วัคซีนพืชบิ๊ก

ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัคซีนพืชบิ๊ก

ผลิตภัณฑ์ของเรา เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม...

ผลิตภัณฑ์ ปราศจากสารเคมี

ผู้คิดค้น

โดย น.สพ. กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร ประธานเจ้าหน้าที่ นวัตกรรมและทีมงาน Research and Development ใช้เวลา ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ในการค้นคว้าวิจัย สารสกัดจากธรรมชาติ จนได้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้ โดยนำ กระบวนการที่ใช้ผลิตยารักษาคนมาใช้ ในการสร้างภูมิต้านทานให้พืช

ผู้คิดค้นวัคซีนพืชบิ๊ก

รางวัล ที่ เราถาคภูมิใจ

ปราศจากสารเคมี 100%

วัคซีนพืชบิ๊ก สำหรับพืชทุกชนิด

– ช่วยให้ต้นสมบูรณ์ แข็งแรง ส่งเสริมการสร้าง ใบ ดอก ผล 

– ช่วยให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาต่างๆ 

– ช่วยให้ระบบลำเลียงอาหารทำงานได้ดีขึ้น ส่งเสริมการใช้อาหารของพืช

– กระตุ้นการเกิดราก สำหรับการปักชำ ตอนกิ่งหรือติดตา เพิ่มอัตราการรอด ช่วยให้พืชปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

ช่วยเพิ่มผลผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เทคนิคการทำให้ ติดผลดก

บิ๊ก สูตร ไม้ผล ผลไม้ ทุกชนิด

– กระตุ้นการเกิดราก สำหรับการปักชำ ตอนกิ่งหรือติดตา เพิ่มอัตราการรอด ช่วยให้พืชปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

– สร้างตาดอกได้เพิ่มขึ้น เหมาะสำหรับไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับที่ ต้องการให้ออกดอก

– ช่วยบำรุงต้นในการทำผลผลิตออกนอกฤดูกาล เช่น ทุเรียน ลองกอง ส้ม มะนาว ฯลฯ

วัคซีนพืช บิ๊ก สูตรสำหรับผัก

– ส่งเสริมอัตราการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโต

– ส่งเสริมคุณภาพของผลผลิต

– พืชแข็งแรง ต้านทานต่อโรค

– ลดอัตราการคายน้ำหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

วัคซีนพืชบิ๊ก สูตร พืชไร่

– ส่งเสริมการงอกของราก จากเมล็ด หัว และท่อนพันธุ์
– ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ทั้งส่วนราก และส่วนเหนือดิน 
– ช่วยเสริมการเติมเต็มของเมล็ด
– พืชแข็งแรง และมีความต้านทานต่อสภาวะแล้งได้ดี

ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ "IFOAM" และ "Organic Thailand"

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำ ออมดี

  • ปุ๋ยอินทรีย์ขนิดน้ำ “ออมดี” ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ “IFOAM” และ “Organic Thailand”
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ออมดี

* สินค้าแนะนำ *

DINO for Cannabis

– ส่งเสริมการงอกของราก จากเมล็ด และกิ่งพันธุ์
– ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ทั้งส่วนราก และส่วนเหนือดิน 
– ป้องกันเชื้อรา เพลี้ยไฟ ไรแดง
– พืชกัญชาแข็งแรง ช่อดอกใหญ่

บทควาทเกษตร ดีมีสาระ

สนใจ ผลิตภัณฑ์

ติดต่อ เจ้าหน้าที่
Call Now Button