เพิ่มเพื่อน
เมษายน 8, 2016 ดาวอินคา

ดาวอินคา ถั่วดาวอินคา พืชเศรษฐกิจ ที่เขาไม่บอกกัน..!

ดาวอินคา  ถั่วดาวอินคา พืชเศรษฐกิจ ที่เขาไม่บอกกัน..!

ถั่วดาวอินคา

ดาวอินคา   ถั่วดาวอินคา…วันนี้ผมได้มีโอกาสศึกษา  พืชเศรษฐกิจที่ทำเงินให้เกษตรกรในระยะยาว  และลงทุนในการเพาะปลูกในราคาที่ไม่สูง และปลูกครั้งเดียว สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึง  15- 60  ปีเลยทีเดียว  พืชเศรษฐกิจ  ตัวนี้คือ ”  ถั่วดาวอินคา ”  ถั่วดาวอินคา  เป็นพืชที่เริ่มเข้ามาในประเทศไทยเมื่อ  2-3  ปีที่แล้ว  โดยได้รับการส่งเสริมการปลูกจากประเทศจีน  และเมล็ดพันธุ์มาจากประเทศเปรู  ถั่วดาวอินคา  สามารถให้ผลิตดีในเขตร้อนชื้นอุณหภูมิ  10 – 36  องศา  ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่านี้  ไม่สามารถปลูกได้  และถ้าอุณหภูมิสูงกว่านี้ก็ไม่สามารถปลูกได้เช่นกัน  ทวีปเอเซียจึงเป็นทวีปที่เหมาะแก่การปลูก  ถั่วดาวอินคามากที่สุด  แต่ผลผลิตจากทวีปเอเซัยไม่สามารถเพียงพอต่อการบริโภคจากทั่วโลกได้  ดาวอินคาจึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าลงทุนในยุคนี้  เพราะปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยาวนาน   ถึงรุ่นลูก   รุ่นหลานเลยทีเดียว  ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจปลูกถั่วดาวอินคา “ทำไมต้องปลูกถั่ว  ดาวอินคา  ” ผลตอลแทนต่อปี

ดาวอินคา  / ถั่วดาวอินคา  พืชเศรษฐกิจ

ดาวอินคา  เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้  บริเวณป่าอะเมซอน  แถบประเทศเปรู  มีการใช้ประโยชน์มาตั้งแต่สมัยอารยธรรม
ชาวอินคา  หรือเมื่อกว่า  3000  ปีที่ผ่านมา เดยนำมาประกอบอาหาร  เช่น เมล็ดสุกนำมาทำ  ซอส  น้ำมัน  และ  เมล็ดคั่วเป็นส่วนผสมของอาหารพื้นเมือง
หรือทำเป็นครีมบำรุงผิว  เป็นต้น   ดาวอินคา   เป็นพืชที่ผลมีรูปร่างคล้ายดาว ภายในมีเมล็ดคล้ายถั่ว  เมื่อนำเข้ามาปลูกในประเทศไทย  จึงเรียกว่า
ดาวอินคา  หรือ  ถั่วดาวอินคา

ดาวอินคา  เป็นไม้เลื้อยอายุหลายปี  มีอายุได้นาน  10  ถึง  50  ปี ลำต้นสูง  2  เมตร  กิ่งและยอดแผ่เลื้อยพันตามกิ่งไม้หรือโครงสร้างเลื้อย
พันอื่นๆ

ถั่วดาวอินคา

ใบ  เป็นใบเดี่ยว  เรียงสลับ  รูปหัวใจ  ปลายใบเรียวแหลม  โคนใบตรงถึงรูปหัวใจ  ขอบใบจักฟันเลื่อย  ใบยาว 10 – 12 ซม. กว้าง 8 – 10 ซม.
ก้านใบยาว  2 – 6 ซม.

ดอก  เริ่มออกดอกเมื่ออายุ  5 เ ดือนหลังจากปลูก  และติดเมล็ดเมื่ออายุ  เดือน  ดอกช่อแบบช่อกระจะ  (raceme)  ดอกแยกเพศอยู่บนต้น
เดียวกัน ดอกเพศผู้ขนาดเล็ก  สีขาว  เรียงเป็นกระจุกตลอดความยาวช่อ  ดอกเพศเมีย  2  ดอก  อยู่ที่โคนช่อดอก

ผลแบบแคปซูล  เส้นผ่าศูนย์กลาง  3 – 5  ซม. มี  4 – 7  แฉก  ผลอ่อนสีเขียว และสีจะเข้มขึ้นตามอายุ  ผลแก่มีสีน้ำตาลดำ  มีเนื้อนุ่มๆ  สีดำ
หุ้มอยู่ซึ่งกินไม่ได้  โดยปรกติจะทิ้งให้แห้งคาต้นก่อนเก็บเกี่ยว  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วนำมาตากแดดอีก  1  วัน  จึงนำผลผลิตไปจำหน่าย

ถั่วดาวอินคา

ข้อดีของการปลูกถั่ว  ดาวอินคา

1.  ลงทุนต่ำและลงทุนครั้งเดียว  สามารถเก็บผลผลิตได้นานถึง  60  ปี  1  ไร่ สามารถสร้างรายได้สูงถึง  1  แสนบาทต่อปี
2.  เป็นพืชที่ปลูกง่าย ขึ้นได้กับดินทั่วประเทศ  ไม่เปลืองน้ำ
3.  ใช้ระยะเวลาสั้นคือ  6-8  เดือนก็เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้ว
4.  เป็นพืชที่ปลูกง่าย  ทนต่อทุกสภาวะ  ไร้ศัตรูพืชรบกวน
5.  เก็บผลผลิตได้ทั้งปี  ปีละ  4-6  รอบ
6.  ให้ผลผลิตสูงถึง  2,000 – 2,500  กิโลกรัม / ปี / ไร่ (ขึ้นกับการดูแลของผู้ปลูก)
7.  เก็บผลผลิตง่าย  เมล็ดสุก  สามารถเก็บตอนไหนก็ได้ (ผิดกับพืชชนิดอิ่น ต้องเก็บทันที)
8.  ขายได้เกือบทุกส่วนของต้นถั่วดาวอินคา  เช่นขายใบสด  ขายใบแห้ง  ขายยอดอ่อน
9.  ลงทุนคุ้มค่า  แม้ท่านจะจ้างแรงงานหรือทำเองก็คุ้ม  เพราะราคาผลผลิตสูง
10. ไม่เป็นภัยต่อเกษตรกร  เพราะปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์เท่านั้น (ปราศจากเคมี 100%)
11.  มีการประกันราคาขั้นต่ำ  ทำให้เกษตรกรสามารถคำนวณรายได้ ที่จะได้รับล่วงหน้าได้
12.  เมล็ดพันธุ์และต้นกล้าราคาถูก  สามารถเพาะขยายพันธุ์ด้วยตัวเกษตรกรเอง วิธีการเพาะพันธุ์
13.  ปุ๋ยอินทรีย์ราคาถูก  เกษตรกรสามารถหาได้ในท้องถิ่น  เช่น ขี้วัว ขี้ควาย ขี้ไก่ ขี้สุกร  หรือหมักจุลินทรีย์ทำปุ๋ยหมัก ไม่มีเวลาก็ใช้ ใช้ วัคซีนพืชbig แทนครับ  อย่าใช้ เคมีโดยเด็ดขาดนะครับ

ถั่วดาวอินคา

วิธีปลูกและสถานที่ปลูก

–  ปลูกได้ในทุกภาคของประเทศไทย
–  ต้องปลูกโดยระบบเกษตรอินทรีย์ (  ไม่ใช้สารเคมี /ใช้  วัคซีนพืชbig  แทน)
–  ต้นมีอายุยืนยาวตั้งแต่ 15-50 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแล
–  ระยะห่างระหว่างต้น 2 x 2 เมตร 1 ไร่ประมาณ 250 – 300 ต้น
–  ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต ประมาณ 10-12 เดือน นับจากลงกล้าปลูก ( ให้ผลตอบแทนสูงมาก,ดูแลง่าย )
–  ราคาต้นกล้า 40 บาทต่อต้น , เมล็ดพันธุ์ ราคา 10 บาทต่อเมล็ด
–  ราคารับซื้อ ดอกหรือฝักแก่ 30 บาทต่อกิโลกรัม

ประโยชน์ของต้น  ถั่วดาวอินคา

ดาวอินคา

ยอดของต้น  ถั่วดาวอินคา  : สามารถนำไปประกอบอาหาร มีรสชาดิอร่อย มีโอเมก้า 3 6 9 และวิตามิน A E
ใบของต้นถั่วดาวอินคา : สามารถนำไปทำเป็นใบชาหรือนำไปสกัดเป็นคลอโรฟิลล์ ซึ่งมีคุณค่ามากกว่าคลอโรฟิลล์ทั่วๆ ไปถึง 200 เท่า , สกัดน้ำจากใบเป็นน้ำเพื่อสุขภาพ
ดอกหรือฝักต้นถั่วดาวอินคา : นิยมนำมาสกัดเป็นน้ำมัน ซึ่งมีประโยชน์สำหรับมนุษย์มี เพราะมีโอเมก้า 3 6 9 และวิตามิน A E (นำมาบรรจุแคปซูล) , นำมาประกอบอาหารหรือทำน้ำสลัด ทางด้านความงานและอาหารเสริม เช่น โฟม สบู่ ครีมบำรุงผิว โลชั่น เป็นต้น ซึ่งเป็นที่ต้องการของต่างประเทศมาก ในปัจจุบัน
เปลือกของต้นถั่วดาว : นำมาเป็นปุ๋ยเกษตรอินทรีย์หรือจะอัดก้อน ใช้เป็นพลังงานความร้อน ชีวมวล อีกก็ได้

ขั้นตอน ซื้อออนไลน์สั่งซื้อเลย

ทำไมต้องปลูกถั่วดาวอินคาหรือต้นเศรษฐี  sacha inchi  :  เมื่อเทียบกับพืชเศรษฐ์กิจ  ตัวอื่นๆ ต้นถั่วดาวอินคา  จะให้ผลตอบแทนต่อไร่ที่สูงกว่าพืชตัวอื่นๆมาก  (ให้ผลผลิต ดอกหรือฝัก 1-200,000 บาท/ไร่/ปี)และปัจุบันตลาดมีความต้องการดอกหรือฝักเป็นอย่างมากและก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดและการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ต้นถั่วดาวหรือต้นเศรษฐี  sacha inchi จึงเป็นที่ต้องการของตลาดโลกและตลาด  AEC  เป็นอย่างมาก ปลูกเพียง 10 – 12 เดือน สามารถเก็บผักหรือดอก ขายได้แล้ว  จึงเป็นที่มาชื่อต้นเศรษฐี  โอเมก้าบนดิน ซึ่งลงทุนในระยะเวลาที่สั้น แต่สามารถเก็บเกี่ยวดอกหรือฝักได้ยาวนานถึง 50 ปี

 

ใส่ความเห็น


อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.