เพิ่มเพื่อน
เมษายน 2, 2016 วัคซีนพืชbig

วัคซีนพืชbig

วัคซีนพืชbig

ที่มา  วัคซีนพืชbig  …

“   วัคซีนพืชbig …แม้เราจะยกย่องตัวเองว่าคนไทยเก่งเรื่องการเกษตร .แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ของบ้านเรายังคงปลูกพืชผักแบบใช้ยาผีบอก  วิธีไหนใครว่าดีมักเฮโลทำตามกัน  เลยตกเป็นเหยื่อ  ให้พ่อค้าหลอกขายเคมีภัณฑ์   ถ้ายังปล่อยไว้อย่างนี้  ไม่เพียงต้นทุนสูง  ยังมีสารตกค้าง  ปลูกไปก็แค่ให้คนไทยกิน แต่ไม่สามารถส่งขายต่างประเทศได้”

หลังจากสังเกตเห็นพฤติกรรมนี้มานาน  น.สพ.กษิดิ์เดช  ธีรนิตยาธาร  เลยได้แนวคิด  หาวิธีทำ  วัคซีนป้องกันโรคให้พืช  ให้วัคซีนกันตั้งแต่แรกเกิด

 

วัคซีนพืชbig

 

ในเมื่อคน  สัตว์  มีวัคซีนได้  พืชก็ต้องมีวัคซีนเช่นกัน  ไม่ใช่รอให้เป็นโรคก่อน  เพราะการรักษา  นั้นแพงกว่าการป้องกัน  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ( สวทช. )  และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  จึงให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัยแนวคิด  วัคซีนพืชbig  นี้ทันที..

“ เคยวิจัยหาสารกระตุ้นภูมิในสัตว์  เพื่อทำวัคซีนสร้างภูมิต้านทานมาก่อน  เลยเป็นเรื่องไม่ยากที่จะนำเทคโนโลยีนั้นมาต่อยอด  และจากการศึกษาวิจัยเราพบว่า  ปกติพืชจะมีภูมิคุ้มโรคในตัวเองอยู่แล้ว แต่เหตุที่พืชป่วยเป็นโรคระบาดง่าย  เนื่องจาก  ภูมิคุ้มกันในพืชแต่ละชนิดมีน้อยเกินไป  ไม่สามารถสู้โรคได้  เราเลยคิดหาสารที่จะมาช่วยกระตุ้นให้พืชมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น  พบว่าสารที่ช่วยกระตุ้นได้ดีจะมีอยู่ในแครอท  สาหร่ายและในพืชที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอีก  40  ชนิด  รวมทั้งหินภูเขาไฟ  กระดองปู  เปลือกกุ้ง ”

 

น.สพ.กษิดิ์เดช  บอกถึงวิธี  การนำวัตถุเหล่านี้มาทำเป็นวัคซีนพืชbig  ว่า ต้องนำมาสกัดด้วย  ไคโตเทคโนโลยี, นาโนเทคโนโลยี, ไบโอเทคโนโลยี  เพื่อให้ได้สารไคโตโอลิโกแซคคอไรด์  (COS)  ซึ่งเป็นอนุพันธ์ไคติน  และไคโตซาน  ซึ่งมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นพืชเร่งสร้างภูมิต้านทานโรค  แมลงเมื่อต้นไม้แข็งแรงเจริญเติบโตดี  ไม่เจ็บป่วย  รากจะหาอาหารในดินมาหล่อเลี้ยงลำต้นได้ดี  จึงไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยมาก…เพื่อทดสอบประสิทธิภาพว่าได้ผลแค่ไหน  ทีมวิจัยจึงร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธ.ก.ส.)  นำวัคซีนพืชไปทดลองในพื้นที่  50  จังหวัด  กับพืช  40  ชนิด

ท่านนายก
ท่านนายก

จะดีกว่ามั๊ยหาก  พืช ผัก ผลไม้ พืชเศรษฐกิจสามารถขายเป็น  สินค้าออแกนิค…?

นี้คือตัวอย่าง  พืชเศรษฐกิจ  ที่คู่กับเกษตรกรไทยมานานแสนนาน    พืชเศรษฐกิจ   ที่เกษตรกรนิยมปลูกกันมาก  ทั่วทุกภาคของประเทศ  จึงทำให้มีข่าวถึงราคาที่ ตกต่ำ  แต่ละปีเกษตรกรเป็นหนี้นายทุนจำนวนมาก  เพราะกู้เงินมาปลูกพืชเหล่านี้  สุดท้ายก็เกิดปัญหากับเกษตรกรเอง  การวางแผนการปลูกที่ดี  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง  วางแผนให้ดี  ในหนึงรอบฤดูการผลิตท่านเกษตรกรต้องเลือก  พืชที่สามารถขายได้ราคาสูงย่อมน่าลงทุนมากกว่า  น้ำก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ลืมไม่ได้  สถานการร์น้ำในปัจจุบันของโลกเรานั้นปัจจุบันถือว่าแล้งมากครับ  เราก็ต้องวางแผนปลูกพืชทนแล้งใช้น้ำน้อย  มาเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆ ของเรา  หากต้องการทำ  พืชเศรษฐกิจ  นั้นต้องคิดเสมอว่า จะทำอย่างไรให้สามารถขาย   ผลผลิตให้ได้ราคามากที่สุด  คำตอบอาจจะไม่ได้อยูที่ ปริมาณเพียงอย่างเดียว  ท่านอาจจะต้องใส่ใจเรื่องของคุณภาพมากขึ้น เช่น  ควบคุมการใช้สารเคมี  เพื่อรักษาดิน ง่ายๆแต่ทำยาก  ใช่มั๊ยครับ  ผลที่ได้ก็คือ  ท่านเกษตรกรจะสามารถขาย  พืช  ผัก  ผลไม้  ของท่านในราคา สินค้าออแกนิค  หรือ  สินค้าปลอดสาร  นั่นเอง  ราคาผลิตผลเพิ่มขึ้น

เปรียบเทียบการปลูก  พืชเศรษฐกิจ  แต่ละตัว

– ข้าว เป็น  พืชเศษษฐกิจที่คู่ประเทศไทยมานาน  และเป็น  พืชเศรษฐกิจ  ที่คนไทยนิยมปลูกมากที่สุดในภาคอีสาน  ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ใช้ระยะเวลาสั้นคือ  4  เดือน  แต่ผลเสียคือต้นทุนในการปลูกต่อไร่ค่อนข้างสูง  และต้องอาศัยฝนหรือระบบน้ำชลประทาน  100%  และต้องปลูกใหม่ทุกปี  เกษตรกรส่วนมากใช้เคมีในการปลูก  ทำให้เกิดผลเสียต่อเกษตรกรเอง
–  ยางพารา  ระยะเวลาในการปลูกหลายปี  ต้นทุนสูง  ตลาดรองรับมีจำกัด เพราะต่างประเทศปลูกและแปรรูปเองได้

–  อ้อย  เป็น  พืชเศรษฐกิจ  อีกตัวที่เกษตรกรนิยมปลูก อ้อยปลูกครั้งเดียวจะเก็บเกี่ยวได้ 3-4 ปี โดยไม่ต้องปลูกซ้ำ แต่ผลเสียคือราคาต่อตันถูกและการเก็บเกี่ยวต้องใช้แรงงานจำนวนมาก  และต้องปลูกซ้ำอีกครั้งทุก  4-5  ปี  และต้องปรับสภาพดินก่อนปลูกใหม่  ทำให้มีต้นทุนในส่วนนี้เพิ่ม
–  มันสำปะหลัง  เป็น  พืชเศรษฐกิจ   อีกตัวที่ทนแล้งได้ดี  แต่ผลเสียคือต้นทุนในการปลูกค่อนข้างสูง  และต้องปลูกใหม่ทุกปี และราคาต่อ กก. ค่อนข้างถูกมาก เมื่อเทียบกับพืชเศรษฐกิจตัวอื่น

ถั่วดาวอินคา  หรือต้นเศรษฐีเป็นพืชตระกูลถั่ว  มีถิ่นกำเนิดมาจากป่าในลุ่มน้ำอเมซอน ประเทศเปรู  ในทวีปอเมริกาใต้  เมื่อ  3,000  กว่าปีที่แล้ว  เป็นพืชที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่สำคัญสำหรับมนุษย์  คือสารโอเมก้า  3 6 9 มีน้ำมันที่มีความเข้มข้นสูง  มีไขมันไม่อิ่มตัว 98% มีสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินและวิตามินอี   มีโปรตีนสูงและกรดอะมิโนจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์   มาแรงแห่งปีครับ

ยกตัวอย่าง  การทำข้าวออแกนิค  นาข้าวในภาคกลางใช้ วัคซีนพืชbig  ตั้งแต่หลังไถกลบดิน  โดยนำ วัคซีนพืชbig  40  ซีซี  ผสมกับน้ำ 20  ลิตร  ฉีดพ่นเพื่อปรับโครงสร้างดิน  และไปแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวข้ามคืน  ( 12 ชม. )  ก่อนนำไปปลูก ส่วนน้ำที่เหลือฉีดพ่นดินซ้ำ  และเมื่อข้าวแตกใบ  ให้ฉีดพ่นทุกเดือน… ปรากฏว่า  ข้าวแตกกอดี ใบแข็งไม่ค่อยมีแมลงมากัดกิน  รวงข้าวมีน้ำหนัก

 

วัคซีนพืชbig

 

“ ส่วนการใส่ปุ๋ย  ตอนแรกเรา ตั้งใจจะทดลองไม่ให้ใส่ปุ๋ยเลย  แต่ชาวบ้านบอกถ้าให้เลิกใส่ปุ๋ยนาข้าว  คงไม่ค่อยมีคนไหนกล้าทำ  จึงต้องใช้  วิธีแนะนำให้ใส่ปุ๋ยลดจากเดิมครึ่งหนึ่ง  ทำให้ได้ข้าวเพิ่มจากไร่ละ 500  กก. เป็น  700  กก.  และช่วยต้นทุนค่าปุ๋ยยาจากไร่ละ  6,000  บาท  เหลือแค่  2,500 – 3,000  บาทเท่านั้นเอง ”

….ไม่เพียงเท่านั้น  ล่าสุดยังได้ร่วมกับบริษัทเอกชนนำ  วัคซีนพืชbig  ไปใช้กับการปลูกเมล่อน แตงกวา  แตงโม  ฟักทอง  ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย.

ขั้นตอน ซื้อออนไลน์สั่งซื้อเลย

คุณสมบัติเด่น:  วัคซีนพืชbig  …

–  ให้ธาตุอาหารที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืช
–  ยังส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้น, รากพืช และใบพืช
–  ส่งเสริมการแบ่งเซลเนื้อเยื่ออ่อนของพืช เช่น ตาใบ ตากิ่ง ตาดอกให้แตกได้อย่างพร้อมเพรียงกันและรวดเร็วกว่าปล่อยให้โตตามธรรมชาติ
–  ส่งเสริมการสร้างรากฝอย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของพืชได้ดีขึ้น
–  ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของพืช ทำให้พืชมีสุขภาพแข็งแรง และเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผนังเซลล์ของพืชส่งผลให้ราก ลำต้น กิ่ง และใบของพืช มีความแข็งแรงมากขึ้น
–  ส่งเสริมการเกิดรากของกิ่งปักชำ ได้ดีและรวดเร็ว
–  เหมาะสำหรับการแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนหว่าน การเพาะชำกล้า การตอนกิ่งติดตา การย้ายปลูกพืชลงดิน
–  ช่วยปรับสภาพดินทางเคมี กายภาพและชีวภาพให้สมบูรณ์
ช่วยให้ดินดูดซับธาตุอาหารเก็บไว้ให้พืชใช้ได้มากขึ้น
– ยังลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี และยาฆ่าแมลง

 

แจกสื่อสำหรับทำโฆษณา วัคซีนพืช  big ครับ

 

วัคซีนพืชbig

 

 

 

สำหรับท่านที่มีความสนใจ  ที่จะทำการเกษตร  เกษตรพอเพียง, เกษตรอินทรีย์, เกษตรผสมผสาน  แต่ไม่ค่อยมีเวลาหมัก  ปุ๋ยชีวภาพ ไว้ใช้เอง  เราคิดว่า  big วัคซีนพืช นี่ อาจเป็นคำตอบของท่าน  ทดลองสั่ง สินค้า  ทดลองสั่ง  ที่  ร้านค้า  ไม่พอใจยินดีคืนเงิน

ใส่ความเห็น


อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.