วัคซีนพืชบิ๊ก

ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัคซีนพืชบิ๊ก
ส้มนอกฤดู

เทคนิคการแกล้งต้นไม้ มีมาแต่โบราณ

………เทคนิคการทรมานต้นไม้  มีมาแต่โบราณวิธีการเพื่อให้ได้ผลผลิตนอกฤดูกาล หรือเปลี่ยนให้ไมัผลที่ไม่ยอมออกดอกออกผลสามารถงอกดอกออกผลขึ้นมาได้นั้น อาจมีมาตั้งแต่สมัยโบราณและสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เริ่มแรกเดิมทีหลายวิธีอาจได้มาด้วยความบังเอิญ เช่น  หลานตาในวัยกำลังซุกชน  กวัดแกว่งมีดพร้าสับเปลือกต้นขนุนเล่น  จนเวลาล่วงเลยผ่านไป  ปรากฏว่า  บริเวณปลือกรอบตันหรือรอบกิ่งที่ถูกสับ  แตกใบอ่อนและมีดอกงอกออกมาจนเติบโตเป็นผลขนุนในที่สุด  ทำให้คนโบราณเข้าใจและ  พยายามที่จะพัฒนาวิธีการสร้างและเพิ่มผลผลิตเหล่านี้ เช่น การตอกแก่นไม้ใส่ลำตัน หรือ หลายวิธีที่สร้างรอยแผลบนลำต้นขนุน เป็นตัน

           แน่นอนว่าภูมิปัญญาชาวบ้านมักเริ่มตันด้วยความบังเอิญ  หรือความช่างสังเกตและช่างสงสัยของคนโบร่ำโบราณแต่ภูมิปัญญาทั้งหมดของคนรุ่นก่อน  คือ  สารานุกรมภูมิปัญญาชาวบนที่มีประโยชน์สำหรับคนรุ่นหลังอย่างเราๆ  เราอาจต่อยอดพัฒนาการเพิ่มผลผลิตนอกฤดูกาลให้แก้ไม้ผลหรือพืชสวนได้ ด้วยวิธีการทรมานต้นไม้ที่สืบทอดมาแต่โบราณ และเราอาจได้วิธีเพิ่มเติมที่ได้จากพื้นฐานของการทรมานต้นไม้ แต่อาจสร้างผลลัพธ์ที่ดียิ่งกว่าอันที่จริงแล้วคำว่า “กรมานต้นไม้” ฟังดูแล้วเกิดความรู้สึกสงสารตันไม้ที่ถูกทรมาน ( อย่างไรบอกไม่ถูก ) แต่ในความเป็นจริงการทรมานต้นไม้  ไม่ได้เป็นการกระทำที่โหดร้ายรุนแรงแต่อย่างใด  เพียงแต่เป็นการ  “หลอกตันไม้” ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงจรชีวิตของพืชหรือเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับธรรมชาติที่ไม่สร้างผลกระทบใดๆ  ต่อต้นพืชเองและระบบนิเวศวิทยา  ซึ่งเทคนิคการทรมานหรือหลอกต้นไม้ในที่นี้ก็คือ  การทำให้ท่ออาหารที่ลำตันปรุงขึ้นและใช้ลำเลียงส่งต่อไปกึ่งก้านและใบเกิดอุปสดในการเคลื่อนย้ายลำเลียง  “ตัดท่อลำเลียง”  เพื่อให้เกิดการกักบริเวณอาหารส่วนหนึ่งคั่งสะสมอยู่ในบริเวณที่ต้องการ  จนส่งผลให้บริเวณที่มีสารอาหารคั่งค้างนั้นมีดอกงอกขึ้นมา  การกักอาหารให้อยู่ที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งของต้นพืชนั้นจะทำได้โดย  การตัดท่อลำเลียงอาหารของตันพืชในบริเวณที่ต้องการกักอาหารซึ่งท่ออาหารดังกล่าวจะอยู่ใต้เปลือกประมาณ  12  นิ้ว เช่นนั้นถ้ามี การควั่น  เฉือน  หรือ  รัด จนเป็นแผลลึกมากเกินไป  ท่อลำเลียงน้ำตรงจะถูกตัดขาดไปด้วย ทำให้นอกจากจะไม่ได้ผลผลิตแล้วยังทำให้บริเวณนั้นของต้นพืชเกิดโรคและไม่เจริญเติบโตตามปกติ  เพราะเกิดอาการขาดน้ำนั่นเอง 

             ดังนั้น  ” การหลอกตันไม้ ”  จะต้องใช้ความระมัดระวังบนเทคนิควิธีที่ถูกต้อง  เทคนิคที่สำคัญซึ่งจะส่งผลให้การหลอกรรรมชาติประสบความสำเร็จก็คือ  การทำทุกอย่างด้วยความนิ่มนวล  เบามือ  และคิดว่าต้นไม้ก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกับเรา  ” ถึงเขาไม่ใช่คนก็กลัวเขาเจ็บ  แม้เขาจะไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่เขาก็มีหัวใจ “

วิธีเร่งให้ผลไม้ออกนอกฤดู มี 6 แบบ

1.การสับเปลือก

เทคนิคทำขนุนดก
เทคนิคทำขนุนดก
           การสับเปลือกรอบลำต้น หรือรอบกิ่งของไม้ผล  จะนิยมทำกับ ต้นมะม่วง และ ต้นขนุน  ซึ่งแผลที่เกิดจากการสับนั้น  จะมีรวงดอกงอกออกมาพร้อมกับใบอ่อน  หากต้องการให้ตอกงอกตรงไหน   ก็ให้ทำการสับที่เปลือกตรงบริเวณนั้นโดยใช้  มีดพร้า  หรือขวานสับเปลือกตามลำต้นหรือกิ่งวิธีการสับเปลือกนี้อาจเป็นต้นกำเนิดขอการตอกแก่นฝางใส่ลำต้นขนุนโดยวิธีเพิ่มผลผลิตนี้อาจกล่วด้วเป็นการบังคับให้ตันขนุนออกดอกได้ผลมากขึ้นโดย  ให้ตัดแก่นฝางออกเป็นแท่งเล็กๆ  ( ประมาณไม้จิ้มฟัน )  จากนั้นนำแท่งแก่นฝางที่ได้ตอกใส่ลำตันขนุน  ” อยากให้ตันขนุนออกดอกตรงไหน  ก็ตอกแก่นฝางฝังตรงนั้น ”  เมื่อถึงฤดูกาลออกดอกออกผลของตันขนุน  ดอกก็จะงอกออกจากบริเวณที่ตอกแก่นฝาง  เช่นเดียวกับการสับเปลือก  สำหรับการสับเปลือก หรือ ตอกแก่นฝางนี้  ถ้าเราสับหรือตอกใกล้หรือถี่กันมากเกินไป  อาจทำให้ดอกงอกออกมามากเกินไป  และทำให้ผลผลิตอาจเกิดขึ้นมากเกินไป  ซึ่งอาจจะไม่สมบูรณ์ทุกผล  เช่นนั้นเราอาจเด็ดลูกอ่อนที่คิดว่าไม่สมบูรณ์ออกจาก
รวง  เพื่อให้ลูกผลที่สมบูรณ์เติบโตได้อย่างเต็มที่
แก่นไม้ฝาง
แก่นไม้ฝาง

2.การเฉือนเปลือก

…….การเฉือนเปลือก  เป็นเทคนิควิธีทำให้ส่วนที่มีการเฉือนเปลือกนั้นเคลื่อนย้ายอาหารไม่สะดวกตามวัฏจักรการลำเลียงอาหารของต้นพืช  ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนปลายของกิ่งเกิดดอกได้ในที่สุด โดยวิธีนี้จะต้องใช้มีดพร้าที่มีความคม  เฉือนเปลือกบริเวณกิ่งที่สมบูรณ์  หรือลำต้นของไมผล  ให้ลึกประมาณ  1 – 2  นิ้ว  ( เฉือนแต่ไม่ตัดออกจากตัน )  จะปรากฏคล้ายปากฉลามจากนั้นใช้กิ่งไม้เท่าก้านไม้ขีด  หรืออาจจะใช้กัานไม้ขีดจริงๆ ก็ได้สอดขัดเข้าไปในส่วนที่ยังติดกับลำต้น  ” ส่วนเปลือกที่ยังติดอยู่กับลำตัน ”  แล้วใช้พลาสติก  หรือเชือกฟางพันทับส่วนที่มีการสอดขัดนี้ให้แน่นกระชับ ” พันรวบข้ากับกิ่ง ”  การเคลื่อนย้ยอาหารจากลำตันสู่ใบจะเกิดอุปสรค  และคั่งค้างสะสมอยู่ที่บริเวณที่พันรอบตัวยพลาสติก  ส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวมีดอกงอกและออกผลได้ในที่สุด 

การเฉือนเปลือก

3.การควั่นกิ่ง

              การควั่นกิ่ง  ถือเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดใน  การเพิ่มผลผลิตนอกฤดูกาล โดยเทคนิค
จะใช้มืดที่มีความคมควั่นเอาเปลือกรอบกิ่งหรือรอบลำตันออก  ซึ่งจะเกิดเป็นรอยแผลแคบๆ  ส่งผลให้ท่อลำเลียงอาหารถูกตัดขาด  แต่ท่อลำเลียงน้ำยังคงอยู่เช่นเดิม  ทำให้เซลล์เนื้อเยื่อยังคงมีการเจริญเติบโต  เมื่อสารอาหารที่ถูกปรุงเสร็จ  มีการคั่งสะสมอยู่ในบริเวณเหนือรอยแผลที่ควั่น  จะส่งผลให้  เกิดดอกออกผลได้แม้จะเป็นเวลานอกฤดูกาล

การควั่นกิ่ง

4.การใช้ลวดรัด

                การใช้ลวดรัด  จะทำให้เกิดผลเช่นเดียวกับการควั่นกิ่ง  เพียงแต่มีวิธีทำที่ต่างกัน  เพราะการควั่นกิ่งอาจจะต้องใช้ความชำนาญในการควั่นเปลือกออก  ซึ่งหากควั่นลึกเกินไปท่อลำเลียงน้ำตรงก็อาจจะถูกตัดขาดไปด้วยเช่นนั้น  การไข้ลวดรัดรอบกิ่งหรือรอบลำต้นจะช่วยลดความสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับท่อลำเลียงน้ำ  ” เหมาะสำหรับมือใหม่ ” ทั้งนี้วิธีการใช้ลวดรัดจะต้องใช้กับไม้ผลที่ยังมีขนาดเล็ก  หรือกิ่งที่มีขนาดแล็กอยู่  โดยใช้ลวดเหล็กวัตขันให้แน่น  จากนั้นใช้ปูแดงนั้นทาที่บริเวณที่เกิดแผลจากลวด  เพื่อป้องกันไมให้ชื้อโรคต่างๆ  เข้าสู่แผล  ขั้นตอนสุดท้ายใช้พลาสติกเชือกฟาง  หรือเทปพันสายไฟพันทับอีกครั้ง เพื่อป้องกันน้ำเข้าแผลที่เกิดขึ้นจากลวด  มือลำดันหรือกิ่งที่ถูกลวดรัดเติบโตเพิ่มขนาดขึ้น  ลวดที่รัดจะตัดเปลือกจนขาด  ทำให้ท่อลำเลียงอาหารถูกตัดขาด
ไปด้วยเซ่นเดียวกับวิธีควั่นกิ่ง  ส่งผลให้บริเวณที่เปลือกถูกตัดขาดนั้น  เกิดออกดอกออกผลได้ในที่สุด….

การใช้ลวดรัดกิ่ง

5.การลอกเปลือก

                   การลอกเปลือก ก็ ส่งผลเดียวกันกับ วิธี  ควั่นกิ่ง  โดยวิธีนี้จะใช้มีดที่มีความคม กรีดเปลือกออกให้เป็นแถบเล็กๆ  ยาวประมาณ  1 – 1.5  ฟุตตามแนวยาวของกิ่ง   จากนั้นลอกดึงเอาเปลือกไม้นั้นออกจากกิ่ง  ทำให้ท่อลำเลียงอาหารถูกตัดขาด  อาหารที่ปรุงเสร็จจะถูกกักและสะสมอยู่บริเวณเหนือรอยแผลที่เกิดขึ้นจากการลอกเปลือกและเกิดดอกออกผลได้ในที่สุด…..

6.การทำให้ใบร่วง

               การทำใบให้ร่วง  วีรีนี้มักใช้ได้ผลมากที่สุดกับตันสัมเขียวหวาน  โดยในช่วงก่อนที่จะถึงฤดูกาลออกดอกของตันส้มเล็กน้อย  จะต้องทำให้ตันสัมเขียวหวานขาดน้ำ  เมื่อต้นสัมขาดน้ำใบจะร่วงหล่นส่วนหนึ่งทำให้อัตราส่วนของ  ธาตุคาร์โบไฮเดรต และ ในโตรจนที่ลำตันดูดซึมได้เหลือมาขึ้น  เพราะใบร่วงหล่นไปแล้วบางส่วนทำให้ธาตุดังกล่าวเหลือมาก  จึงทำให้ปริมาณของธาตุดังกล่าวเหมาะสมที่ดอกจะเกิดตันสัมเขียวหวานจะออกดอกในที่สุดหรือออกดอกมากกว่าปกตินั่นเอง  สำหรับไม้ผลอื่นๆ  ก็สามารถทำได้ผลเช่นเดียวกัน  แต่จะต้องทดลองทำเพื่อให้ได้ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับไม้ผลแต่ละชนิด

ความสมบูรณ์ของต้นพืช ถือเป็นเรื่องสำคัญ

………ก่อนที่เราจะทำการทรมานตันไม้  ขอเรียกใหม่ดีกว่า ” หลอกตันไม้ ” เราจะต้องพิจารณาถึงความสมบูรณ์ของตันพืชด้วยถ้าตันพืชอ่อนแอไม่แข็งแรง  การหลอกต้นไม้จะทำให้พวกเขาเกิดวิกฤตได้และสร้างความเสียหายให้แก่ต้นพืช เช่นนั้นไม้ผลที่เราจะตัดสินใจใช้วิธีการหลอกเพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มหรือให้ได้ผลผลิตนอกฤดูกาลจะต้องมีความสมบูณ์ทั้งลำตันและใไม่เป็นโรคมีปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสมการหลอกรรมชาติจึงจะได้ผลสำเร็จสูงสุด

ช่วงเวลาที่เหมาะสมก็สำคัญเช่นเดียวกัน

          วิธีต่างๆ ในการหลอกไม้ผล  เพื่อให้ออกดอกทั้งไมัผลที่ไม่เคยออกดอกเพิ่มดอกให้ไม้ผลเพื่อเพิ่มผลผลิต  หรือ  ต้องการได้ผลผลิตนอกฤดูกาล  จำเป็นจะต้องหาช่วงเวลาทองที่เหมาะสมที่สุด  ไม้มผลบงชนิดอาจไม่ตอบสนองและกลายเป็นผลเสียหากเราใชีวิธีสับเปลือก  ในช่วงเวลาที่ตันไม้ขาดธาตุอาหาร หรือใช้วิธีควั่นกิ่งตันไม้ที่อยู่ในช่วงที่ขาดธาตุอาหาร และน้ำ  และใช้วิธีหลอกตันไม้หลังจากที่ไม้ผลให้ผลผลิตไปแล้วไม่นาน  ผลที่ได้อาจเกิดความเสียหายที่อาจทำให้เราท้อแท้  เช่นนั้นเราควรศึกษาธรรมชาติของไม้ผลแต่ละชนิดให้ดีก่อนที่จะเลือกวิธี  ” หลอกต้นไม้ ” แล้วจึงค่อยลงมือทำ

ขอบคุณ อ.พจน์  อินทรนนท์

* สั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line@Bighealthyplant // 091-865-8321

ติดต่อ เจ้าหน้าที่
Call Now Button