เพิ่มเพื่อน
เมษายน 2, 2016 วัคซีนพืชbig

วัคซีนพืช

คู่มือ วัคซีนพืช big
คู่มือ วัคซีนพืช big
คู่มือ วัคซีนพืช big
คู่มือ วัคซีนพืช big
คู่มือ วัคซีนพืช big
คู่มือ วัคซีนพืช big
คู่มือ วัคซีนพืช big
คู่มือ วัคซีนพืช big
คู่มือ วัคซีนพืช big
คู่มือ วัคซีนพืช big
คู่มือ วัคซีนพืช big
คู่มือ วัคซีนพืช big
คู่มือ วัคซีนพืช big
คู่มือ วัคซีนพืช big
คู่มือ วัคซีนพืชบิ๊ก
คู่มือ วัคซีนพืชบิ๊ก
คู่มือ วัคซีนพืชบิ๊ก
คู่มือ วัคซีนพืชบิ๊ก
คู่มือ วัคซีนพืชบิ๊ก
คู่มือ วัคซีนพืชบิ๊ก
คู่มือ วัคซีนพืชบิ๊ก
คู่มือ วัคซีนพืชบิ๊ก
คู่มือ วัคซีนพืชบิ๊ก
คู่มือ วัคซีนพืชบิ๊ก
คู่มือ วัคซีนพืชบิ๊ก
คู่มือ วัคซีนพืชบิ๊ก
คู่มือ วัคซีนพืชบิ๊ก
คู่มือ วัคซีนพืชบิ๊ก
คู่มือ วัคซีนพืชบิ๊ก
คู่มือ วัคซีนพืชบิ๊ก

วัคซีนพืช

 

ที่มา  วัคซีนพืช  big  …

“ …แม้เราจะยกย่องตัวเองว่าคนไทยเก่งเรื่องการเกษตร .แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ของบ้านเรายังคงปลูกพืชผักแบบใช้ยาผีบอก  วิธีไหนใครว่าดีมักเฮโลทำตามกัน  เลยตกเป็นเหยื่อ  ให้พ่อค้าหลอกขายเคมีภัณฑ์   ถ้ายังปล่อยไว้อย่างนี้  ไม่เพียงต้นทุนสูง  ยังมีสารตกค้าง  ปลูกไปก็แค่ให้คนไทยกิน แต่ไม่สามารถส่งขายต่างประเทศได้”

หลังจากสังเกตเห็นพฤติกรรมนี้มานาน  น.สพ.กษิดิ์เดช  ธีรนิตยาธาร  เลยได้แนวคิด  หาวิธีทำ  วัคซีนป้องกันโรคให้พืช  ให้วัคซีนกันตั้งแต่แรกเกิด

วัคซีนพืชbig

ในเมื่อคน  สัตว์  มีวัคซีนได้  พืชก็ต้องมี  วัคซีนพืช  เช่นกัน  ไม่ใช่รอให้เป็นโรคก่อน  เพราะการรักษา  นั้นแพงกว่าการป้องกัน  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ( สวทช. )  และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  จึงให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัยแนวคิดนี้ทันที..

“ เคยวิจัยหาสารกระตุ้นภูมิในสัตว์  เพื่อทำวัคซีนสร้างภูมิต้านทานมาก่อน  เลยเป็นเรื่องไม่ยากที่จะนำเทคโนโลยีนั้นมาต่อยอด  และจากการศึกษาวิจัยเราพบว่า  ปกติพืชจะมีภูมิคุ้มโรคในตัวเองอยู่แล้ว แต่เหตุที่พืชป่วยเป็นโรคระบาดง่าย  เนื่องจาก  ภูมิคุ้มกันในพืชแต่ละชนิดมีน้อยเกินไป  ไม่สามารถสู้โรคได้  เราเลยคิดหาสารที่จะมาช่วยกระตุ้นให้พืชมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น  พบว่าสารที่ช่วยกระตุ้นได้ดีจะมีอยู่ในแครอท  สาหร่ายและในพืชที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอีก  40  ชนิด  รวมทั้งหินภูเขาไฟ  กระดองปู  เปลือกกุ้ง ”

น.สพ.กษิดิ์เดช  บอกถึงวิธี  การนำวัตถุเหล่านี้มาทำเป็นวัคซีน ว่า ต้องนำมาสกัดด้วย  ไคโตเทคโนโลยี, นาโนเทคโนโลยี, ไบโอเทคโนโลยี  เพื่อให้ได้สารไคโตโอลิโกแซคคอไรด์  (COS)  ซึ่งเป็นอนุพันธ์ไคติน  และไคโตซาน  ซึ่งมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นพืชเร่งสร้างภูมิต้านทานโรค  แมลงเมื่อต้นไม้แข็งแรงเจริญเติบโตดี  ไม่เจ็บป่วย  รากจะหาอาหารในดินมาหล่อเลี้ยงลำต้นได้ดี  จึงไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยมาก…เพื่อทดสอบประสิทธิภาพว่าได้ผลแค่ไหน  ทีมวิจัยจึงร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธ.ก.ส.)  นำ  วัคซีนพืชไปทดลองในพื้นที่  50  จังหวัด  กับพืช  40  ชนิด

ท่านประยุทธ์
ท่านประยุทธ์

ยกตัวอย่าง  นาข้าวในภาคกลางใช้  วัคซีนพืช  ตั้งแต่หลังไถกลบดิน  โดยนำวัคซีน  40  ซีซี  ผสมกับน้ำ 20  ลิตร  ฉีดพ่นเพื่อปรับโครงสร้างดิน  และไปแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวข้ามคืน  ( 12 ชม. )  ก่อนนำไปปลูก ส่วนน้ำที่เหลือฉีดพ่นดินซ้ำ  และเมื่อข้าวแตกใบ  ให้ฉีดพ่นทุกเดือน… ปรากฏว่า  ข้าวแตกกอดี ใบแข็งไม่ค่อยมีแมลงมากัดกิน  รวงข้าวมีน้ำหนัก

 

วัคซีนพืชbig

วัคซีนพืช big  มี คุณสมบัติเด่น:

วัคซีนพืชbig  ให้ธาตุอาหารที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการเจริญเติบโต  และให้ผลผลิตของพืช
วัคซีนพืชbig  ยังส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้น, รากพืช และใบพืช
วัคซีนพืชbig  ส่งเสริมการแบ่งเซลเนื้อเยื่ออ่อนของพืช เช่น ตาใบ ตากิ่ง ตาดอกให้แตกได้อย่างพร้อมเพรียงกันและรวดเร็วกว่าปล่อยให้โตตามธรรมชาติ
วัคซีนพืชbig  ส่งเสริมการสร้างรากฝอย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของพืชได้ดีขึ้น
วัคซีนพืชbig  ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของพืช ทำให้พืชมีสุขภาพแข็งแรง และเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผนังเซลล์ของพืชส่งผลให้ราก ลำต้น กิ่ง และใบของพืช มีความแข็งแรงมากขึ้น
วัคซีนพืชbig  ส่งเสริมการเกิดรากของกิ่งปักชำ ได้ดีและรวดเร็ว
วัคซีนพืชbig  เหมาะสำหรับการแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนหว่าน การเพาะชำกล้า การตอนกิ่งติดตา การย้ายปลูกพืชลงดิน
วัคซีนพืชbig  ช่วยปรับสภาพดินทางเคมี กายภาพและชีวภาพให้สมบูรณ์
ช่วยให้ดินดูดซับธาตุอาหารเก็บไว้ให้พืชใช้ได้มากขึ้น
วัคซีนพืชbig  ยังลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี และยาฆ่าแมลง

ขั้นตอน ซื้อออนไลน์สั่งซื้อเลย

 

วัคซีนพืช
วัคซีนพืชbig

 

เพลี้ยแป้ง ในลองกอง  วัคซีนพืช  แก้ปัญหา เพลี้ยแป้ง

เพลี้ย
ลองกองฉีดพ่นวัคซีนพืชออมสิน / วัคซีนพืชBIG

เพลี้ย

การกำจัดเพลี้ยแป้ง  โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ  วัคซีนพืชออมสิน / วัคซีนพืชBIG

ไม่ใช่เป็นการฆ่า  เพลี้ยแป้ง  แต่เป็นการ  กระตุ้นให้พืชที่ได้รับการฉีดพ่น วัคซีนพืชออมสิน / วัคซีนพืชBIG  สร้างสารชนิดหนึ่งเข้าสู่น้ำเลี้ยงของพืช   ซึ่งเพลี้ยแป้งไม่ชอบ ทำให้เพลี้ยแป้งไม่อยากดูดกินน้ำเลี้ยง  จำนวนเพลี้ยแป้งก็จะค่อย ๆ ลดลง และหายไปในที่สุด

ผสม วัคซีนพืชออมสิน / วัคซีนพืชBIG 80 ซีซี. ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทั่ว ๆ ลงบริเวณยอดอ่อน บนใบ ใต้ใบ ดอกอ่อน ลำต้น กิ่ง บริเวณโคนต้นและรากให้ชุ่ม ๆ ทุก 5 วัน จนกว่าจะหาย นอกจากจะไล่เพลี้ยแป้งไปได้หมดแล้ว ต้นไม้ของท่านจะออกดอกเก่ง ใบมันเงา ไม้ผลก็ติดผลดก ผิวนวลสวยอีกด้วย แถมยังคุมเชื้อราต่าง ๆ ได้ดีอีกด้วย เห็นไหมครับวัคซีนพืชออมสิน / วัคซีนพืชBIG  เกินคุ้มจริง ๆ

เพลี้ยแป้ง ในทุเรียน

เพลี้ย

ทุเรียนฉีดพ่น วัคซีนพืชออมสิน/ วัคซีนพืชBIG

ทุเรียน

ถ้าฉีด วัคซีนพืชออมสิน / วัคซีนพืชBIG ตามโปรแกรมไม่เกิน 1 เดือน ( ประมาณอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ) เพลี้ยแป้งจะอพยพหายไปเกือบหมด โดยที่ท่านก็ปลอดภัย ฉีดพ่นอย่างสบายอารมณ์ ไม่ต้องทนเหม็น ปวดแสบปวดร้อน คัน แถมยังเสี่ยงต่อโรคมะเร็งอีก วิธีการใช้ก็ให้ ผสม วัคซีนพืชออมสิน / วัคซีนพืชBIG 80 ซีซี. ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทั่ว ๆ ลงบริเวณยอดอ่อน บนใบ ใต้ใบ ดอกอ่อน ลำต้น กิ่ง บริเวณโคนต้นและรากให้ชุ่ม ๆ ทุก 5 วัน จนกว่าจะหาย นอกจากจะไล่เพลี้ยแป้งไปได้หมดแล้ว ต้นไม้ของท่านจะออกดอกเก่ง ใบมันเงา ไม้ผลก็ติดผลดก ผิวนวลสวยอีกด้วย แถมยังคุมเชื้อราต่าง ๆ ได้ดีอีกด้วย เห็นไหมครับวัคซีนพืชออมสิน / วัคซีนพืชBIG เกินคุ้มจริง ๆ สำหรับท่านที่มีพรรคพวกทำ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ลองแนะนำให้เอาท่อนพันธุ์แช่คู่มหัศจรรย์ก่อนปลูก แล้วฉีดพ่นต่อเนื่องดูซิครับ รับรองเพลี้ยแป้งไม่มีเหลืออย่างแน่นอน รีบไปหาซื้อ วัคซีนพืชออมสิน / วัคซีนพืชBIG ได้  ที่นี่  ครับ  สำหรับท่านที่มีความสนใจ  ที่จะทำการเกษตร  เกษตรพอเพียง, เกษตรอินทรีย์, เกษตรผสมผสาน  แต่ไม่ค่อยมีเวลาหมัก  ปุ๋ยชีวภาพ ไว้ใช้เอง  เราคิดว่า  big วัคซีนพืช นี่ อาจเป็นคำตอบของท่าน  ทดลองสั่ง สินค้า  ทดลองสั่ง  ที่  ร้านค้า  ไม่พอใจยินดีคืนเงิน

ิbig

4 thoughts on “วัคซีนพืช

ใส่ความเห็น


อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.