รางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย

เมื่อได้รับรางวัลในระดับประเทศ ก็ก้างไปสู่ รางวัลระดับ ภูมิภาค ความสำเร็จที่ เราภูมิใจ วัคซีนพืชบิ๊ก กับรางวัลระดับภูมืภาค ที่ได้รับ ในช่วงที่ผ่านมา จนเป็นที่ยอมรับ

งานนิทรรศการ "Seoul international Invention Fair" (SIIF) ที่ประเทศเกาหลีใต้

ผลงานนวัตกรรม “ ออมสิน ” แร่ธาตุอาหารเสริมระดับนาโนที่ออกฤทธิ์เป็นยาและวัคซีนสำหรับพืช

  • รางวัลเหรียญเงิน  ในความพยายามที่ยอดเยี่ยมและความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นนวัตกรรม

2.งานประกวด รางวัล Special Award Taiwan

  • เป็นสิ่งประดิษฐ์หนึ่งที่มีความสร้างสรรค์ ซึ่งแสดงให้เห็นศักยภาพที่โดดเด่น ในการปรับปรุงคุณภาพของชีวิตคนในครอบครัว