รางวัลระดับประเทศ

ความสำเร็จที่ เราภูมิใจ วัคซีนพืชบิ๊ก กับรางวัล ที่ได้รับ ในช่วงที่ผ่านมา จนเป็นที่ยอมรับ

การประกวดผลงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Awards) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.ผลงานนวัตกรรม "ออมสิน" แร่ธาตุอาหารเสริมระดับนาโนที่ออกฤทธิ์เป็นยาและวัคซีนสำหรับพืช

 • ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1” ด้านเศรษฐกิจ
  โรงแรม เซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
รางวัลระดับประเทศ

2.งานประกวด สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards

 • ผลงาน อาหารเสริมที่ออกฤทธิ์เป็นยาและวัคซีนสำหรับพืช “ออมสิน” 
  ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” ผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
  ณ สยามพารากอน กรุงเทพฯ

3.รางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรม ในรายการ “The Master of Innovation” มูลค่า 2,000,000 บาท

 • โดยสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) National Research Council of Thailand (NRCT) และ 
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ National Innovation Agency (NIA) Thailand 

4.งานประกาศรางวัล Blue Ribbon Award

 • ผลงาน อาหารเสริมที่ออกฤทธิ์เป็นยาและวัคซีนสำหรับพืช “บิ๊ก”
  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5.งานประกาศรางวัล PRIME MINISTER'S EXPORT AWARD

 • ได้รับรางวัลในสาขา Best Green Innovation จากผลิตภัณฑ์วัคซีน “บิ๊ก” 
  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล