วัคซีนพืชบิ๊ก

ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัคซีนพืชบิ๊ก
การปลูกมะละกอ

………เทคนิคการทําให้มะละกอออกลูกดก หรือการเพิ่มผลผลิตของมะละกอนั้น  มีหลากหลายวิธี พื้นฐานนั้นต้องมาจากสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก่อนอันดับแรก  คือ  ดินดี  น้ำดี  อากาศดี  แสงสว่างเพียงพอ  คุณภูมิเหมาะสมหรือสภาพแวดล้อมดีนั่นเอง  จึงทำให้มะละกอดูแลง่าย  เมื่อมะละกอแข็งแรงดี  ก็จะให้ผลผลิตเราได้ดีตามไปด้วย   เรามาดูเทคนิคแบบปราชญ์ชาวบ้านที่บอกต่อกันมาและใช้ได้ผลดี  ง่ายๆ  ใช้ได้กับ  มะละกอพันธุ์แขกดำ  มะละกอพันธุ์แขกดำศรีสะเกษ  มะละกอแขกนวล  มะละกอพันธุ์ปากช่อง 1   มะละกอพันธุ์โกโก้  ก้านดำ  มะละกอพันธุ์ท่าพระ  มะละกอพันธุ์ฮาวาย  และมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์  ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง

 

เทคนิค การปลูกมะละกอให้ลูกดก มี 3 อย่าง ดังนี้

1. การเปลี่ยนเพศมะละกอให้เป็นดอกสมบูรณ์เพศ จะช่วยเพิ่มผลผลิตได้อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งมีหลายวิธีด้วยกัน แนะนำ 3 วิธี

การปลูกมะละกอ
  1. การเปลี่ยนเพศมะละกอให้เป็นดอกสมบูรณ์เพศ   เริ่มจากการเตรียมดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ก่อน  จากนั้นก่อนย้ายต้นกล้ามะละกอที่เพาะไว้ลงปลูกในแปลง  ให้ทำการตัดรากแก้วออกให้เหลือประมาณ  2  ข้อนิ้วมือ   แล้วนำต้นมะละกอลงปลูกในหลุมที่เตรียมไว้  วิธีนี้นอกจากจะทำให้มะละกอลูกดกแล้ว  ยังทำให้มะละกอโตเร็ว  เก็บผลผลิตได้เร็วขึ้น  1  เดือน  ทั้งยังติดลูกดกทุกต้นด้วย
  2. การทำมะละกอต้นตัวผู้หรือต้นตัวเมียให้เป็นต้นกระเทย  โดยนำมะละกอที่เพาะบนกระบะเพาะเมล็ด   เมื่อต้นมะละกอโตถึงระยะแยกกล้าไปปลูกในแปลงจริงได้แล้ว   ถอนต้นกล้าออกมาตรวจรากแก้ว  ดูก่อนว่ามีโรคหรือไม่  ถ้าไม่มีโรคให้ฉีกรากแก้วออกเป็น  2  แฉก  ขนาดใหญ่เท่าๆ กัน  จากนั้นนำต้นมะละกอไปปลูกลงในหลุมปลูกบนแปลงจริง  โดยจับรากให้แยกออกจากกันไปทางตรงกันข้าม  แล้วกลบด้วยดิน   บำรุงรักษาตามปกติ  ต้นกล้ามะละกอที่อาจเป็นตัวผู้หรือต้นตัวเมียตามลักษณะอาการกลายพันธุ์   เนื่องจากเพราะด้วยเมล็ดนั้นก็กลายเป็นต้นกระเทยจะให้ผลผลิตได้ดี
  3. เทคนิคการเปลี่ยนเพศมะละกอผ่านความเย็น  โดยเริ่มจากการคัดเลือกต้นมะละกอที่ให้ผลดก  รูปทรงสวย  ต้นแข็งแรงไม่เป็นโรค  เจริญเติบโตได้ดีจากแปลงปลูก  แล้วนำเมล็ดที่ได้จากต้นดังกล่าวมาลอยน้ำ  เพื่อคัดเอาแต่เมล็ดที่จมน้ำ  จึงเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์ดี  แล้วคัดเมล็ดส่วนที่ลอยน้ำทิ้งไป  จากนั้นเอาเมล็ดที่จมน้ำไปผึ่งลมให้แห้ง  เมื่อเมล็ดแห้งสนิทดีแล้ว  จึงนำมาได้ทั้งหมดไปเก็บรักษาไว้ในตู้เย็น  เมื่อต้องการใช้เมล็ดไปขยายพันธุ์ต่อให้นำบัตรเหล่านั้นมาห่อผ้าแล้วแช่น้ำอุ่นประมาณ 3-4 ชั่วโมง  ก่อนนำเมล็ดไปเพาะตามปกติ  ก็จะทำให้ได้เปอร์เซ็นต์ต้นสมบูรณ์เพศหรือต้นกระเทยสูง  วิธีการนี้ทำได้ง่ายและเปอร์เซ็นต์ต้นมะละกอที่เพาะเป็นต้นสมบูรณ์เพศหรือต้นกระเทยสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
แยกเพศมะละกอ

2.การเพิ่มจำนวนมะละกอ ด้วยการตัดยอด

              มะละกอทั่วๆไปมีลักษณะลำต้นเดี่ยว  ออกดอกติดผลที่ยอด  หรือคอเหมือน  ต้นตาล  หรือ ต้นมะพร้าว  บ่อยครั้งที่เห็นต้นมะละกอต้นเดียวมีหลายยอด  และทุกยอดมีดอกผลตามปกติ  การเรียนแบบธรรมชาติ ก็คือ    เมื่อต้นมะละกอโตจนยืนต้นได้ดีแล้ว    ให้ตัดต้นจนเหลือต่อสูงจากพื้น  30  ถึง  50  เซนติเมตร  ด้วยวิธีง่ายๆเพียงเท่านี้  ผ่านไปประมาณ  3 สัปดาห์แขนงข้างต้นก็จะเจริญเติบโตเป็นลำต้นใหม่ที่พร้อมให้ผลผลิตที่สมบูรณ์ แล้วบำรุงให้ดีต่อไป  ตอของต้นมะละกอจะแตกยอดขึ้นมาใหม่หลายยอด  ให้เลือกยอดที่อยู่ตรงกันข้าม  3 – 4   ส่วน  ยอดอื่นให้ตัดทิ้งให้หมด   เพียงเท่านี้เราก็ได้ต้นมะละกอเท่ากับจำนวนยอดที่เหลือไว้ตามต้องการ  หรือมะละกอ  1  ต้น 1 ตอกลายเป็น  3 – 4  ต้น นั่นเองบำรุงเลี้ยงต่อไปให้ดี  ทุกยอดก็จะออกดอกติดผลเหมือนต้นมะละกอทั่วไป  เทคนิคนี้ใบมีดต้องสะอาดนะครับ  จากนั้นก็คลุมด้วยถุงหรือแก้วพลาสติกเพื่อกันไม่ให้น้ำเข้า เสร็จแล้วให้บำรุงต้นด้วยมูลสัตว์เก่า 

การปลูกมะละกอ

3.การเอนต้นมะละกอ

การปลูกมะละกอ

การเอนต้นมะละกอไม่ใช่เทคนิคใหม่แปลกพิสดารอะไร แต่คนโบราณทำกันมานานแล้ว  ใช้กับต้นพริกก็ได้เหมือนกัน เป็นการแกล้งให้ต้นมะละกอตกใจ ท่านผู้รู้กล่าวไว้แบบนั้น

  • สำหรับการเอนต้นมะละกออายุประมาณ  1  เดือน  โดยใช้เชือกฟาง   หรือวัสดุอื่นๆ  นำมาผูกยึดบริเวณลำต้นแล้วค่อยๆ ดัดเอน   ต้นมะละกอลงตามแนวราบกับพื้น  ค่อยๆ นะครับ  อย่าให้มีแผลฉีกขาดมะละกออาจติดเชื้อไวรัสได้  หลังจากนั้นประมาณ  4 – 5  วัน  จะเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลง  โดยลำต้นมะละกอบริเวณที่ผูกเชือกฟางไว้จะเอนลงตามแนวที่รั้งเชือกไว้  และส่วนถัดจากเชือกจึงจะสงบหัวขึ้นในแนวตั้ง  วิธีการนี้จะช่วยให้ต้นมะละกอเตี้ยลง  เก็บผลผลิตได้ง่ายอีกด้วยได้ผลมากขึ้นและระบบรากก็ยังแข็งแรงขึ้นด้วย
  • ใช้หินทับที่โคนต้นเพื่อบังคับให้ต้นมะละกอเอน 
การปลูกมะละกอ

            เป็นอย่างไรบ้างครับเทคนิคการทําให้มะละกอลูกดกที่นำมาฝากกัน  ต้องอย่าลืมนะครับว่า  ต้นมะละกอที่ปลูกนั้นลูกอาจจะดกไม่เหมือนกัน  เนื่องจากสภาพแวดล้อมแตกต่างกันด้วย  อย่างไรก็ตามทำพื้นฐานให้ดีก่อน  ดิน  น้ำ  แสงแดดอากาศความชื้น  อุณหภูมิที่เหมาะสมจากนั้นจึงนำเทคนิคการทำให้มะละกอลูกดกด้านบนไปลองใช้ดูนะครับหวังว่าคงจะชอบกัน ข้อมูลรวบรวมจากปราชญ์ชาวบ้าน

ขอบคุณภาพจาก อินเตอร์เน็ต

Tip :  การกำจัดเพลี้ยแป้ง โดยใช้ นวัตกรรม วัคซีนพืชบิ๊ก หรือ วัคซีนพืชบิ๊กทรี  

              ผสม วัคซีนพืชบิ๊ก  40  cc./น้ำ  20  ลิตร  ฉีดพ่น ให้ทั่ว ให้สัมผัสโดนตัวเพลี้ยแป้ง  ก็เป็นอีกวิธีที่สามารถใช้ใน การกำจัดเพลี้ยแป้ง  ได้ผลดีมากเหมือนกัน  สะดวกสำหรับ  ท่านที่ไม่มีเวลา  ทำน้ำหมักตามสูตรที่แนะนำด้านบน  ลองดูนะครับ  ไม่ยากเลยไช่ไหมครับ  การกำจัดเพลี้ยแป้ง

* สั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม [email protected] // 091-865-8321

ติดต่อ เจ้าหน้าที่
Call Now Button