วัคซีนพืชบิ๊ก

ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัคซีนพืชบิ๊ก

หากคุณได้เมล็ดกัญชามาสิ่งแรกที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเมล็ดกัญชาก็คือ ต้องรู้ว่าเมล็ดกัญชาเป็นแบบไหน เป็นเมล็ด AUTO หรือ PHOTO ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยให้คุณจำแนะว่าควรจะปลูกกัญชาแบบไหน ปลูกยังไง ปรับไฟเมื่อไร ถ้าคุณไม่รู้ก็จะเสียเวลาในการปลูกในระยะหนึ่ง ในเมื่อไม่รู้ที่มาของเมล็ดว่ามาจากไหนเป็นเมล็ดรูปแบบไหนจะตีเป็นเมล็ด photo ไปก่อน ต่อเราจะจะมาอธิบา่ยในส่วนของความแตกต่างระหว่างเมล็ดโฟโต้กับเมล็ดออโต้ ของพืชกัญชา

เมล็ดกัญชาแบบ Auto

เมล็ด AUTO คือ เมล็ดกัญชาที่ทำดอกอัตโนมัติโดยไม่สนใจชั่วโมงแสง ส่วนมากจะนิยมปลูกในร่ม หรือ Indoor เป็นส่วนใหญ่ หากปลูกกลางแจ้งจะได้ผลผลิตที่น้อย ต้นออโต้จะมีลักษณะเตี้ย ไม่สูง ต้นออโต้ของกัญชา ไม่สามารถชำกิ่งได้ ต้องเพาะจากเมล็ดพันธุ์อย่างเดียว ใช้แสงไฟปลูกอย่างน้อย 18 ชั่วโมงขึ้นไป

หากไฟน้อยกว่านี้ก็จะทำให้ได้ผลผลิตที่น้อยลงไปด้วย ไม่ควรใช้เทคนิคเสริมเพื่อเพิ่มผลผลิตเช่น การ topping การ lst หรือเทคนิคอื่นๆ เนื่องจากต้น auto นั้นมีความเครียดที่ง่าย หากต้นไม่แข็งแรงแล้วเกิดความเครียดที่หนักๆ จะทำให้ต้นทำดอกกัญชาเลยทันที เมื่อต้นทำดอกแล้วจะไม่กลับมาทำใบอีก กล่าวคือเมื่อต้นโตแค่ไหนมันก็จะโตแค่นั้น

ต่างจากต้น photo หากต้นเครียดจะหยุดชะงักแล้วรอต้นฟื้นกลับมาทำใบต่อเพื่อเจริญเติบโตได้อีก ต้น auto นั้นจะให้ผลผลิตภายใน 3-4 เดือน ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่ผู้ปลูก ในช่วงทำดอกอย่าให้ชั่วโมงไฟน้อยหากต้นกัญชา auto ได้ชั่วโมงแสงน้อยจะทำให้ได้ผลผลิตที่ต่ำ คำแนะนำคือถ้าจะปลุกต้น auto เปิดไฟ 20 ชั่วโมงจนเก็บเกี่ยวได้เลย

เมล็ดกัญชาแบบ PHOTO

เมล็ด PHOTO คือ เมล็ดกัญชาที่ทำดอกก็ต่อเมื่อชั่วโมงแสงน้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือเท่ากับ 12 ชั่วโมง ต่อ 1 วัน สามารถปลูกได้ทั้งกลางแจ้งและในร่ม มีลำต้นสูงใหญ่กว่าต้น auto ให้ผลผลิตที่มากกว่า ปลูกง่ายกว่า สามารถใช้เทคนิคต่างๆในการปลูกได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการ topping การโน้ม หรือ lst และเทคนิคอื่นๆที่ช่วยเพิ่มผลิต

แต่การใช้เทคนิคต่างๆต้นกัญชาต้องแข็งแรง เพราะหากต้นกัญชาของคุณไม่แข็งแรงจะทำให้ต้นเครียดและหยุดชะงักการเจริญเติบโตได้ ต้น photo สามารถปลูกได้ด้วยการเพาะเมล็ด หรือการปักชำกิ่ง หากต้นแข็งแรงสามารถขยายพันธุ์โดนไม่ต้องใช้เมล็ด แต่ใช้วิธีการตัดกิ่งของต้นแล้วนำไปปักชำให้รากงอกแล้วนำไปปลูกต่อได้ทันที ต้นกัญชา photo สามารถควบคุมการเจริญเติบโตในช่วงทำดอกได้ หากคุณเปิดไฟ 20 ชั่วโมง หรือมากกว่า 12 ชั่วโมงขึ้นไปต้นจะไม่ทำดอก

แต่เมื่อไรที่คุณปรับไฟให้มีชั่วโมงแสงที่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ต้นก็จะทำดอก แต่การที่ต้นจะทำดอกได้ต้องให้ต้นกัญชาของคุณแสดงเพศกัญชา โดยส่วนมากคนจะนิยมปลูกต้นกัญชา photo มากกว่า ต้นกัญชา auto เพราะต้นกัญชาจะแข็งแรงกว่า เครียดน้อยกว่า ได้ผลผลิตที่มากกว่า

แบบไหนดีกว่า...

เป็นคำถามที่ตอบได้ยากมาก เอาเป็นว่าในการที่จะเลือกปลูกกัญชาสักต้น  ไม่ว่าคุณจะเลือก photo  หรือ  auto  ควรคำนึงถึงความสะดวกในพื้นที่ปลูก และความต้องการของเราเป็นหลัก  เพราะแต่ลายสายพันธุ์ล้วนมีข้อดีและข้อด้อยต่างกัน ต้น  photo  จะสูงใหญ่กว่า auto  ให้ผลผลิตที่มากกว่า แต่ต้น  auto  จะให้ผลผลิตที่ไวกว่า แต่ปริมาณน้อยกว่า ส่วนเรื่องค่าไฟในการปลูกในร่ม photo ก็จะประหยัดไฟกว่าต้น auto เนื่องจากชั่วโมงแสงที่ต่างกันในช่วงทำดอกของต้นกัญชา

กัญชา มีปัญหาเพลี้ยไฟ ไรแดง DINO ช่วยได้ ไม่มีสารเคมี

* สั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line@Bighealthyplant // 091-865-8321

ติดต่อ เจ้าหน้าที่
Call Now Button