วัคซีนพืชบิ๊ก

ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัคซีนพืชบิ๊ก

ผักกาดขาว เป็นผักที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ใช้นำมาประกอบอาหาร ได้มากมาย ทานสดก็ได้ ช่วย กระตุ้นการขับถ่าย ป้องกันมะเร็งลำไส้ บำรุงเม็ดเลือดแดง ทำให้ผิวสวย บำรุงกระดูก ซ่อมแซมร่างกายและเสริมสร้างกล้ามเนื้อช่วย ลดไขมันทำให้รู้สึกสดชื่น บรรเทาอาการไอขับปัสสาวะ แก้โรคเหน็บชา ผักกาดขาวมีเส้นใยสูงเก่งช่วยลดน้ำหนักได้ดี การปลูกผักกาดขาว แบบปลอดสารพิษ ไว้บริโภคเองก็ไม่ยากเลย

ผักกาดขาว ผักกาดขาวปลี

                ผักตระกูลผักกาด  มีอยู่มากมายหลายชนิด  ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในหมู่คนไทยก็มี  ผักกาดขาว  ผักกาดเขียว  ผักกาดหัว 
                ในจำนวนผักกาดเขียวก็ยังมีแบ่งออกเป็น  ผักกาดเขียวใบใหญ่ชนิดก้านแบน  และก้านกลม  ผักกาดเขียวเล็ก  ผักกาดเขียวปลี  ผักกาดขาวเล็ก  ผักกาดขาวปลี  เป็นต้น
                ในบรรดา  ผักกาดขาวหลายๆ พันธุ์ดูเหมือนว่า  ผักกาดขาวปลีจะเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมากที่สุดเพราะลักษณะจะ สะอาด กรอบ หวานรับประทานได้ทั้งลูกทั้งสดและแปรรูป
ผักกาดขาวปลีแบ่งตามลักษณะของปลีได้  3  แบบ
  1.  ผักกาดขาวปลี  พวกห่อปลียาว
  2.  ผักกาดขาวปลี  พวกห่อปลีกลม
  3.  ผักกาดขาวปลี  พวกปลีหลวม

                ส่วนใหญ่เป็นผักพื้นเมืองของเอเซีย  พวกนี้มักไม่ห่อปลี  ปลูกได้แม้อากาศไม่หนาว,  ฝนตกชุก ได้แก่พันธุ์ผักกาดขาวใหญ่  ( อายุ  45  วัน )  ผักกาดขาวธรรมดา  ( อายุ 40  วัน )  ปัจจุบันดูจะลดปริมาณการปลูกลงไปเนื่องจาก สู้ผักกาดขาวพวกห่อปลียาวไม่ได้  ในด้านความอร่อยน่ากินและยังเก็บรักษาได้น้อยวันกว่า

ผักกาดขาว

วิธีการปลูกผักกาดขาวแบบปลอดสารพิษ

เตรียมดิน

                 ผักกาดขาวปลี  สามารถปลูกในดินทั่วไป  แต่ดินที่เหมาะสมที่สุด คือ ดินร่วน และดินเหนียวก็สามารถปลูกได้  แต่ต้องทำให้ดินสามารถระบายน้ำได้ดี  โดยการไถหรือ ขุดดินให้ลึกซักประมาณ  12  นิ้วแล้วตากแดดให้แห้ง ประมาณ  7  ถึง 15  วัน  จึงทำการย่อยดิน ควรทำให้เป็นก้อนเล็กๆ ใส่ปุ๋ยคอกคลุกเคล้าให้ทั่ว  ถ้าเป็นดินเปรี้ยวหรือดินเค็มควรใส่ปูนขาวอัตราประมาณ  40  กิโลกรัมต่อไร่หรือประมาณ  1  กิโลกรัมต่อตารางเมตร  ถ้าเป็นดินทรายควรใช้  ปุ๋ยคอก ให้มากขึ้น อัตราประมาณ  2  ปี๊บต่อ  1  ตารางเมตร หรือ ถ้าใส่ปุ๋ย ขี้เป็ด ขี้ไก่ ขี้หมูก็ลดปริมาณการทานลงมาเหลือสร้างตารางเมตรละ  1  ปี๊บพอ  การใส่ปุ๋ยคอกรองพื้นนั้นควรใส่ขณะดินแห้ง  เมื่อใส่แล้วก็ใช้คราดคลุกให้เข้ากับดินให้ดี  

วิธีการปลูก ผักกาดขาวปลี มี 2 วิธี

การปลูกผักกาดขาวปลอดสาร
 
  1.  การปลูกผักกาดขาวปลี โดยวิธีหว่านเมล็ดลงไปในแปลงเลยเป็นวิธีที่จะทุ่นเวลาและแรงงานในการย้ายกล้าปลูก เหมาะสำหรับส่วนที่มีแรงงานน้อย  วิธีนี้จะเปลืองเมล็ดพันธุ์ และปุ๋ยมาก และในระยะต้นกล้า ก็ดูแลรักษาลำบาก วิธีการหว่านก็คือ หลังจากเตรียมดินเรียบร้อย  ก็เอาฟางข้าวคลุมบางๆ  แล้วจึงหวานเมล็ดลงไป  บางๆ แปลงขนาด  5 * 25  เมตร  ใช้เมล็ดพันธุ์  เศษ 1  ส่วน  4  ลิตร  เมื่อมีอายุประมาณ  10  ถึง  20 วัน  ก็ควรทำการถอนแยกต้นที่ไม่แข็งแรงออก  ให้มีระยะระหว่างต้นประมาณ  30  ถึง  50 cm   
  2. การปลูกโดยวิธีเพาะกล้าก่อนแล้วย้ายปลูก  เตรียมแปลงไว้สำหรับเพาะกล้าเพียงเล็กๆ โดยถ้าต้องการปลูกจริงในพื้นที่  1  ไร่ ก็ใช้เนื้อที่ทำแปลงเพราะเพียง  5  ตารางเมตรเท่านั้น และใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ  200  กรัม  หว่านลงไปบนแปลงให้ทั่วแปลง เพราะกล้าเมื่อเตรียมดินเป็นเสร็จเรียบร้อย  หว่านเมล็ดแล้วใช้ฟางข้าวหรือฟางแห้ง ( ที่ไม่มีเมล็ดหรือดอกติดไปด้วย ) คลุมแปลงแล้วรดน้ำให้ชุ่มแปลงรดน้ำให้ชุ่ม  เมื่อกล้าแข็งแรงดีอายุได้ประมาณ  20  ถึง  30  วันมีใบจริง  2 – 3 ใบ จึงย้ายไปปลูกในแปลงจริง  การย้ายปลูกควรทำในเวลาเย็นประมาณ  3 – 4  โมง  เย็นๆ  โดยอาจจะถอนกล้าไว้ตั้งแต่ตอนเช้า  ก่อนแดดจัด  แล้วเอากล้าใส่เข่งใช้ผ้าหนาชุบน้ำคลุมไว้ในที่ร่ม  เพื่อลดการคายน้ำ รอปลูกตอนเย็น  ต้นกล้าไม่ควรถอนทิ้งไว้ข้ามคืน

การปลูกผักกาดขาว  บนพื้นที่เล็ก ที่บ้าน ก็ทำแบบเดียวกัน  แต่ลดจำนวนเมล็ดลง  เตรียมดินปลูก  เพาะต้นกล้าในกระถาง  เมื่อกล้าแข็งแรงดีอายุได้ประมาณ  20  ถึง  30  วันมีใบจริง  2 – 3 ใบ จึงย้ายไปปลูกในแปลงจริงก่อนย้ายลงปลูกตามความเหมาะสม  

ระยะปลูก

            ระยะระหว่างต้นห่าง  30  เซนติเมตรระยะระหว่างแถว  50  เซนติเมตร  หลังจากปลูกแล้วใช้ฟางแห้งคลุมดินอีกที  ก็จะช่วยให้ผักตั้งตัวได้เร็วขึ้น  และรักษาความชื้นในดินด้วย
วิธีปลูก โดยการเพาะกล้าก่อน  ทำให้ไม่เปลืองเมล็ดพันธุ์  ค่าปุ๋ย  และสามารถลูกได้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม  
การปลูกผักกาดขาว

การให้น้ำ

                ในระยะแรกเมื่อผักกาดขาว กำลังงอกควรให้น้ำวันละ  3 – 4  เวลาเพื่อให้หน้าดินอ่อน  สะดวกแก่การที่เมล็ดงอกเมื่ออายุได้  7  วัน แล้วก็ลดลงเหลือ  วันละ  3 เวลา  พอ ผักกาดขาวอายุเกิน  1  เดือน ไปแล้วควรรดน้ำเพียงวันละ  2  เวลาเช้าเย็นก็พอ ไม่ควรลดเวลาสายแดดแรงจะทำให้น้ำร้อนและใบผักกาดขาวซึ่งเสียหายได้ง่าย การรดน้ำควรใช้บัวรดน้ำหรือฉีดพ่นเป็นฝอย  ด้วยเครื่องแต่อย่าฉีดแรง  ผักกาดขาวปลี จะขาดน้ำไม่ได้ในช่วงผักกาดกำลังออกปลี  เพราะจะทำให้การห่อปลีและการเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร

การปลูกผักกาดขาว

การใส่ปุ๋ย

                   การใส่ปุ๋ย ผักกาดขาว แบ่งให้  2  ครั้งคือ หลังจากปลูกได้  7  วันครั้งหนึ่ง  15 วันให้อีกครั้ง  ครั้งแรกควรใส่ปุ๋ยคอกอัตราส่วน  1  ตารางเมตรต่อปุ๋ยคอก  3  –  4  กิโลกรัม ผสมให้เข้ากันดีแล้ว มาหว่านลงในแปลงผัก

ผักกาดขาว

การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ผักกาดขาว

                 โรคแมลงศัตรูของผักกาดขาวปลี ที่สำคัญในระยะต่างๆ ของการเจริญเติบโต คือ

  • ระยะกล้า  18 – 21  วัน ช่วงนี้ไม่ค่อยมีโรคแมลงรบกวน
  • ระยะย้ายปลูก -ตั้งตัว  21 – 28  วัน  โรคราน้ำค้าง, โรคใบจุด, ด้วงหมัดผัก,  หนอนกระทู้ดำ, หนอนใยผัก, หนอนคืบ, หนอนกระทู้
  • ระยะเข้าหัว 28-55 วัน โรคราน้ำค้าง, โรคใบจุด, โรคเน่าเละ, หนอนใยผัก, หนอนคืบ, หนอนกระทู้
  • ระยะโตเต็มที่ 55-56 วัน โรคราน้ำค้าง, โรคใบจุด, โรคเน่าเละ, หนอนใยผัก, หนอนคืบ, หนอนกระทู้

          ถ้ามีหนอนหรือเพลี้ยมารบกวนให้ใช้ใบสะเดาหรือเมล็ดสะเดาบด  1  กก. ข่าแก่  1  กก. ตะไคร้หอม 1  กก.  สับปนกัน แล้วตำให้ละเอียด แช่น้ำ  20  ลิตร  หมักไว้  1  คืน กรองเอาน้ำยาผสมน้ำ  1:20  ฉีดพ่นช่วงเย็นทุก ๆ  3  วัน  ควรจะผสมสบู่  10 กรัมลงไปด้วย เพื่อช่วยให้น้ำยาจับใบ

                  หากดูยุ่งยากให้ใช้  ฉีดพ่น นวัตกรรม วัคซีนพืชบิ๊ก สูตรพืชรวม หรือ วัคซีนพืชบิ๊ก สูตรผัก  ผสม  อัตราส่วน  40  ซีซีน้ำ  20  ลิตร  ทุก  7  วัน  จะช่วยลดการเป็นโรค ที่มีสาเหตุจาก เชื้อราแบคทีเรียและไวรัสได้

 

การปลูกคะน้าแบบปลอดสาร

* สั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม [email protected] // 091-865-8321

ติดต่อ เจ้าหน้าที่
Call Now Button