เพิ่มเพื่อน
กรกฎาคม 23, 2016 โรคกรีนนิ่ง

โรคกรีนนิ่ง ที่ ชาวสวนส้ม และคนปลูกมะนาว หวาดผวา แก้ได้โดย…

โรคกรีนนิ่ง….ลักษณะโดยทั่วไปบริเวณปลายยอดจะเหลือง  มีอาการด่างเหลืองแทรกระหว่างเส้นใบ  หรือเส้นใบซีดเหลือง  ต่อมา  ใบจะซีดเหลืองและขนาดใบเล็กลง  ใบมักชี้ตั้งขึ้นคล้ายโรคใบแก้วจากการขาดธาตุสังกะสี  ใบร่วงมากต้นชะงักการเจริญ  กิ่งมะนาวมักแห้งตายรวดเร็ว  มะนาวเป็นพันธุ์ที่อ่อนแอ  และโรคมักเริ่มจากบางกิ่งแล้วจึงลุกลามไปกิ่งอื่นทั่วต้น  (  ถ้าขาดธาตุอาหารจะเป็นพร้อมกัน  ผลมีขนาดเล็ก  และร่วงก่อนสุก  

โรคกรีนนิ่ง

โรคกรีนนิ่ง

โรคกรีนนิ่ง และการป้องกัน

     ผลมะนาวมีปื้นสีเขียวบนผลที่สุกเหลือง ใบมะนาวที่เป็นโรคนี้จะมีสีเหลืองจนถึงเหลืองซีด  เส้นกลางใบและเส้นแขนงมีสีเขียวอยู่ด้วย  บางครั้งพบว่าใบจะมีสีจุดสีเหลืองเป็นแต้ม ๆ หรือจ้ำ  กระจายไปทั่วบนใบ  ส่วนมากจะพบกับใบอ่อน  มะนาวที่เป็นโรคนี้ขนาดของใบจะเล็กลงหนากว่าปกติ  และปลายใบตั้งชี้ขึ้น  ถ้าหากเป็นโรครุนแรงใบแก่จะโค้งงอผิดปกติ  กิ่งและข้อ สั้นกว่าปกติ แตกกิ่งมาก  เป็นกิ่งไม้กวาด  ขนาดผลเล็กเมล็ดลีบ  ( เมล็ดตาย )  ผลมักร่วงก่อนแก่  และจะพบกิ่งแห้งตายจากส่วนปลายยอด  แล้วลุกลามไปทั่วต้น

โรคกรีนนิ่ง

 

สาเหตุของ โรคกรีนนิ่ง

คือ เชื้อแบคทีเรีย Fastidious phloem limited bacterium Liberobacter asiaticum (Bacterial like organism)
การแพร่ระบาด  โรคกรีนนิ่งถ่ายทอดโดย แมลงเพลี้ยไก่แจ้หรือเพลี้ยกระโดดมะนาว ( Diaphorina citri ) เพลี้ยอ่อนส้ม  และยังถ่ายทอดทางท่อนพันธุ์หรือกิ่งตอนด้วย ( โดยเชื้อคล้ายบักเตรีติดไปกับกิ่งพันธุ์ )

โรคกรีนนิ่ง

การป้องกันกำจัด โรคกรีนนิ่ง 

1. กรณีปลูกใหม่ควรใช้ตอพันธุ์ที่ติดตาด้วยพันธุ์ที่ปลอดเชิ้อและควรมีแหล่งรับรองพันธุ์ เช่น กรมวิชาการเกษตร ตอพันธุ์มีด้วยกันหลายพันธุ์ เช่น ทรอยเยอร์ คลีโอพัตรา แรงเพอร์ไลม์ เป็นต้น ซึ่งแต่ละพันธุ์จะมีความต้านทานโรคและเหมาะในพื้นที่ปลูกแตกต่างกัน แต่ก็ใช้ได้ทุกพันธุ์ ส่วนตาพันธุ์ต้องปลอดโรค
2. ถ้าหาตอพันธุ์ดังกล่าวในข้อ 1. ไม่ได้ การปลูกใหม่ต้องเลือกใช้กิ่งตอนที่ปราศจากโรคและต้องชุบกิ่งตอนในสารละลาย Tetracycline hydrochoride อัตรา 1,000 ppm.หรือฉีดพ่นที่ใบหรือกิ่งตอน (กรณีนี้ต้นมะนาวจะมีอายุการเก็บเกี่ยวเพียง 5-6 ปี เท่านั้น จะแสดงอาการโรคกรีนนิ่ง จึงต้องหมั่นฉีด วัคซีนพืช big ( ชื่อการค้า big healthy plant ) ป้องกันเป็นประจำ จะยืดการเก็บเกี่ยวได้ถีง  9 – 10  ปี )
3. ทำลายต้นที่เป็นโรคกรีนนิ่ง โดยดูจากระดับความเป็น โรคกรีนนิ่ง ได้  3  ระดับ 

โรคกรีนนิ่งระดับ  1  ประเมินต้นมะนาวที่เป็นโรค  < 25 %

โรคกรีนนิ่งระดับ  2  ประเมินต้นมะนาวที่เป็นโรค  25 – 50 %

โรคกรีนนิ่งระดับ  3  ประเมินต้นมะนาวที่เป็นโรค > 50 %

โรคกรีนนิ่ง

การแก้ไขโรคกรีนนิ่ง

เมื่อพบมะนาวต้นไหนอยู่ระดับ  3  ควรขุดต้นเผาทิ้ง  ส่วนระดับ  1 – 2  ควรตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคออก หมั่นฉีดพ่นยากำจัดแมลงชนิดปากดูดซึ่งเป็นแมลงพาหะและฉีด วัคซีนพืช big 40 /น้ำ 20 ลิตร ( ชื่อการค้า big healthy plant ) ป้องกันเป็นประจำ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค
4. ฉีดพ่นยากำจัด  แมลงชนิดปากดูด  ซึ่งเป็นแมลงพาหะในช่วงที่ต้นมะนาวเริ่มแตกใบอ่อน  ในกรณีที่ปลูกใหม่หรือในแปลงที่ไม่พบอาการของโรค

วัคซีนพืชbig
5. ควรฉีดพ่นป้องกันด้วย วัคซินพืช Big ก่อนที่จะเกิดอาการโรค เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ต้นพืช

นวัตกรรม วัคซีนพืช นี้ เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรพอเพียง ปราศจากสารเคมี 100%

 โรคกรีนนิ่ง

6. ควรมีการตรวจหาโรคกรีนนิ่ง ทุกๆ 6 เดือน ด้วยการสุ่มเก็บใบมะนาวในสวนมาตรวจหาความเป็นโรคกรีนนิ่ง โดยวิธี PCR ในห้องปฏิบัติการ

เกษตรกรสามารถนำ วัคซีนพืช Big healthy plant ไปใช้ได้กับ  พืชไร่ พืชสวน ผัก ผลไม้ ข้าว อ้อย ปาล์ม ยางพารา มันสำปะหลัง ผลไม้ ทุเรียน ส้ม กล้วย ต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็นผักปลอสาร หรือ คลีนฟู๊ด ได้อย่างสบายใจ ใช้แทนการหมักปุ๋ยชีวภาพผสมน้ำรดได้เลยครับ

download (1) download1444913967626

ใส่ความเห็น


อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.