เพิ่มเพื่อน
พฤษภาคม 3, 2016 การปลูกผักชี

การปลูกผักชี การปลูกผักชีอินทรีย์ ปลูกง่าย ขายคล่อง

การปลูกผักชี

ผักชี เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก  ใบหยิก  สีเขียวสด มีกลิ่นฉุน  ความสูงของต้นขึ้นอยู่กับสายพันธุ์  นิยมนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายแบบ  อาทิ  ต้มยำ  สลัด  ลาบ  เป็นต้น  ถือเป็นผักที่มีการใช้มากในการประกอบอาหารในครัวเรือน  เรียกได้ว่าแทบจะขาดไม่ได้เลยทีเดียว  ดังนั้น  ปัจจุบันจึงมีราคาค่อนข้างสูงพอควร  โดยเฉพาะในหน้าฝน  และหากเกิดภาวะน้ำท่วมยิ่งมีราคาแพงมากขึ้น  แต่ปัจจุบันแนวโน้มเรื่องเกษตรอินทรีย์ถือเป็นเรื่องที่กำลังมาแรง  และต่อไปในอนาคตคาดว่ามีแนวโน้มเพิ่มความนิยมมากขึ้น  จากภาวะความวิตกกังวลเรื่องสารเคมีตกค้างในพืชผักที่มีการผลิตแบบใช้สารเคมี  ดังนั้น  ผักชีอินทรีย์หรือพืชผักอินทรีย์มีแนวโน้มขายดีในอนาคตแน่นอน

ผักชีเป็นผักที่ปลูกง่าย  และไม่ค่อยพบโรคหรือแมลงศัตรูพืมากนัก  เนื่องจากมีกลิ่นน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยไล่แมลงได้ ขั้นตอน การปลูกผักชีอินทรีย์ สามารถเริ่มตั้งแต่ขั้นต้นของการปลูก  

การปลูกผักชี

การปลูกผักชี การปลูกผักชีอินทรีย์ การปลูกผักชีปลอดสาร  ปลูกง่าย ตลาดต้องการสูง

การปลูกผักชี การปลูกผักชีอินทรีย์  ผักชีเป็นผักที่ปลูกง่าย  เพราะสามารถปลูกได้ทุกสภาพดินปลูกโดยไม่ใช้ดินเลยก็ยังได้  สามาถปลูกได้

วิธี การปลูกผักชี การปลูกผักชีอินทรีย์  การปลูกผักชีปลอดสาร

การปลูกผักชี

1. การเลือกเมล็ดพันธุ์ผักชี  เมล็ดพันธุ์ผักชีที่นิยมปลูกกันเนื่องจากปลูกง่าย  หาซื้อง่ายตามท้องตลาดทั่วไปและเจริญงอกงามดี  ได้แก่พันธุ์ เมล็ดผักชีพันธุ์สิงคโปร์ และ เมล็ดผักชีไต้หวัน

2. การเตรียมดินเพื่อการปลูกผักชี  การปลูกผักชีอินทรีย์  การปลูกผักชีปลอดสาร  สามารถปลูกได้ทั้งในกระถางและปลูกในแปลงดิน  การปลูกในกระถาง  เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการปลูกรับประทานเอง  และการปลูกในแปลงดินเป็นการปลูกเพื่อจำหน่าย  สำหรับท่านที่ต้องการปลูกในแปลงดินควรขุดดินหรือพรวนดินขึ้นมาตากแดดไว้ก่อนสัก  5 – 7 วัน  แล้วทำการพรวนดินซ้ำอีกทีนึงเพื่อให้ดินมีความร่วนและทำการผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยสดคลุกเคล้ากับแปลงดิน

3. เมื่อได้เมล็ดพันธุ์ผักชีมาแล้ว  ให้ทำการบดเมล็ดผักชีให้แตกออกเป็น 2 ส่วนก่อน ( สำคัญมาก )  แล้วจึงนำไปแช่น้ำ  1 – 3 วัน  ( แนะนำ การแช่น้ำควร ผสม วัคซีนพืช big  10  cc/ น้ำ  1  ลิตร  นำผ้ามาห่อไว้  แล้วหาอะไรกดทับให้มิดจมน้ำไปเลย )  การบดเมล็ดผักชีจะทำให้ผักชีเจริญเติบโตง่ายและเร็วขึ้น  อัตราการงอกของผักชีจะสูง ที่สำคัญเมล็ดพันธุ์ผักชีที่จะนำมาปลูกควรเป็นเมล็ดพันธุ์ผักชีที่ใหม่เพราะเมล็ดพันธุ์ผักชีเก่าที่เป็นราปลูกยังไงก็ไม่ขึ้น

วัคซีนพืชbig
วัคซีนพืชbig ( 1000 cc.) ขนาดกลาง ราคา 1890 บาท

การปลูกผักชี

4. เมื่อแช่เมล็ดพันธุ์ผักชีแล้ว นำไปผึ่งลม  เมื่อเมล็ดพันธุ์ผักชีเริ่มงอกก็นำไปหว่าน  

5. ก่อนการปลูกผักชี  นำเมล็ดพันธุ์ผักชีไปหว่านควรรถน้ำให้ซุ่มแปลงดิน  แล้วจึงนำเมล็ดพันธุ์ผักชี ไปหว่าน และคลุมด้วยฟางข้าวบางๆ เพื่อป้องกันต้นอ่อนจากแสงแดดและรักษาความซุ่มซื้นของแปลงดิน

6. การรดน้ำและการกำจัดวัชพืช ผักชีเป็นผักที่ต้องการน้ำมาก ดังนั้นควรรดน้ำอย่างสม่ำเสมอวันละ 2 ครั้ง  แต่อย่ารถน้ำมากเกินไป  เพราะผักชีไม่ชอบน้ำที่ขัง  จะทำให้ผักชีเน่าง่าย  ส่วนการกำจัดวัชพืชควรกำจัดอย่างทันที  โดยใช้มือถอนได้เลย เพราะวัชพืชจะเป็นตัวแย่งน้ำจากผักชีทำให้ผักไปไม่เจริบเติบโต

7. การใส่ปุ๋ย ให้ใช้น้ำแช่มูลสัตว์ เช่น มูลโค กระบือ ไก่ หมู โดยทำการแช่น้ำมูลสัตว์ใส่ถังทิ้งไว้ประมาณ  1  สัปดาห์  และนำเอาส่วนที่เป็นน้ำรดในแปลงผักชีประมาณ  2 – 3  ครั้ง / สัปดาห์  โดยเป็นการร่วมกับการให้น้ำทั่วไป  ทั้งนี้ให้เริ่มการให้ปุ๋ยน้ำประมาณ  1  สัปดาห์  หลังจากการงอก นอกจากนั้น  ให้นำเศษมูลสัตว์ที่เป็นตะกอนหลังการแช่น้ำโปรยหว่านในแปลงเป็นระยะประมาณ  2 ครั้ง / เดือนการใส่ปุ๋ยให้ผักชี  หลังจากแตกใบแล้วแนะนำให้ใส่ปุ๋ยหมัก และ  วัคซีนพืช big 20 cc/ น้ำ  20  ลิตร /1 ไร่ ฉีดพ่นให้ทั่ว ไม่ต้องใช้สารเคมีเลยครับ

การปลูกผักชี

สำหรับเทคนิคการลดค่าใช้จ่าย…  

วัคซีนพืชbig

ใช้  วัคซีนพืช Big  หรือ  ปุ๋ยหมักชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง  โดยมีการจัดการระบบน้ำในแปลงให้หมุนเวียนอย่างทั่วถึง  ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ….ในส่วนของช่องทางการจัดจำหน่าย  จะมีพ่อค้าคนเข้ามารับซื้อถึงสวน

++ หลักการปลูกผักคะน้าปลอดสาร   หวานกรอบด้วยวิถีธรรมชาติ ++

1.  ใช้  วัคซีนพืช Big  ไม่ใช้สารเคมีใด ๆ  เช่น  ยาป้องกันรา  ยาฆ่าแมลง  ปุ๋ยเคมี  ในการปลูก

2. ใช้วิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน

3. ใช้ปุ๋ยที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก อินทรียวัตถุต่าง ๆ บำรุงดิน

4. ใช้  วัคซีนพืช Big  ปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำสกัดชีวภาพ หรือสารสมุนไพรอย่างสม่ำเสมอ

5. ใช้พันธุ์พืชต้านทานโรค

6. เตรียมดินปลูกให้อุดมสมบูรณ์ จะช่วยให้พืชผักสมบูรณ์แข็งแรงต้านทานโรค ผลผลิตดีและมีคุณภาพ

7. ปลูกผักแบบผสมผสานในแปลงเดียว เพื่อป้องกันการทำลายของหนอนและแมลง

8. ปลูกพืชให้เหมาะสมกับฤดูกาล

ใช้  วัคซีนพืช Big   แทนการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง  ลดขั้นตอนการทำน้ำหมักสำหรับคนไม่มีเวลา โดยมีการจัดการระบบน้ำในแปลงให้หมุนเวียนอย่างทั่วถึง  ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ….ในส่วนของช่องทางการจัดจำหน่าย  จะมีพ่อค้าคนเข้ามารับซื้อถึงสวน

เน้นการให้  วัคซีนพืช Big  ลดการใช้ปุ๋ยเคมี  เลิกได้ก็ดีครับ  จะได้ไปขึ้นทะเบียนเป็นแปลงผักปลอดสารแล้วจะมาแนะนำอีกทีครับ  โดย  วัคซีนพืช Big  ที่ใช้ให้ผัก  จะเป็นสูตรเร่ง บำรุง และ เพิ่มความสดกรอบให้แก่คะน้า โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ  ดังรายละเอียดดังนี้

วัคซีนพืช Big มีธาตุอาหารครบถ้วนตามที่พืชต้องการ รวมถึงกรดอะมิโนในรูปอินทรีย์ และคีเลทที่จะค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืช ลดปัญหาการชะล้างธาตุอาหารออกจากดิน  ปราศจากสารเคมี  100 %

 

 

ใส่ความเห็น


อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.