วัคซีนพืชบิ๊ก

ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัคซีนพืชบิ๊ก
เพลี้ยอ่อน

………แมลงศัตรูพืชสามารถเข้ามาทำลายกัดกินสร้างความเสียหายให้กับ ผักของเราได้ตลอดทั้งปี  ผมจึงขอรวบรวมแมลง เพลี้ย หนอน ศัตรูของผักชนิดต่างๆ เช่น พริก ผักชีฝรั่ง ผ้กชีไทย ผักกาดหอม กะเพรา  โหระพา  กล่ำปลี  กล่ำดอก  บร็อคโคลี่  พืชตระกูลมะเขือ  ผักกาดขาว  ถั่วฝักยาว  มะเขือเทศ  ผักคะน้า  ผักกวางตุ้ง/ผักกวางตุ้งฮ่องเต้  ผักหวานบ้าน  บวบเหลี่ยม  ถั่วพลู  ข้าวโพดหวาน  ขึ้นฉ่าย  กุยช่าย  ผักบุ้งจีน  แตงกวา/แตงร้าน  และอีกมากมาย  เรามาทำความรู้จักพร้อมทั้งวิธีการจัดการกับศัตรูพืชผักเหล่านี้ โดยวิธีปลอดภัยกันดีกว่า

ศัตรูของผัก แบ่งเป็น  3  กลุ่ม 

 1. หนอน ชนิดต่าง เช่น หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะยอดกล่ำ เป็นต้น
 2. เพลี้ย ชนิดต่างๆเช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดด
 3. เชื้อรา ชนิดต่างๆ

การป้องกันกำจัดศัตรูพืชของผักชนิดต่างๆ แบบปลอถภัย

1. พริกชี้หนู / พริกมัน / พริกหนุ่ม / พริกชี้ฟ้า

 •  ศัตรูพืชที่พบ คือ เพลี้ยไฟ, เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง สามารถป้องกันกำจัดได้โดย
 1. ฉีดพ่นด้วยสารสะเดา, บีฑี ( ฟลอร์แบค ). บิวเวอเรีย ใช้กับดักกาวเหนียวไวท์ออยล์ 
 2. เก็บผลกิ้งฉีดพ่นด้วยเชื้อราไตร-โคเดอร์มา  และรองกั้นหลุมปลูก 

2. ผักชีฝรั่ง

 • ศัตรูพืชที่พบคือ โรดรากเน่าโคนเน่า สามารถป้องกันกำจัดได้โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
เพลี้ยแป้ง
เพลี้ยแป้ง
เพลี้ยแป้ง
เพลี้ยแป้ง

3. ผักกาดทอม

 • ศัตรูพืชที่พบคือ โรคเน่า สามารถป้องกันกำจัดได้โดยฉีดพ่นหรือโรยโคนต้นด้วย  เชื้อราไตรโคเดอร์

4. ผักซีไทย

 • ศัตรูพืชที่พบคือ โรคเน่า สามารถป้องกันกำจัดได้โดย  ฉีดพ่น  หรือ  โรยโคนต้นด้วย  เชื้อราไตรโคเดอร์

5. กะเพรา

 • ศัตรูพืชที่พบคือ เพลี้ยอ่อน  หนอนใยผัก  สามารถป้องกันกำจัดได้โดยฉีดพ่น  ด้วยสารสะเดา, บีที ( ฟลอร์เบค )
เพลี้ยไฟ
เพลี้ยไฟ

6.โหระพา

 • ศัตรูพืชที่พบคือ เพลี้ยอ่อน  หนอนใยผัก  สามารถป้องกันกำจัดได้โดยฉีดพ่น  ด้วยสารสะเดา, บีที ( ฟลอร์เบค )

7.กล่ำปลี

 •  ศัตรูพืชที่พบคือ หนอนเจาะยอดกะหล่ำ สามารถป้องกันกำจัดได้โดยฉีดพ่นด้วยสารสะเดา, บีที ( ฟลอร์แบค )

8.กะหล่ำดอก

 •  ศัตรูพืชที่พบคือ หนอนเจาะยอดกะหล่ำ สามารถป้องกันกำจัดได้โดยฉีดพ่นด้วยสารสะเดา, บีที ( ฟลอร์แบค )
หนอนใยผัก
หนอนใยผัก

9.บล็อคโคลี่

 • ศัตรูพืชที่พบคือ หนอนใยผัก สามารถป้องกันกำจัดได้โดยฉีดพ่นด้วย  สารสะเดา, บีที ( ฟลอร์เบค )

10.มะเขือเปราะ / มะเขือยาว

 • ศัตรูพืชที่พบ คือ หนอนเจาะผล  เพลี้ยไฟ  ด้วงเต่ามะเขือ  สามารถป้องกันกำจัดได้โดยฉีดพ่นด้วยสารสะเดา. บีที ( ฟลอร์แบค ) ให้น้ำแบบสปริงเกลอร์  ฉีดพ่นช่วงบ่าย

11.ผักกาดขาว / ผักกาดขาวปลี

 • ศัตรูพืชที่พบคือ โรคเน่าและเพลี้ยอ่อน หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก ด้วงหมัดผัก สามารถป้องกันกำจัดได้โดย
 1. ) เมื่อเริ่มห่อหัว ให้พ่นปุยน้ำธาตุอาหารรองแคลเซียมโบรอน ใช้กับดักกาวเหนียว
 2. ) ฉีดพ่นด้วย  สารสะเดา , บีที ( ฟลอร์เบค ).  บีที (โนวาดอร์ )

12.ถั่วฝักยาว

เพลี้ยอ่อน
เพลี้ยอ่อน
 • ศัตรูพืชที่พบคือ เพลี้ยอ่อน  หนอนชอนใบ  หนอนเจาะฝัก โรครสนิมสามารถป้องกันกำจัดได้โดย
 1. ฉีดพ่นด้วยสารสะเดา ยาสูบ
 2.  ตัดใบทิ้งและเก็บส่วนที่เป็นโรคทิ้ง
 3.  ฉีดพ่นเชื้อราไตรโดเดอร์มา

13.มะเขือเทศ

 • ศัตรูพืชที่พบคือ โรคใบจุด โรครากเท่าคอดิน โรคเน่า สามารถป้องกันกำจัดได้โดย
 1. ตัดทิ้งและเก็บส่วนที่เป็นโรคทิ้ง  ฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา
 2.  รดด้วยน้ำปูนใส

14. ผักคะน้า

 •  ศัตรูพืชที่พบคือ ด้วงหมัดผัก เพลี้ยอ่อน หนอนใยผัก สามารถป้องกันกำจัดได้โดยฉีดพ่นด้วยสารสะเดา, บีที (โนวาดอร์) ใช้กับดักกาวเหนียว,ยาสู่ป

15.ผักกวางตุ้ง / ผักกวางตุ้งฮ่องเต้

 • ศัตรูพืชที่พบคือ ด้วงหมัดผัก เพลี้ยอ่อน หนอนใยผัก สามารถป้องกันกำจัดได้โดยฉีดพ่นด้วยสารสะเดา, บีที (โนวาดอร์ ) ใช้กับดักกาวเหนียว, ยาสูบ

16.ผักหวานบ้าน

 • ศัตรูพืชที่พบคือหนอนใยผัก เพลี้ยไฟ สามารถป้องกันกำจัดได้โดยฉีดพ่นด้วยสารสะเดา บีที ( ฟลอร์เเบค ) ให้น้ำแบบฝอยฉีดพ่นช่วงบ่าย

17.บวบเหลี่ยม

 • ศัตรูพืชที่พบคือ ด้วงเต่าแตงแดง  หนอนกระทู้ผัก สามารถป้องกัน กำจัดได้โดยฉีดพ่นด้วย สารสะเดา และใช้กับดักกาวเหนียว
ด้วงหมัดผัก
ด้วงหมัดผัก

18.ถั่วพลู

 • ศัตรูพืชที่พบคือ หนอนชอนใบ สามารถป้องกันกำจัดได้โดยฉีดพ่นด้วย  สารสะเดา

19.ข้าวโพดหวาน

 • ศัตรูพืชที่พบคือ  หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะยอด สามารถป้องกันกำจัดได้โดยฉีดพ่นด้วยสารสะเดา

20.ขึ้นฉ่าย

 • ศัตรูพืชที่พบคือ  หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะยอด สามารถป้องกัน กำจัดได้โดยฉีดพ่นด้วยสารสะเดา

21.กุยฉ่าย

 • ศัตรูพืชที่พบคือ โรคราสนิม สามารถป้องกันกำจัดได้โดยการตัดใบ นำไปทิ้งให้ห่างจากแปลง

22.ผักบุ้งจีน

 • ศัตรูพืชที่พบ  คือ โรคราสนิมขาว  เพลี้ยไฟ สามารถป้องกันกำจัดได้  โดยการถอนทิ้งทั้งแปลงแล้วตากดินไว้

23.แตงกวา / แตงร้าน

 • ศัตรูพืชที่พบ  คือ  โรคราน้าค้าง  สามารถป้องกันกำจัดได้โดยฉีดพ่นหรือโรยโดนต้นด้วยเชื้อรไตรโคเดอร์มาในระยะเริ่มตัน, ฉีดพ่นบีเอส ( บาซิลลัส ซับที่ลีส ) เก็บใบที่เป็นโรคทิ้ง

สรุปแล้ว ศัตรูของพืชผัก แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

 1. หนอน  จัดการ ด้วย เชื้อ บีที หัวเชื้อบีที (Bt) คือ เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ที่เป็นศัตรูตามธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช ซึ่งมีการนำมาใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชที่สำคัญและมีการดื้อยาหรือสารเคมีง่าย เช่น หนอนใยผัก หนอนผีเสื้อกะหล่ำ หนอนคืบ กะหล่ำ หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะผล หนอนเจาะสมอฝ้าย และ แมลงดำหนาม อย่างได้ผลชะงัด
 2. เชื้อรา ใช้ไตรโครเดอมาในการควบคุม
 3. เพลี้ยต่าง  ใช้น้ำ หมักชีวภาพ มีหลายสูตร

Tip:  การกำจัดเพลี้ยแป้ง เชื้อราสาเหตุของโรค รากเน่าโคนเน่า โดยใช้ นวัตกรรม วัคซีนพืชบิ๊ก หรือ วัคซีนพืชบิ๊กทรี  

    ….. ผสม วัคซีนพืชบิ๊ก  40  cc./น้ำ  20  ลิตร  ฉีดพ่น ให้ทั่ว ให้สัมผัสโดนตัวเพลี้ยแป้ง  ก็เป็นอีกวิธีที่สามารถใช้ใน การกำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของเชื้อไวรัส  ได้ผลดีมากเหมือนกัน  อีกทั้งยังจัดการเชื้อราสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่า ได้ด้วย สะดวกสำหรับ  ท่านที่ไม่มีเวลา  ทำน้ำหมักตามสูตรที่แนะนำด้านบน  ลองดูนะครับ  ไม่ยากเลยไช่ไหมครับ  การกำจัดเพลี้ยแป้ง 

*หมายเหตุ  หากใช้ร่วมกับ ไตรโครเดอมาให้ ฉีดพ่น วัคซีนพืชบิ๊ก หรือ วัคซีนพืชบิ๊กทรี  ก่อน  1  วัน 

* สั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line@Bighealthyplant // 091-865-8321

ติดต่อ เจ้าหน้าที่
Call Now Button