วัคซีนพืชบิ๊ก

ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัคซีนพืชบิ๊ก
โรคราน้ำค้าง

โรคราน้ำค้าง  มีสาเหตุจากมาจากเชื้อรา Pseudoperonospora cubensis พบพืชมีอาการของโรคมากช่วงที่มีความชื้นในอากาศสูง  อากาศหนาว  มีน้ำค้างลงจัด และฝนตกชุก  แพร่ระบาดมากในหน้าฝนและหนาว  เชื้อราสาเหตุของการเกิด  โรคราน้ำค้าง  สามารถแพร่ระบาดได้ดีโดย  ลม  น้ำฝน  เครื่องมือทางการเกษตร  และ  การเคลื่อนย้ายพืชปลูกและสามารถมีชีวิตอยู่ข้ามปีได้ จากการอาศัยในดินและซากพืชหรือเมล็ดพันธุ์ ที่เคยมีประวัติการแพร่ระบาดมาก่อน เชื้อราสาเหตุโรคพืชเจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 4-24 องศาเซลเซียส แต่ไม่ทนต่อแสงแดดจัด หากเข้าทำลายพืชปลูกจะสามารถสร้างความเสียหายให้เกิดกับพืชได้ โดยจะทำให้ผลผลิตพืชลดลง หากเป็นมากพืชอาจเหี่ยวแห้งตายในที่สุด

โรคราน้ำค้าง

การปลูกพืชตระกูลแตง ไม่ว่าจะเป็น แตงกวา แตงโม แตงไท แคนตาลูป เมล่อน บวบ ฟัก แฟง ฟักทอง ฯลฯ มักหนีไม่พ้นโรคนี้ เกษตรกรที่ปลูกพืชตระกูลแตง ควรมีการดูแลใส่ใจพืชปลูกเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศมีความชื้นสูง หรือ มีหมอกลงจัด หากพบควรเร่งป้องกันกำจัดโดยเร็วไว เพราะโรคจะแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและสร้างความเสียหายให้แก่พืชได้ 100%และพืชชนิดอื่น ก็มีโอกาสพบโรคราน้ำค้างนี้เช่นกัน  ตัวอย่างเช่น  โรคราน้ำค้างข้าวโพดอ่อน  โรคราน้ำค้างคะน้า

ลักษณะอาการของโรคราน้ำค้าง :

จะพบกลุ่มของเชื้อราเป็นผงสีขาว  หรือ  สีเทาบนใบ ต่อมาด้านหลังใบจะเกิดแผลสีเหลือง  และเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล แผลค่อนข้างเป็นเหลี่ยม ขอบไม่แน่นอน ถ้าเป็นรุนแรง  แผลจะมีจำนวนมาก  ใบจะเหลือง  และแห้งตาย  ใบที่อยู่ตอนล่างๆ จะมีแผลเกิดก่อนแล้วลามไปยังใบที่สูงกว่า  ด้านบนในต้นอ่อนจะเริ่มมีแผลสีเหลืองที่ใบเลี้ยง  และมักจะหลุดร่วงไป อาจมีขนาดเล็กถึงใหญ่

โรคราน้ำค้าง

เทคนิคพิชิตโรคราน้ำค้างแบบไม่ใช้สารเคมี : เป็นหลักการของ  คุณสมปอง ฉิมดำ เกษตรกร ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา ได้แนะวิธีการป้องกันโรคราน้ำค้างในพืชปลูก ซึ่งสามารถทำได้โดยการรดน้ำพืชจากส่วนบนของทรงพุ่มลงด้านล่างของลำต้น หรือ ที่เรียกกันว่า ล้างใบพืช ในช่วงเช้า  ควบคู่ไปกับการให้น้ำ เพื่อเป็นการล้างน้ำค้างออกจากใบพืช โดยเฉพาะในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น หรือ น้ำค้างลงจัดหลังล้างใบพืชแล้วควรฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ในอัตรา 100 ซีซี ต่อน้ำเปล่า 12 ลิตร ฉีดพ่นจากบนลงล่าง คลุมให้ทั่วทรงพุ่มของพืช ทุกๆ 7-10 วัน เพียงเท่านี้ก็ช่วยแก้ปัญหาโรคราน้ำค้างที่เข้ามารบกวนพืชปลูกได้แล้วซึ่งคุณสมปองการันตีว่า วิธีนี้ใช้กับพืชตระกูลแตงและพืชผักอื่นๆ แล้วได้ผลดีมาก เมื่อปฏิบัติเป็นประจำแล้วจะไม่มีปัญหาเรื่องโรคราน้ำค้างมารบกวนพืชปลูกได้อีก  

-โรคราน้ำค้าง ใน คลีนิกพืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรร์.(ออนไลน์)

วิธีควบคุม โรคราน้ำค้าง

งดการให้ปุ๋ย  และน้ำ  เมื่อสังเกตุเห็นว่าพืชเป็น  โรคราน้ำค้าง

โรคราน้ำค้าง

ให้ทำการตัดแต่ง  กิ่ง  ยอดอ่อน  ตายอด  ตาข้าง  ส่วนที่เป็น  โรคราน้ำค้างออก  ฉีดพ่นด้วย น้ำยากำจัดเชื้อรา  หรือ วัคซีนพืช บิ๊ก ตั้งแต่เริ่มแสดงอาการของโรค

โรคราน้ำค้าง
โรคราน้ำค้าง

* สั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม [email protected] // 091-865-8321

ติดต่อ เจ้าหน้าที่
Call Now Button