รางวัลระดับโลก

เมื่อได้รับรางวัลในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคแล้ว ก็ก้างไปสู่ รางวัลระดับโลก ความสำเร็จที่ เราภูมิใจ วัคซีนพืชบิ๊ก กับรางวัลระดับโลก ที่ได้รับ ในช่วงที่ผ่านมา จนเป็นที่ยอมรับ

งาน “International Exhibition of Inventions Geneva” ครั้งที่ 43

ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

รางวัล “ระดับเวิลด์คลาส เหรียญทองเกียรติยศ”
Gold Medal with the mention “Vaccin Pour Plantes” DIPLOME INVENTIONS GENEVA

รางวัล Grand Prix
PRIZE OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ – NAPOCA, ROMANIA

รางวัล FIRI AWARD FOR THE BEST INVENTION

“Plant vaccine Biological Extracts for Stimulant and Enhances ImmunePlant” PRIZE OF THE FIRST INSTITUTE OF INVENTORS AND RESEARCHERS OF THE I.R. OF IRAN

รางวัล DIPLOME CERTIFICATE
สำหรับความสำเร็จของนวัตกรรม “Natural Plant vaccine”

รางวัลนวัตกรรมระดับโลกที่สำคัญและนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ คือ การคว้ารางวัลในงาน "Brussels Innova" ชื่อเดิมคือ "Eureka Competition"

ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม

“Prize of CONCEPTUM Exhibitions”

เหรียญทองเกียรติยศ และ ประกาศนียบัตร ด้านนวัตกรรม
“Nature Plant Vaccine for crop protection by physical and biosynthesis barriers with unique delivery mechanism”

ใบประกาศนียบัตรและเหรียญ
“Natural Immune Booster for livestock/aquaculture herd health protection with unique delivery mechanism”

เหรียญทอง
“Natural Immune Booster for livestock/aquaculture herd health protection with unique delivery mechanism”

งาน DIPLOMA INNOVA ณ เมืองบาเซโลน่า ประเทศสเปน

รางวัลเหรียญทองนวัตกรรม 
“Cordi-O: Natural antibiotic for plant and large scale husbandry”

รางวัลนวัตกรรมนานาชาติของโปแลนด์
“Cordi-O Natural Immune Booster for plant and animal”

ประกาศนียบัตรวิจัยระหว่างประเทศการจัดนิทรรศการและเทคโนโลยีใหม่สำหรับการประดิษฐ์ 
Cordi-O for plant and animal from IRAN

รางวัลเหรียญทองนวัตกรรม
“MicroArid Active” for promote growth of plant in fild crops or arid area”

Premio Eureka a la Innovacion Prize of Agro-industry and Biotechnology

งาน DIPLOMA INNOVA

ณ เมือง Katowice ประเทศโปแลนด์

รางวัลเหรียญทอง “B-Cordy” 
natural immune Booster

รางวัลเหรียญทอง “Natural plant vaccine” 
สำหรับการป้องกันพืชโดยอุปสรรคทางกายภาพและการสังเคราะห์ด้วยกลไกรส่งมอบที่ไม่ซ้ำกัน

รางวัลเหรียญทอง “Activated Micro Arid” 
สำหรับการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในพืชไร่หรือพื้นที่แห้งแล้ง”

รางวัลนวัตกรรมระดับโลกที่สำคัญ และนำมาซึ่งความภาคภูมิใจที่สุดอีกครั้ง คือ การคว้ารางวัล และ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในงาน “Brussels Innova” ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม

“Oligo-β” Natural Immune Booster. 
The World Exhibition on Inventions, Research and New Technologies

DIPLOMA on behalf of the Scientific Community of ROMANIA
for the high scientific and technological level on the invention “Oligo-β” Natural Immune Booster. The World Exhibition on Inventions, Research and New Technologies

Gold medal with mention for the innovation 
“Oligo-β” Natural Immune Booster. The World Exhibition on Inventions, Research and New Technologies

Prize of Iranian Top Inventors for the innovation 
“Oligo-β” Natural Immune Booster. The World Exhibition on Inventions, Research and New Technologies

DIPLOMA BRUSSELS 2016 Award for the invention
“Oligo-β” Natural Immune Booster. The World Exhibition on Inventions, Research and New Technologies

Prize of the Contest Brussels Eureka for the invention 
“Natural fungicide” for crop protection by physical and biochemical process with a highly unique delivery mechanism. The World Exhibition on Inventions, Research and New Technologies

Gold medal with mention for the innovation 
“Natural fungicide” for crop protection by physical and biochemical process with a highly unique delivery mechanism. The World Exhibition on Inventions, Research and New Technologies

Gold medal with mention for the innovation
“Biocontrol Slow-released Organic Chelate Fertilizer for increase crop production with unique delivery mechanism by Nano and micro encapsulation”. The World Exhibition on Inventions, Research and New Technologies

Gold medal with mention for the innovation
“MicroArid Active” for promote growth of plant in field crops or arid area. The World Exhibition on Inventions, Research and New Technologies

งาน Budi Uzor Innova OSIJEK ครั้งที่ 42

ประเทศโครเอเชีย

INOVA BEST MARKETING POTENTENTIAL EXHIBIT AWARD

Natural Plant vaccine For crop protection by physical and physical and biosynthesis barriers with unique delivery mechanism