เพิ่มเพื่อน
เมษายน 6, 2016 อ้อย

อ้อย + วัคซีนพืช ผลที่ได้ น่ามหัศจรรย์มากๆ

อ้อย  +  วัคซีนพืช  ผลที่ได้  น่ามหัศจรรย์มากๆ

อ้อย  +  วัคซีนพืช  ผลที่ได้  น่ามหัศจรรย์มากๆ

อ้อย
วิตามินพืชbig วัคซีนพืชbig

วัคซีนพืชออมสิน  กับ อ้อย  

หลังจาก วัคซีนพืช อยู่ในห้องแล็บมานานรับรางวัลมามากมาย วัคซีนพืช ก็ถึงคราวแสดงศักยภาพเพื่อพิสูจน์ตัวเองกับเกษตรกรตัวจริง big และออมสินยังสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดก็ว่าได้ มาชมความมหัศจรรย์ของนวัตกรรม วัคซีนพืชออมสิน กันเลยครับ

 

อ้อย

อ้อยจะได้ประโยชน์  อะไรบ้าง
1. วัคซีนพืช  ช่วยเพิ่มความหวาน (ซีซีเอส) Commercial Cane Sugar : CCS ให้กับ  อ้อย  ได้มาก และยังช่วยเพิ่มผลผลิตขึ้นอีกเท่าตัว
2. วัคซีนพืช  ป้องกันการเกิดเชื้อรา  ที่เป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้ยอด  อ้อย  มีสีดำ และเร่งการเจริญเติบโตของลำต้น ไม่ให้แคระ ไม่ย่างปล้อง (ระยะต่อเนื่องกับการแตกกอ)
3. วัคซีนพืช  ช่วยจับตรึงปุ๋ยแล้วค่อยๆปลดปล่อยออก ให้อ้อยได้ใช้ตลอดเวลา ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตอ้อยได้
4. วัคซีนพืช  ป้องกันโรคลำต้นแห้งได้ผลดีมาก และไม่ทำให้ต้นอ้อยแตก
5. วัคซีนพืช  ป้องกันหนอนกออ้อยอย่างได้ผล เพราะสภาพดินสมบูรณ์
6. วัคซีนพืช  ทำให้ลำต้นแข็งแรง ขยายรากไว กินอาหารเก่ง ปราศจากปลวกและเชื้อโรค
7. วัคซีนพืช  ช่วยทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเจริญเติบโตของอ้อย
8. วัคซีนพืช  เพิ่มผลผลิตจากปกติ  8-10  ตัน เป็น 20-25 ตัน

อ้อย

มาดูวิธีใช้วัคซีนพืช  กับอ้อย จากจังหวัดกำแพงเพชร ดูของจริงว่าใช้วัคซีนพืช  กับไม่ใช้วัคซีนพืชออมสิน  แบบไหนให้ผลอย่างไร  หากเกษตรกรสามารถหยุดใช้สารเคมีต่อเนื่อง  อ้อยของท่านก็จะสามารถขายเป็น  ท่อนพันธุ์  อ้อยออแกนิค  สามารถนำไปต่อยอดทำเป็นน้ำตาลออแกนิค  ที่กำลังโฆษณาอยู่ขณะนี้คือ  น้ำตาลออแกนิค  อย่าลืมนะครับราคาอ้อย  กับ  อ้อยออแกนิค  นั้นราคาต่างกัน  นั่นคือเหตุผลที่  ชาวไร่มีโอกาศสร้างรายได้จากการเปลี่ยนเลิกใช้ปุ๋ยเคมี  มาใช้วัคซีนพืชออมสิน  เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร เกษตรกรไทยจะได้สบายกันสักทีครับ

อ้อย

ประโยชน์  วัคซีนพืชbig / วัคซีนพืชออมสิน

1. วัคซีนพืช  ช่วยเพิ่มความหวาน (ซีซีเอส) Commercial Cane Sugar : CCS ให้กับ  อ้อย  ได้มาก และยังช่วยเพิ่มผลผลิต  อ้อยขึ้นอีกเท่าตัว
2. วัคซีนพืชออมสิน ป้องกันการเกิดเชื้อรา ที่เป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้ยอดอ้อยมีสีดำ และเร่งการเจริญเติบโตของลำต้น ไม่ให้แคระ ไม่ย่างปล้อง (ระยะต่อเนื่องกับการแตกกอ)
3. วัคซีนพืชออมสิน ช่วยจับตรึงปุ๋ยแล้วค่อยๆปลดปล่อยออก ให้อ้อยได้ใช้ตลอดเวลา ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตอ้อยได้

4. วัคซีนพืชออมสิน ป้องกันโรคลำต้นแห้งได้ผลดีมาก และไม่ทำให้ต้นอ้อยแตก

5. วัคซีนพืชออมสิน ป้องกันหนอนกออ้อยอย่างได้ผล เพราะสภาพดินสมบูรณ์
6. วัคซีนพืชออมสิน ทำให้ลำต้นแข็งแรง ขยายรากไว กินอาหารเก่ง ปราศจากปลวกและเชื้อโรค
7. วัคซีนพืชออมสิน ช่วยทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเจริญเติบโตของอ้อย
8. วัคซีนพืชออมสิน เพิ่มผลผลิตจากปกติ 8-10 ตัน เป็น 20-25 ตัน

อ้อย

 

ขั้นตอน ซื้อออนไลน์สั่งซื้อเลย

การบำรุงตอ อ้อย
1.  ทำการตัดแต่งตออ้อยหลังจากตัดทันที  หรือเสร็จภายใน  15  วัน  ถ้าตัดอ้อยชิดดิน  ก็ไม่ต้องตัดแต่งตออ้อย  ทำให้ประหยัดเงินและเวลา
2. ใช้พรวนเอนกประสงค์  1 – 2  ครั้ง  ระหว่างแถวอ้อยเพื่อตัดและคลุกใบ  หรือใช้คราดคราดใบอ้อยจาก  3  แถวมารวมไว้แถวเดียว  เพื่อพรวนดินได้สะดวก
3. ใช้ริปเปอร์หรือไถสิ่วลงระหว่างแถวอ้อย  เพื่อระเบิดดินดาน  ต้องระมัดระวังในเรื่องความชื้นในดินด้วย
4. การใส่ปุ๋ย  ควรใส่มากกว่าอ้อยปลูก  ใช้สูตรเช่นเดียวกับอ้อยปลูก
5. ในแปลงที่ไม่เผาใบอ้อยและตัดอ้อยชิดดิน  ก็จะปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติ และเริ่มดายหญ้าใส่ปุ๋ยเมื่อเข้าฤดูฝน
6. การไว้ตออ้อยได้นานแค่ไหนขึ้นกับหลุมตายของอ้อยว่ามีมากน้อยเพียงใด ถ้ามีหลุมตายมาก ก็จะรื้อปลูกใหม่

อ้อย

วิธีใช้ วัคซีนพืชออมสิน
1. ใช้วัคซีนพืชออมสิน  ผสมน้ำ  อัตราส่วน  ออมสิน  2  ซีซี  :  น้ำ  1  ลิตร  แช่ท่อนพันธุ์อ้อย  อย่างน้อย  30  นาที  –   1  ชั่วโมง  หรือ  ผสมน้ำแล้วฉีดพ่น หรือ  ราด  ต้นพันธุ์อ้อย  ก่อนนำไปปลูก  ถ้าทำได้จะเห็นผลดีมากๆครับ
2. ใช้วัคซีนพืชออมสิน  40  ซีซี / น้ำ  20  ลิตร  ฉีดพ่นต้นอ้อย  เมื่ออายุได้ประมาณ  15  วัน  โดยฉีดพ่นทุก  15  วัน –  1 เดือน  ต่อครั้ง  จนต้นอ้อยสูงและไม่สามารถเข้าไปฉีดพ่นได้

วิธีใช้
1. ใช้วัคซีนพืชออมสิน  ผสมน้ำ  อัตราส่วน  ออมสิน  2 ซีซี : น้ำ 1 ลิตร แช่ท่อนพันธุ์  อ้อย อย่างน้อย 30 นาที – 1 ชั่วโมง หรือ ผสมน้ำแล้วฉีดพ่น หรือ ราด  ต้นพันธุ์อ้อย  ก่อนนำไปปลูก
2. ใช้วัคซีนพืชออมสิน 40 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นต้นอ้อย เมื่ออายุได้ประมาณ 15 วัน โดยฉีดพ่นทุก 15 วัน – 1 เดือน ต่อครั้ง จนต้นอ้อยสูงและไม่สามารถเข้าไปฉีดพ่นได้

 

นวัตกรรม วัคซีนพืช big วัคซีนพืชออมสิน นี้มีประโยชน์ มากมาย ปลอดภัย ต่อตัว พี่ น้อง เกษตรกรเอง เนื่องจาก วัคซีนพืชbig ผลิตจาก วัตถุดิบจาก ธรรมชาติ จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ผลผลิตของท่าน ก็ได้เพิ่มขึ้น สำหรับท่านที่มีความสนใจ ที่จะทำการเกษตร เกษตรพอเพียง, เกษตรอินทรีย์, เกษตรผสมผสาน อยากลดการใช้เคมี แต่ไม่ค่อยมีเวลาหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ไว้ใช้เอง เราคิดว่า big วัคซีนพืช นี่ อาจเป็นคำตอบของท่าน ทดลองสั่ง สินค้า ทดลองสั่ง ที่ ร้านค้า ไม่พอใจยินดีคืนเงินครับ

หมายเหตุ
— สามารถใช้วัคซีนพืชออมสิน ร่วมกับสารเคมีชนิดอื่น เช่น ยาฆ่าหญ้า ยากำจัดวัชพืช ยากำจัดแมลงศัตรูพืชได้ โดย ผสมวัคซีนพืช ลงไปในน้ำก่อน และตามด้วยสารเคมีชนิดอื่น 

ใส่ความเห็น


อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.