วัคซีนพืชบิ๊ก

ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัคซีนพืชบิ๊ก
การปลูกคะน้าแบบปลอดสาร

การปลูกคะน้าแบบปลอดสาร หรือแบบอินทรีย์ นอกจากจะส่งผลดีต่อผู้ปลูกและผู้บริโภคแล้ว ยังสามารถเพิ่มมูลค่าของผักคะน้าของเราให้สูงได้มากกว่า ผักคะน้าทั่วไป และป้อนให้กับตลาดเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาล หรือหน่วยงานราชการ ได้อีกด้วย

คะน้า

               มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชีย  ซึ่งจะนิยมปลูกกันมากในประเทศจีนไต้หวัน  มาเลเซีย  ประเทศ  ไทยเป็นผักที่มีอายุ  2  ปี  แต่ปลูกเป็นผักฤดูเดียวสามารถปลูกได้ตลอดปี  โดยเฉพาะช่วง  เดือนตุลาคมถึงเมษายน  จะปลูกได้ผลดีที่สุดที่สำคัญเป็นพืชที่รับประทานได้ทั้งส่วนใบและลำต้น

คะน้าที่นิยมปลูกนั้นมีอยู่ 3  พันธุ์ ด้วยกันคือ 
1. คะน้าใบกลม ซึ่งจะมีลักษณะใบกว้างใหญ่ปล้องสั้นปลายใบมนและผิวใบเป็นคลื่นเล็กน้อย 
2. คะน้าใบแหลมจะมีลักษณะใบแคบ กว่าใบกลมใต้ใบแหลม ข้อห่างผิวใบเรียบ
3. คะน้าพันธุ์ยอด หรือก้าน มีลักษณะใบเหมือนกับคะน้าใบแหลม แต่จำนวนใบต่อต้นมีน้อยกว่า  ปล้องยาวกว่า หากเริ่มหว่านหรือหยอดเมล็ดแล้ว  ประมาณ  45 – 55  วัน ก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้  โดยมีขั้นตอนการปลูกดังนี้
การปลูกคะน้าแบบปลอดสาร

วิธีการปลูกคะน้าปลอดสาร

ระยะปลูก

นิยมใช้วิธีการหวานโดยหวานให้สม่ำเสมอถอนแยกให้ต้นห่างกันประมาณ 20 เซนติเมตรในอัตรา 1 ถึง 1.5 กิโลกรัมต่อไร่

การปลูกคะน้าแบบปลอดสาร

การเตรียมดิน

ริ่มจากการไถดินให้ลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตรตากดินไว้ 7-10 วันแล้วด่วนย่อยให้ละเอียดผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในอัตรา 2000 กิโลกรัมต่อไร่ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 มาตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วจึงปรับดินให้เรียบยกแปลงให้สูงประมาณ 20 เซนติเมตร

วัคซีนพืชบิ๊ก3 สูตร ผัก

การปลูกผักคะน้าปลอดสาร

ให้หว่านเมล็ดคะน้าให้ทั่วและสม่ำเสมอโดย 1 ไร่จะใช้เมล็ดพันธุ์ 2 กิโลกรัมจากนั้นครูฟางทับรดน้ำตามให้ชุ่มเมื่อต้นกล้าคะน้าอายุได้ 15-20 วันจึงถอนแยกให้มีระยะห่างตามกำหนด

วัคซีนพืชบิ๊ก3 สูตร ผัก

การดูแลรักษา ผักคะน้าปลอดสาร

การให้น้ำผักคะน้า

ควรรดน้ำเช้าและเย็นคะน้าเป็นพืชที่ต้องการน้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอเพราะต้นคะน้ามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

วัคซีนพืชบิ๊ก3 สูตร ผัก

การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ผักคะน้า

    ควรบำรุงรักษาต้น้าคะให้แข็งแรง  โดยการกำจัดศัตรูพืชและให้น้ำอย่างพอเพียง  หากมีโรคแมลงระบาด ควรใช้สารธรรมชาติ หรือ ใช้วิธีการต่างๆในการกำจัด เช่น หนอนกระทู้ผัก หนอนชอนใบ หนอนต่างๆให้ใช้มือจับออก  ใช้สารสะเดาจะธรรมชาติผสมน้ำฉีดใต้ใบ  ส่วน  มด  หอยทากใช้ปูนขาวโรยบางๆการ  ใช้ วัคซีนพืช big 3 สูตรผัก เป็นประจำจะช่วยป้องกัน โรครากเนาโคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อรา และศัตรูต่างๆได้ดี

การปลูกคะน้าแบบปลอดสาร

การเก็บเกี่ยว ผักคะน้า

คะน้าเป็นพืชที่เติบโตไวอายุประมาณ 45-50 วันหลังจากปลูกก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่คะน้าโตเต็มที่ส่วนคะน้าอ่อนหรือที่เรียกว่ายอดคะน้าจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงอายุประมาณ 30 วันโดยมีการเก็บเกี่ยวดังนี้
1 ให้เลือกเก็บในเวลาเช้าจะดีกว่าช่วงบ่าย
2 อย่าปล่อยให้ผักแก่จนเกินไป
3 ใช้มีดที่มีความคมตัดให้ชิดโคนต้นที่สำคัญอย่าเก็บด้วยมือ
4 ตัดไร่เป็นหน้ากระดานไปตลอดทั้งแปลง
5 หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วให้นำผักไปเก็บไว้ในที่ร่มวางในที่โปร่งและอากาศเย็น
6 ภาชนะที่ใส่ผักต้องสะอาด
7 จากนั้นจึงทำการบรรจุซึ่งบางแห่งอาจมัดด้วยเชือกกล้วยมากนะ 5 กิโลกรัมแต่บางแห่งก็บรรจุลงแข่งแล้วแต่ความสะดวกในการขนส่ง
 
 
 
 

* สั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม [email protected] // 091-865-8321

ติดต่อ เจ้าหน้าที่
Call Now Button