วัคซีนพืชบิ๊ก

ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การปลูกกล้วยหอมปลอดสาร
การปลูกกล้วยหอมปลอดสาร

การปลูกกล้วยหอม เป็นการค้าสำหรับตลาดภายในประเทศ มักทำเช่นเดียวกันกับกล้วยไข่ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะเก็บเกี่ยวกล้วยขายในช่วงตรุษจีน สารทไทย ไหว้พระจันทร์และกินเจซึ่งจะทำให้ราคากล้วยสูงกว่าช่วงปกติ

1 กล้วยหอมทอง

 
 ลักษณะทั่วไปของ  :  กล้วยหอมทอง  กล้วยหอมทองจะมีลำต้นสูง  2.5  ถึง  3.5  เมตร  เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า  20  เซนติเมตรกาบลำต้นด้านนอกมีประดำ  ด้านในสีเขียวอ่อนและมีเส้นลายสีชมพู  ก้านใบมีร่องค่อนข้างกว้างและมีปีกเส้น  กลางใบมีสีเขียว  ก้านเครือมีขน  ปีรูปไข่ค่อนข้างยาวปลายแหลม  ด้านบนสีแดงอมม่วง  มีไขด้านในสีแดงซีด  เครือหนึ่ง มี  4  ถึง  6  หวีหนึ่งมี  12 – 16  ผล  กว้าง  3 – 4  cm  ยาว  21  ถึง  25  เซนติเมตรใต้ผลมีจุกเห็นชัดเปลือกบาง  เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง  แต่ที่ปลายจุกจะมีสีเขียวแล้วเปลี่ยนสีภายหลัง  เนื้อสีเหลืองเข้ม  กลิ่นหอมรสหวาน  
การปลูกกล้วยหอมปลอดสาร

การปลูกกล้วยหอมทอง

การเตรียมพื้นที่ปลูก กล้วยหอมทอง

          ควรเลือกพื้นที่ให้เหมาะสม   น้ำท่วมไม่ถึง  เย็น   มีสภาพร่วนซุย   ระบายน้ำได้ดี  5  พื้นที่ตรงไหนเป็นแอ่งควรปรับดินให้มีความลาดเท   เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน   ถ้าจะให้ดินมีแร่ธาตุมีอินทรีย์วัตถุสูง  ควรเพิ่มธาตุอาหารในดิน  ควรปลูกปอเทืองแล้วถ่ายกลบ  ถ้าเป็นดินเหนียวควรทำการยกร่องและปลูกบนสันร่องทั้งสอง  ข้างๆ หลุม  ขนาดกว้าง  50  cm ลึก  50  cm หน้าดินที่ขุดกองตากแดดทิ้งไว้ประมาณ  5 – 7  วัน  เพื่อกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชที่ตกค้างในดินหลังจากนั้นผู้เข้าปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักกับดินชั้นบน

วิธีการปลูก

……….หลังจากการเตรียมดินและหลุมเพื่อการปลูกแล้ว  ให้นำหน่อกล้วยหอมที่เตรียมไว้วางกลางหลุมกลบดินรดน้ำพรวนดินให้แน่น  ระหว่างต้นระหว่างแถว  แต่ละหลุมห่างกันประมาณ  2 เมตร  เพื่อสะดวกในการพรวนดิน  ใส่ปุ๋ย  ตัดใบ  และยังทำให้หมุนเวียนอากาศได้ดี   เมื่อต้นกล้วยมี  อายุ  20  ถึง  30  วัน  หลังจากนั้นก็ทำการปาดหน่อพืชให้ต้นและใบแตกหน่อเสมอกันต้นกล้วยอายุได้  4 ถึง  6  เดือน  จะเริ่มมีการแตกหน่อที่เกิดมา  เรียกว่าหน่อตาม  ควรออกเพื่อไม่ให้หน่อแย่งอาหารจากต้นแม่  เก็บเอาไว้ประมาณ  1 – 2  หน่อ  เพื่อพยุงต้นแม่เมื่อมีแรงลมและเก็บเกี่ยวผลผลิตในปีถัดไป  

การให้น้ำ

             ในพื้นที่ปลูกขนาดใหญ่  จะใช้วิธีสูบน้ำจากบ่อบาดาลหรือบ่อกักเก็บที่อยู่ใกล้สวน  สูบน้ำขึ้นมารดต้นกล้วย  การให้น้ำแค่พอชุ่มชื่นในช่วงที่ปลูกใหม่และขณะที่กล้วยตั้งตัวและกำลังตัดปลี  ติดผลดีแล้วไม่จำเป็นต้องให้น้ำทุกวันเหมือนพืชชนิดอื่น

การให้ปุ๋ย

กล้วยเป็นพืชที่ต้องการธาตุอาหารมากการติดผลจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอาหารและน้ำที่ได้รับควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักตั้งแต่เริ่มปลูกการปลูกกล้วยหอมเพื่อส่งออกจะต้องเป็นการผลิตที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีและไม่ฉีดพ่นสารเคมีโดยเด็ดขาดจะทำให้กล้วยหอมที่ได้จากสารพิษปนเปื้อน
 
ตารางการใช้วัคซีนพืช big3 กับกล้วยหอม

แต่งหล่อกล้วยหอมทอง

การตัดแต่งใบกล้วยขณะที่มีการแตกหน่อควรทำการตัดแต่งใบกล้วยควบคู่ไปด้วยจนกว่ากล้วยตกเครือติดใบกล้วยไว้กับต้น 10-12 ใบต่อต้นตัดด้วยมีดขอให้ชิดกันอย่าให้เหลือก้านกล้วยยื่นยาวออกมาเมื่อหิวจะทำให้รัดลำต้นทำให้ลำต้นส่วนกลางขยายได้ไม่มากเท่าที่ควรการปล่อยให้ใบกล้วยมีมากเกินไปจะทำให้ปกคลุมดินกลุ่มคนต้นทำให้แดดส่องไม่ทั่วถึงพื้นที่ทำให้ดินมีความชื้นมากเกิน

วัคซีนพืชบิ๊ก3

การค้ำเครือ กล้วยหอมทอง

                   กล้วยหอมส่วนมากประสบปัญหา  เรื่องหักล้มง่าย  คือ  ใหญ่หนักและคออ่อน  เมื่อขาดน้ำหรือ ลมพัดแรง  ก็เกิดการหักผู้เสียหายได้  จึงต้องใช้ไม้ค้ำยัน หรือ ดามต้นเอาไว้  กล้วยทุกต้นที่ออกปีแล้วควรตรวจดูการค้ำยันให้อยู่ในสภาพที่  มั่นคง  แข็งแรง  ประมาณ  10  เดือน  หลังจากปลูกกล้วยจะเริ่มแทงปลีออกมา  เมื่อกล้วยแทงปลีจนสุดให้ตัดปีทิ้ง  หากไม่ตัดปีกล้วยที่จะทำให้ผลกล้วยเติบโตไม่เต็มที่

วัคซีนพืชบิ๊ก3

การห่อถุง กล้วยหอมทอง

                การปลูกกล้วยหอมเพื่อการส่งออก  หลังจากปีแล้วควรทำการคลุมถุงที่ใช้ควรเป็นถุงพลาสติกที่มีขนาดใหญ่และยาวกว่าเครือกล้วยเปิดปากถุงให้มีอากาศถ่ายเทได้ดี  

วัคซีนพืชบิ๊ก3

การเก็บเกี่ยว กล้วยหอมทอง

                 กล้วยหอมจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณ  90  ถึง  110  วัน  กล้วยจะแก่พอดี  หลังจากนั้นจะทำการเก็บเกี่ยวสามารถสังเกตได้จากกล้วยหวีสุดท้ายเริ่มกลมสีผลจางลงกว่าเดิมถ้าปล่อยให้แก่คาต้นมากเกินไปจะทำให้เปลือกกล้วยแตกผลเกิดการเสียหาย 

วัคซีนพืชบิ๊ก3

* สั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line@Bighealthyplant // 091-865-8321

ติดต่อ เจ้าหน้าที่
Call Now Button