ทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน ไว้ใช้เอง ประหยัด ช่วยลดขยะ

การทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนไว้ใช้เอง

ปุ๋ยมูลไส้เดือนมีประโยชน์หลายประการ ได้แก่ : ปรับปรุงโครงสร้างดิน: มูลไส้เดือนทำให้ดินสมบูรณ์ ปรับปรุงโครงสร้าง และความสามารถในการอุ้มน้ำ
ปุ๋ยมูลไส้เดือนมีประโยชน์หลายประการ ได้แก่ :
 
 1. ปรับปรุงโครงสร้างดิน: มูลไส้เดือนทำให้ดินสมบูรณ์ ปรับปรุงโครงสร้าง และความสามารถในการอุ้มน้ำ
 2. ความพร้อมของธาตุอาหารที่เพิ่มขึ้น: มูลไส้เดือนช่วยให้พืชปล่อยธาตุอาหารอย่างช้าๆ รวมทั้งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
 3. การปรับปรุงสุขภาพดิน: มูลไส้เดือนประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ช่วยปรับปรุงความสมบูรณ์ของดินและความอุดมสมบูรณ์
 4. การยับยั้งโรค: ปุ๋ยมูลไส้เดือนสามารถยับยั้งโรคพืชได้โดยการสร้างสภาพแวดล้อมในดินให้มีความสมดุลมากขึ้น
 5. การอนุรักษ์น้ำ: มูลไส้เดือนช่วยรักษาความชื้นในดิน ลดความจำเป็นในการรดน้ำบ่อยครั้ง
 6. ลดขยะ: การทำปุ๋ยมูลไส้เดือนช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่ส่งไปยังหลุมฝังกลบ และสร้างการปรับปรุงดินที่มีคุณค่าจากเศษอาหารในครัวและขยะในสวน
 7. เป็นอินทรีย์และยั่งยืน: มูลไส้เดือนทำจากวัสดุอินทรีย์และผลิตผ่านกระบวนการทางธรรมชาติ ทำให้เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนการใช้ปุ๋ยสังเคราะห์

การทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. หาภาชนะที่มีฝาปิด เช่น ถังพลาสติก เพื่อเป็นที่อยู่ของใส้เดือน หรือ หนอนปุ๋ยหมัก
 2. เติมกระดาษหนังสือพิมพ์หั่นชื้นหรือวัสดุอินทรีย์ที่มีคาร์บอนสูงลงในถังขยะเพื่อสร้างที่นอนสำหรับใส้เดือนน
 3. ใส่ปุ๋ยหมัก (เช่น Red Wigglers) ลงในถังขยะ
 4. ใส่เศษอาหารในครัวและวัสดุอินทรีย์อื่นๆ ลงในถังขยะเพื่อเป็นอาหารของ ใส้เดือน
 5. คนส่วนผสมทุกสัปดาห์เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเติมอากาศและกระจายใส้เดือนไปทั่วถังขยะ
 6. ตรวจสอบปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนเพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุยังคงชื้นอยู่แต่ไม่แฉะเกินไป
 7. เก็บเกี่ยวตรวจสอบปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน ทุกๆ 2-3 เดือนโดยเอาชั้นบนสุดของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนที่เสร็จแล้วออก แล้วใส่ผ้าปูที่นอนและอาหารสดลงไปที่ก้นถังขยะ
 8. เก็บปุ๋ยหมักสำเร็จรูปในภาชนะที่มีฝาปิดและใช้เป็นปุ๋ยสำหรับพืช
หมายเหตุ: มูลไส้เดือนควรเป็นวัสดุที่มีสีเข้ม ร่วน และมีกลิ่นเหมือนดิน โดยมีอัตราส่วนของคาร์บอนและไนโตรเจนที่สมดุล
Red Wigglers เป็นสายพันธุ์หนึ่งของหนอนทำปุ๋ยหมัก ซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Eisenia fetida โดยทั่วไปจะใช้สำหรับการทำปุ๋ยมูลไส้เดือน ซึ่งเป็นกระบวนการของการใช้หนอนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ยหมักที่อุดมด้วยสารอาหาร Red Wigglers เป็นที่รู้จักจากความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์จำนวนมากอย่างรวดเร็ว ทำให้พวกมันเป็นส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำปุ๋ยมูลไส้เดือน พวกมันยังเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำปุ๋ยหมักในร่มเพราะพวกมันเหมาะที่จะอยู่ในภาชนะและเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ชื้น

ประโยชน์ของ ปุ๋ยมูลใส้เดือนมีมากมาย ประหยัดด้วย เหมาะกับยุคนี้จริงๆ ต้องรีบไปทำบ้างแล้วครับ

วัคซีนพืช บิ๊กทรี ป้องกันเชื้อราอยู่หมัด