วัคซีนพืชบิ๊ก

ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัคซีนพืชบิ๊ก
โรคแอนแทรคโนส

พริก เป็นพืชที่อ่อนแอต่อ โรคหลายชนิดโดยโรคที่เป็นปัญหามากที่สุดในการปลูกพริกของเกษตรกร คือโ รคแอนแทรคโนส สาเหตุเกิดจากเชื้อรากลุ่มหนึ่ง ซึ่งสามารถเข้าไปทำลายต้นพริกได้ทุกระยะตั้งแต่ ต้น ใบ ดอก และ ผลพริก โดยเฉพาะอาการเป็นโรคที่ผลจะทำให้สูญเสียผลผลิตมากมาย เกษตรกรผู้ปลูกพริกจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับอาการบนผลพริก เรียกว่า โรคกุ้งแห้ง เพราะ ทำให้เกษตรกรต้องสูญเสียรายได้ จากการขายผลผลิต ในทุกที่และทุกฤดูกาลจากโรคแอนแทรดโนส

โรคแอนแทรคโนส หรือโรค กุ้งแห้งในพริก

โรคแอนแทรคโนส

อาการของโรคแอนแทรคโนส

…….อาการทั่วไปของ  โรคแอนแทรคโนสบนผลพริก คือ  อาการเริ่มต้นแผลจะเป็นจุดเล็กๆ ฉ่ำน้ำ  บริเวณภายในแผลมีสีเหลืองอ่อน  เนื้อเยื่อผิวของผลจะยุบลง  จากนั้นเมื่อมีความชื้นสูงแผลจะขยายใหญ่ขึ้นเป็น วงรี หรือ วงกลม ซ้อนกันเป็นชั้นๆ ตรงกลางแผลจะเห็น เป็นสปอร์สีดำ  ซึ่งเป็นส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อรา แล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและหากมีหลายแผลบนผลที่เชื้อเข้าทำลายเมื่อเชื้อราเจริญเติบโตเต็มที่

โรคแอนแทรคโนส

สาเหตุของโรคแอนแทรคโนส

          โรคแอนแทรคโนสพริก มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรากลุ่มหนึ่งในสกุล คอลเลทโตตริคัม 

(Colletotrichum spp.) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืชจากศูนย์วิจัยผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รายงานว่ามี  3  ชนิดในประเทศไทย

การป้องกันและแก้ไข โรคแอนแทรคโนส

 • 1 ทำลายส่วนที่เป็น โรคแอนแทรคโนส โดยนำไปเผาทำลายทิ้
 • 2 ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์จากต้นที่เป็นโรคมาปลูกซ้ำ
 • 3 ในแหล่งที่มีการระบาดของโรคควรปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค
 • 4 เลี่ยงการปลูกในแหล่งที่เคยเป็นโรคมาก่อน
 • 5 ก่อนปลูกแช่เมล็ดในน้ำอุ่น 49 องศาเซลเซียสนาน 20 นาทีเพื่อฆ่าเชื้อที่ติดมากับเมล็ด
 • 6 ควบคุมเชื้อรา ไตรโคเดอร์ม่าอัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุกๆ 5 ถึง 7 วันโดยฉีดพ่นในช่วงเย็นหรือใช้เชื้อแบคทีเรีย BS อัตราการใช้ตามฉลากเมื่อเริ่มพบอาการของโรคให้ฉีดพ่นบริเวณที่มีอาการในช่วงเย็น
 • 7ฉีดพ่นด้วยวัคซีนพืช big ทุกๆ 7 วันอัตราส่วน 2 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร
โรคราน้ำค้าง
วัคซีนพืชบิ๊ก3 สูตร ผัก

เพิ่มเติม...

 โรคแอนแทรคโนส  สามารถเกิดขึ้นกับคือได้หลายชนิด  เช่
 1. โรคแอนแทรคโนสบนผลมะนาว
 2. โรคแอนแทรคโนสบนผลองุ่
 3. โรคแอนแทรคโนสบนผลฝรั่
 4. โรคแอนแทรกโนสบนสตรอเบอร์รี่
 5. โรคแอนแทรคโนสบนส้มโอ
 6. โรคแอนแทรคโนสในมะม่วง
 7. โรคแอนแทรคโนสในต้นหอม
 8. โรคแอนแทรคโนสในพริกไทย
 9. โรคแอนแทรคโนสบนกล้วย
 10. โรคแอนแทรคโนสในมันฝรั่ง
 

* สั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม [email protected] // 091-865-8321

ติดต่อ เจ้าหน้าที่
Call Now Button