เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ ปราศจากสารเคมี

ผู้คิดค้น

โดย น.สพ. กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร ประธานเจ้าหน้าที่ นวัตกรรมและทีมงาน Research and Development ใช้เวลา ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ในการค้นคว้าวิจัย สารสกัดจากธรรมชาติ จนได้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้ โดยนำ กระบวนการที่ใช้ผลิตยารักษาคนมาใช้ ในการสร้างภูมิต้านทานให้พืช

ผู้คิดค้นวัคซีนพืชบิ๊ก

รางวัล ที่ เราถาคภูมิใจ

ปราศจากสารเคมี 100%

วัคซีนพืชบิ๊ก สำหรับพืชทุกชนิด

– ช่วยให้ต้นสมบูรณ์ แข็งแรง ส่งเสริมการสร้าง ใบ ดอก ผล 

– ช่วยให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาต่างๆ 

– ช่วยให้ระบบลำเลียงอาหารทำงานได้ดีขึ้น ส่งเสริมการใช้อาหารของพืช

– กระตุ้นการเกิดราก สำหรับการปักชำ ตอนกิ่งหรือติดตา เพิ่มอัตราการรอด ช่วยให้พืชปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

ช่วยเพิ่มผลผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เทคนิคการทำให้ ติดผลดก

บิ๊ก สูตร ไม้ผล ผลไม้ ทุกชนิด

– กระตุ้นการเกิดราก สำหรับการปักชำ ตอนกิ่งหรือติดตา เพิ่มอัตราการรอด ช่วยให้พืชปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

– สร้างตาดอกได้เพิ่มขึ้น เหมาะสำหรับไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับที่ ต้องการให้ออกดอก

– ช่วยบำรุงต้นในการทำผลผลิตออกนอกฤดูกาล เช่น ทุเรียน ลองกอง ส้ม มะนาว ฯลฯ

วัคซีนพืช บิ๊ก สูตรสำหรับผัก

– ส่งเสริมอัตราการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโต

– ส่งเสริมคุณภาพของผลผลิต

– พืชแข็งแรง ต้านทานต่อโรค

– ลดอัตราการคายน้ำหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

วัคซีนพืชบิ๊ก สูตร พืชไร่

– ส่งเสริมการงอกของราก จากเมล็ด หัว และท่อนพันธุ์
– ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ทั้งส่วนราก และส่วนเหนือดิน 
– ช่วยเสริมการเติมเต็มของเมล็ด
– พืชแข็งแรง และมีความต้านทานต่อสภาวะแล้งได้ดี

ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ "IFOAM" และ "Organic Thailand"

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำ ออมดี

  • ปุ๋ยอินทรีย์ขนิดน้ำ “ออมดี” ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ “IFOAM” และ “Organic Thailand”
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ออมดี

บทควาทเกษตร ดีมีสาระ

* รวมสุดยอด ตลาดออนไลน์ขายสินค้าฟรี

สนใจ ผลิตภัณฑ์

ติดต่อ เจ้าหน้าที่
Call Now Button