วัคซีนพืชบิ๊ก

ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัคซีนพืชบิ๊ก
เพาะต้นกล้า

ขั้นตอน เพาะต้นกล้า อย่างละเอียด เข้าใจง่าย

………การเพาะต้นกล้า  ที่ถูกวิธีจะทำให้ลดการสิ้นเปลืองปริมาณเมล็ดพันธ์และงบประมาณลงได้มาก  ผักที่ไม่นิยมเพาะต้นกล้า คือ ผักประเภทลงหัว  และ  ผักตระกูลถั่ว  ควรปลูกแบบหยอดหลุมจะเหมาะกว่า  เพราะฉะนั้น  การเพาะต้นกล้าอาจทำได้หลายวิธี  เช่น  การเพาะต้นกล้าในกระบะเพาะ  การเพาะในถุงพลาสติก เพาะในแปลงเพาะ  หรือ  ถาดหลุมเพาะต้นกล้า  

เพาะต้นกล้า

1.การเตรียมดิน หรือ วัสดุปลูก

การเตรียมดินหรือวัสดุปลูกในการเพาะต้นกล้าผัก
 • แกลบดำแห้ง 1 ส่วน
 • ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก 1 ส่วน
 • ขุยยมะพร้าวร่อนละเอียด 1 ส่วน
* ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ต่อ 1
เพาะต้นกล้า
เพาะต้นกล้า

2.การเพาะต้นกล้า

การเพาะต้นกล้า คือ การทำให้ต้นกล้าได้เจริญเติบโตเต็มที่  มีปริมาณการงอกสม่ำเสมอ  และ  สะดวกต่อการดูแลรักษา  และ ย้ายลงแปลงปลูก  การเพาะต้นกล้าดังกล่าวมีผลดี คื
 1. ลดการสิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ์
 2. การดูแลต้นกล้าทำได้ง่ายและสะดวก
 3. การย้ายต้นกล้าลงปลูกทำได้ง่ายและต้นกล้าไม่บอก
 4. ปราศจากแมลงและศัตรูพืชรบกวน
 5. ทำให้ทราบเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพันธุ์ได้อย่างชัดเจน
ต้นกล้าที่พร้อมปลูกลงแปลงไม่ควรย้ายขณะอากาศร้อน  หรือ  มีลมพัดแรง
เพาะต้นกล้า

3.การย้ายต้นกล้า

การย้ายกล้าผัก  คือ  การนำเอาต้นกล้าที่เพาะงอกงามอยู่ในภาชนะที่เพาะ หรือ แปลงเพาะย้ายลงปลูกในแปลงผักที่เตรียมไว้แล้ว  การย้ายต้นกล้าผู้ปลูกผักต้องพิจารณาความสมบูรณ์ของต้นผักว่ามีขนาดความสูงพอเหมาะที่จะนำไปลงแปลงได้หรือยัง  และที่สำคัญคือ  รากฝอยของผัก  หากมีปริมาณน้อยไม่เหมาะที่จะย้ายไปปลูก  เพราะจะทำให้เหี่ยวเฉาหรือตายได้ง่าย  ก่อนย้ายกล้าผักควรปฏิบัติดังนี้

 1. ก่อนย้ายกล้าผักลงปลูกควรรดน้ำให้ชุ่มก่อนย้าย  1  วัน  เพราะจะทำให้ถอนได้ง่ายป้องกันรากขาด  และ  ป้องกันไม่ให้ดินร่วงหล่นได้ง่าย
 2. ก่อนย้ายต้นกล้า  ควรใช้เวลาตอนเย็น  เพราะต้นกล้าจะถูกแสงแดดน้อยและต้นกล้าตั้งตัวได้เร็วในช่วงกลางคืน  หากจำเป็นนั้นก็สามารถย้ายต้นกล้าในช่วงเช้าได้บ้าง  แต่ไม่ได้ผลดีเท่าช่วงเย็น
 3. ไม่ควรย้ายขณะอากาศร้อนหรือมีลมพัดแรง
 4. เมื่อย้ายต้นกล้าใหม่ๆ  ควรทำร่มบังแดด  เพราะจะลดการเหี่ยวเฉาหรือตายง่าย
 5. การย้ายเพื่อลงแปลงควรจัดต้นกล้าให้ตั้งตรงและกด โคน ให้แน่นป้องกันการล้มของต้นผัก 
 6. หลังย้ายต้นกล้าผักลงแปลงงควรรดน้ำให้ชุ่ม

การย้ายต้นกล้าผัก  ต้องสำรวจตรวจสภาพความแข็งแรงของต้นกล้า  ดูจากลำต้นและระบบราก  ระยะเวลาเช้าหรือเย็นที่เหมาะสม  นอกจากนี้ยังมีระยะระหว่างแถว  ระยะระหว่างหลุม  ที่พอเหมาะกับการเจริญเติบโตของผักชนิดนั้นๆ  ซึ่งจะสะดวกต่อการดูแลและการกำจัดวัชพืช  และการรดน้ำพรวนดินได้ง่าย  

วิธีการเพาะย้ายต้นกล้าที่นำเสนอนั้นสามารถนำไปใช้ได้กับ ผักทุกชนิด หวังว่าคงมีประโยชน์ ลองนำไปทำกันดูนะครับ

 

ขอบคุณภาพจาก https://www.baanlaesuan.com/

* สั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line@Bighealthyplant // 091-865-8321

ติดต่อ เจ้าหน้าที่
Call Now Button