เพิ่มเพื่อน
พฤษภาคม 4, 2016 การปลูกผักหวานป่า

การปลูกผักหวานป่า ราชาแห่งผักพื้นบ้าน ปลูกครั้งเดียว เก็บกินตลอดชาติ

การปลูกผักหวานป่า  การปลูกผักหวานบ้าน  ปลอดสารเคมี 

ผักหวาน  ผักหวานป่า  เป็นผักที่ทนต่อโรคและแมลง  สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในดินแทบทุกชนิด  แต่ถ้าต้องการปลูกผักหวานป่าแล้วให้เจริญเติบโต  อย่างรวดเร็วนั้น  ผักหวานป่าต้องการดินที่มีอินทรีย์วัตถุตามธรรมชาติที่สมบูรณ์  และไม่มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีเลยครับ  การปลูกผักหวานป่า  ของเกษตรกรทั่วไปที่นิยมปลูกกันและประสบความสำเร็จ

การปลูกผักหวานป่า
การปลูกผักหวานป่า

การปลูกผักหวานป่า  สามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ

1. ปลูกผักหวาน ผักหวานป่า  แซมในสวนหรือพื้นที่ที่มีร่มเงาอยู่แล้ว  เพราะธรรมชาติของผักหวานป่า
เป็นพืชที่ต้องการร่มเงาน  ชอบแสงรำไร  ประมาณ 50 %  พืชร่มเงาที่  ผักหวานป่า  ชอบเป็นพิเศษและเจริญเติบโตได้ดีนั้นได้แก่ ต้นไม้ที่เป็น  พืชตระกูลถั่ว เช่น มะขามเทศ ต้นแค น้อยหน่า ชะอม สะเดาเป็นต้น
2.ปลูกผักหวาน ผักหวานป่า  ในที่โล่งวิธีนี้จะต้องทำร่มให้กับผัหวานป่าในระยะแรกด้วยการ  ปลูกพืชพี่เลี้ยงซึ่งเป็นไม้โตเร็วเช่น ต้นแค น้อยหน่า สะเดา เป็นต้น เพื่อให้ผักหวานป่าเจริญเติบโตได้ดีในช่วงแรก

การเตรียมดินและหลุม ในการปลูกผักหวานป่า

การเตรียมดินสำหรับ การปลูกผักหวานป่านั้นไม่ยุ่งยากอะไรมากมาย  

1.ขั้นตอนแรกต้องขุดหลุมขนาด  50 x 50 x 50 ซม. หรือจะเล็กกว่านี้  ก็ได้

2. นำดินที่ขุดขึ้นมาผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์อัตราส่วน  1 : 1  แล้วใส่กลับลงไปในหลุมทิ้งไว้ประมาณ  1 – 2 อาทิตย์ก่อนทำการปลูก  การที่ขุดหลุมให้มีขนาดใหญ่เพื่อให้ต้นกล้าของผักหวานป่ามี  ธาตุอาหารที่เพียงพอเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีต่อไป

การปลูกผักหวานป่า

การปลูกผักหวานป่า

การปลูกผักหวานป่าควรปลูกผักหวานป่าในช่วงเดือนเมษายนหรือประมาณหลัง  สงกรานต์โดยนำต้นกล้าผักหวานป่าที่มีอายุประมาณ  3 – 4  เดือน  ควรงดการรดน้ำต้นกล้าผักหวานป่าก่อนนำไปปลูกในแปลงประมาณ  1 – 2  วัน โดยค่อยแกะเอาถุงพลาสติก ( ถุงดำ ) ที่เพาะชำออก  ระวังอย่าให้ดินแตกอาจทำให้รากกระทบกระเทือนหรือขาดได้ ทำให้ผักหวานชะงักหยุดการเจริญเติบโตได้หรือใช้วิธีปลูกลงไปทั้งถุงโดยใช้มีดคมๆ  กรีดเฉพาะก้นถุงออกหรือกรีดเพียงครึ่งเดียวแล้วพับไว้แต่วิธีนี้ก็ต้อง  ระมัดระวังไม่ให้กรีดโดนรากเช่นกัน ควรปลูกให้ส่วนโคนของต้นกล้าผักหวานป่า  สูงจากหลุมเล็กน้อยประมาณ  5  ซม. แล้วพูนดินรอบๆ  โคนเพื่อไม่ให้น้ำขัง
ขั้นตอนที่สำคัญของ  การปลูกผักหวานป่า  คืออย่าให้รากกระทบกระเทือนเป็นอันขาด

 

การปลูกผักหวานป่า

การดูแลรักษา  ผักหวานป่า

ผักหวานป่าเป็นพืชที่ปลูกแล้วดูแลรักษาง่ายไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิก  มากนักรดน้ำเฉพาะช่วงหน้าแล้งประมาณอาทิตย์ละครั้งก็เพียงพอแล้ว  การใส่ปุ๋ยเพียงปีละ  2 – 3  ครั้ง  ในช่วง  1 – 3  ปีไม่ควรดายหญ้าเพราะ
จะกระทบกระเทือนถึงรากผักหวานป่า  ได้ทำให้ผักหวานป่าจะชะงักการเจริญเติบโตได้ควรใช้วิธีตัดหญ้าจะดีกว่า  ในช่วงหน้าฝนคอยหมั่นดูแลรอบๆโคนต้นผักหวานป่า  ว่ามีน้ำขังหรือไม่ถ้ามีให้ รีบระบายออกทันทีเพาะผักหวานป่าไม่ชอบน้ำ

การกระตุ้นยอดอ่อน  ผักหวานป่า

เมื่อผักหวานป่าเจริญเติบโตเต็มที่ให้ตัดแต่งกิ่งโดยใช้มือหักกิ่งแขนงผักหวานป่า ทิ้ง ให้เหลือประมาณ 10 – 15  ซม. รูดใบแก่ผักหวานป่าให้เหลือติดกิ่งไว้ประมาณ  3 – 4  ใบ  แล้ว  ให้น้ำให้ดินที่โคนชื้นประมาณ  14  วัน ผักหวานป่าจะแตกยอดยาวประมาณ  15 – 25  ซม.  สามารถเก็บยอดเพื่อรับประทานหรือนำไปจำหน่ายได้ หลังจากการเก็บยอดแต่ละครั้งควรใส่ปุ๋ยคอกต้นละประมาณ  5  กก. และควรให้น้ำบำรุงต้นให้สมบูรณ์  พร้อมที่จะเก็บยอดในครั้งต่อไป

การปลูกผักหวานป่า

 

สำหรับเทคนิคการลดค่าใช้จ่าย…  

หากไม่สะดวดในการทำ น้ำหมักชีวภาพ ด้วยตนเองผมขอแนะนำ  วัคซีนพืช Big  ครับ

วัคซีนพืชbig

ใช้  วัคซีนพืช Big  หรือ  ปุ๋ยหมักชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง  โดยมีการจัดการระบบน้ำในแปลงให้หมุนเวียนอย่างทั่วถึง  ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

++ หลักการปลูกผักปลอดสาร   หวานกรอบด้วยวิถีธรรมชาติ ++

1.  ใช้  วัคซีนพืช Big  ไม่ใช้สารเคมีใด ๆ  เช่น  ยาป้องกันรา  ยาฆ่าแมลง  ปุ๋ยเคมี  ในการปลูก

2. ใช้วิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน

3. ใช้ปุ๋ยที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก อินทรียวัตถุต่าง ๆ บำรุงดิน

4. ใช้  วัคซีนพืช Big  ปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำสกัดชีวภาพ หรือสารสมุนไพรอย่างสม่ำเสมอ

5. ใช้พันธุ์พืชต้านทานโรค

6. เตรียมดินปลูกให้อุดมสมบูรณ์ จะช่วยให้พืชผักสมบูรณ์แข็งแรงต้านทานโรค ผลผลิตดีและมีคุณภาพ

7. ปลูกผักแบบผสมผสานในแปลงเดียว เพื่อป้องกันการทำลายของหนอนและแมลง

8. ปลูกพืชให้เหมาะสมกับฤดูกาล

ใช้  วัคซีนพืช Big   แทนการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง  ลดขั้นตอนการทำน้ำหมักสำหรับคนไม่มีเวลา โดยมีการจัดการระบบน้ำในแปลงให้หมุนเวียนอย่างทั่วถึง  ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ….ในส่วนของช่องทางการจัดจำหน่าย  จะมีพ่อค้าคนเข้ามารับซื้อถึงสวน

เน้นการให้  วัคซีนพืช Big  ลดการใช้ปุ๋ยเคมี  เลิกได้ก็ดีครับ  จะได้ไปขึ้นทะเบียนเป็นแปลงผักปลอดสารแล้วจะมาแนะนำอีกทีครับ  โดย  วัคซีนพืช Big  ที่ใช้ให้คะน้า  จะเป็นสูตรเร่ง บำรุง และ เพิ่มความสดกรอบให้แก่คะน้า โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ  ดังรายละเอียดดังนี้

วัคซีนพืช Big มีธาตุอาหารครบถ้วนตามที่พืชต้องการ รวมถึงกรดอะมิโนในรูปอินทรีย์ และคีเลทที่จะค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืช ลดปัญหาการชะล้างธาตุอาหารออกจากดิน  ปราศจากสารเคมี  100 %

ใส่ความเห็น


อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.