เพิ่มเพื่อน
เมษายน 5, 2016 เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง  ทางรอดของ  คนไทย

เศรษฐกิจพอเพียง1

“…พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียง นั่นเอง ถ้าแต่ละคนพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี  และประเทศไทยเวลานั้น  ก็เริ่มจะไม่พอมีพอกิน  จึงต้องมีนโยบายที่จะทำ  เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้…”

……..คณะผู้จัดทำมีความมุ่งมั่น  ตั้งใจที่จะเก็บรวบรวมพระราชดำรัส  เพื่อน้อมนำมาเป็นหลักยึดในการทำ  เกษตรพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เกษตรเชิงอนุรักษ์  เกษตรผสมผสาน ….

….พระราชดำรัส  พระราชทานแก่บุคคลต่างๆ  ที่เข้าเฝ้าฯ  ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สวนจิตรลดาฯ  พระราชวังดุสิต  วันศุกร์  ที่  4  ธันวาคม  พ.ศ.  2541

 

เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง2

“…คนเราที่ฟุ้งเฟ้อ  ไม่มีทางที่จะหาหรัพย์มาป้อนความฟุ้งเฟ้อนั้นได้  ความฟุ้งเฟ้อนี้เป็นปากหรือเป็นสัตว์  ที่หิวไม่หยุด  ความฟุ้งเฟ้อนี้อ้าปากตลอดเวลา จะป้อนเท่าไร ๆ  ก็ไม่พอ  เมื่อป้อนเท่าไรๆไม่พอแล้ว  ก็หาเท่าไรๆก็ไม่พอ ความไม่พอนี้ไม่สามารถที่จะหาอะไรมาป้อนความฟุ้งเฟ้อนี้ได้…”

 

 

“…People who live in luxury There is no way to find the resources to feed his vanity that. This overspending is an animal hungry mouth or not . This extravagant mouth open all the time, it was not enough to enter the much input , not enough . Find out how much it was not enough . This is not impossible to find something to entering this vanity…”

เศรษฐกิจพอเพียง

….ทุกคำพูดของพระองค์ท่านยังคงทันสมัยอยู่เสมอและสามารถมาปรับใช้กับการทำเกษตรอินทรีย์  เกษตรพอเพียง  แม้จะผ่านมา 30  กว่าปีแล้วก็ตาม

……..คณะผู้จัดทำมีความมุ่งมั่น  ตั้งใจที่จะเก็บรวบรวมพระราชดำรัส  ปรัชญเศรษกิจพอเพียงเพื่อน้อมนำมาเป็นหลักยึดในการทำ  เกษตรพอเพียง เกษตรอินทรีย์  เกษตรเชิงอนุรักษ์  เกษตรผสมผสาน ….

….พระราชดำรัส  พระราชทานแก่คณะลูกเสือชาวบ้าน  ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเสด็จ  กลับจากการแปรพระราชฐาณจังหวัดสกลนคร  ณ สนามบินดอนเมือง  วันอาทิตย์  ที่  2  ธันวาคม  พ.ศ.  2527

 

เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง3

 

“…พอเเพียงนี้อาจจะมีมาก  อาจจะมีของหรูหราก็ได้  แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น  ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ  พูดจาก็พอเพียง  ทำอะไรก็พอเพียง  ปฎิบัติตนก็พอเพียง…”

” … But it just may be a lot . May have the luxury of time Persecuted , but not to others . Conventionally be modest Speak it suffices Do just enough Practice self sufficient … ”

พระราชดำรัส  พระราชทานแก่คณะบุคลต่าง ๆ  ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา ฯ พระราชวังดุสิต  วันศุกร์ ที่  4  ธันวาคม  2541

…..คณะผู้จัดทำมีความมุ่งมั่น  ตั้งใจที่จะเก็บรวบรวมพระราชดำรัส  ปรัชญเศรษกิจพอเพียง  เพื่อน้อมนำมาเป็นหลักยึดในการทำ  เกษตรพอเพียง เกษตรอินทรีย์  เกษตรเชิงอนุรักษ์  เกษตรผสมผสาน  ….

เศรษฐกิจพอเพียง

 เศรษฐกิจพอเพียง4

“…คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่ทันสมัย แต่เราพออยู่พอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบ และทำงานตั้งจิตอธิษฐานปณิธาน จุดมุ่งหมายในแง่นี้ในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่ พออยู่พอกิน…”

…..พระราชำรัส พระราชท่นแก่คณะผู้แทนสมาคม องค์การเกี่ยวกับศาสนา ครู นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัย ในโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย…วัน พุธ ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๗

……..คณะผู้จัดทำมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะเก็บรวบรวมพระราชดำรัส เพื่อน้อมนำมาเป็นหลักยึดในการทำ เกษตรพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เกษตรเชิงอนุรักษ์ เกษตรผสมผสาน ….

เศรษฐกิจพอเพียง  5

“…เราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก เพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก ก็จะมีแต่ถอยหลัง ประเทศเหล่านั้นเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้า จะมีแต่ถอยหลัง และถอยหลังอย่างน่ากลัว แต่ถ้าเรามีการบริหารเรียกว่าแบบ ” คนจน ” แบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไป ทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละ คือ เมตตากัน ก็จะอยู่กันตลอกไป…”

ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  6

“…การรู้จักประมาณตน ได้แก่การรู้จักและยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญาและความสามารถในด้านไหน เพียงใด และควรจะทำงานด้านไหน อย่างไร การรู้จักประมาณตนนี้ จะทำให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับงาน และได้ประโยชน์สูงสุดเต็มประสิทธิภาพ…”

**พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฌ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ ที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2541

 

……..คณะผู้จัดทำมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะเก็บรวบรวมพระราชดำรัส ปรัชญเศรษกิจพอเพียง เพื่อน้อมนำมาเป็นหลักยึดในการทำ เกษตรพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เกษตรเชิงอนุรักษ์ เกษตรผสมผสาน  โดย นำ  นวัตกรรม  วัคซีนพืช  ที่ได้รับ  การสนับสนุนจาก  ม.เกษตร  จุฬา  วุฒิสภา สวทช.  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   นวัตกรรมของเรา  ปราศจากสารเคมี    ปลอดภัยต่อทุกชีวิต  และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม….

 

www.bighealthyplant.com

 

 

ใส่ความเห็น


อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.