเลกุลขนาดที่เล็กกว่าปากใบพืชทั่วไป สามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์พืชได้อย่างรวดเร็ว พืชจึงนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที มีส่วนประกอบหลัก คือ ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (Chitooligosaccharide) เรียกย่อว่า C.O.S. และธาตุอาหารจาก ฮิวมัส จึงกระตุ้นภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของพืช (Plant Immune Booster หรือ Elicitor) เพิ่มผลผลิตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผนังเซลล์ของพืชทำให้พืชมีสุขภาพแข็งแรง ส่งผลให้ราก ลำต้น กิ่ง และใบของพืช มีความแข็งแรงมากขึ้น

วัคซีนพืชบิ๊ก

สารกระตุ้นภูมิต้านทานสำหรับพืช

ปุ๋ยอินทรีย์

สารเสริมการเจริญเติบโตสำหรับสัตว์

ติดต่อ เจ้าหน้าที่
Call Now Button