เพิ่มเพื่อน
พฤษภาคม 4, 2016

การปลูกผักสลัด การปลูกผักสลัดม่วง การปลูกผักกาดหอม แบบปลอดสารเคมี

การปลูกผักสลัด การปลูกผักสลัดม่วง การปลูกผักกาดหอม แบบ อินทรีย์ ปลอดสารเคมี ปลอดสารพิษ

 

การปลูกผักสลัด  ผักสลัดม่วง หรือ ผักกาดหอม พืชมากคุณประโยชน์  วิธี 

ผักกาดหอมหรือผักสลัด   เป็นผักที่คนไทยนิยมรับประทานกันเป็นจำนวนมาก  เนื่องจากผักกาดหอมเป็นผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  ไม่ว่าจะเป็นช่วยการขับถ่าย  ล้างพิษ  หรือช่วยทำให้นอนกลับง่ายขึ้น  และยังนิยมมาตกแต่งบนจานอาหารเพื่อความสวยงาม  และยังนิยมนำมารับประมาณเป็นสลัดเนื่องจากมีคุณค่าโภชนาการสูง  ประกอบด้วย  วิตามินบี  วิตามินซี  ลูเทียน  และเบต้าแคโรทีน  สรรพคุณช่วยต้านมะเร็งและสารต้านอนุมูลอิสระ

การปลูกผักกาดหอม

การปลูกผักสลัด  ผักสลัดม่วง หรือ  ผักกาดหอม

….เป็นผักที่ปลูกค่อนข้างยากเนื่องจากเป็นพืชที่จำเป็นต้องการสารเคมีเป็นจำนวนมาก  การปลูกผักสลัด  จึงจำเป็นต้องดูแลเอาใจใส่  และเนื่องจาก  ผักสลัด ผักกาดหอมเป็นผักประเภทลำต้นเตี้ย ทำใบยอดของผักกาดหอมติดกับพื้นดิน จึงง่ายต่อแมลงศัตรูและโรค การปลูกผักกาดหอมหรือผักสลัด  การปลูกผักสลัด  เป็นผักที่สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ แต่จะปลูกได้ดีในดินร่วน และเป็นพืชที่ชอบแดดจัด

การปลูกผักกาดหอม

 

การปลูกผักสลัด หรือผักกาดหอม  ขั้นตอน 

1. การเตรียมดิน  การปลูกผักสลัด  หรือ  ผักกาดหอม  สามารถปลูกได้หลายแบบ นิยมปลูกในถุงดินก็ได้ หรือ ปลูกในถาดหลุมก็ได้แล้วแต่จะสะดวก  จากนั้นนำ  ดิน  ปุ๋ยคอกและขุยมะพร้าว  ผสมกันในอัตรา  1 : 1  จากนั้นรดน้ำให้ชุ่มแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ในที่ร่มเป็นเวลา   7  วัน.

2. นำปุ๋ยที่ผสมแล้ว มาใส่ในดินหรือถาดหลุม ให้เต็มแล้วใช้ไม้จิ้มลงกลางหลุมแล้วหยอดเมล็ด ผักกาดหอมลงไป 1 – 2 เมล็ด  แล้วกลบด้วยดินหรือวัสดุบาง ๆ   จากนั้นรดน้ำแล้วนำไปไว้ในที่ร่มรำไร

3. การปลูกผักสลัด  หรือ  ผักกาดหอม  การรดน้ำ ควรรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ วันละ  2  ครั้ง เช้าและเย็น

4. เมล็ดผักกาดหอม จะงอกหลังจากหยอดเมล็ดประมาณ  3 – 5 วัน

5. เมื่อครบ  7  วัน  หรือมีใบ  3 – 5  ใบ  จากนั้นนำถุงดินไปวางที่แดด  เพราะผักกาดหอมเป็นพืชที่ชอบแดด

6. เมื่อครบ  40 – 60 วัน ก็สามารถนำ  ผักสลัด  หรือ  ผักกาดหอม  มาจำหน่าย  หรือ  รับประทานได้เลย  *คำแนะนำควรรีบตัดผักกาดหอม  อย่าปล่อยให้  ผักสลัด  หรือ  ผักกาดหอม  แก่เพราะจะทำให้แข็งและขมไม่น่ารับประทาน

การปลูกผักสลัด ผักกาดหอม

การดูแลรักษา
…ผักสลัดหรือผักกาดหอม  เป็นผักรากตื้น  ดังนั้นการให้น้ำ ผักสลัดหรือผักกาดหอม จึงควรให้อย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ  โดยระยะเวลา  2  สัปดาห์แรกควรรดน้ำ  ผักสลัดหรือผักกาดหอม  ทุกวันเช้า – เย็น  โดยพ่นน้ำเป็นละอองเล็กๆเพื่อไม่ให้น้ำชุ่มแฉะมากเกินไป  ข้อควรระวังคือไม่ควรรดน้ำไปถูกหัวผักกาดหอมเพราะอาจจะทำให้เน่าได้  ส่วนการใส่ปุ๋ยผักกาดหอม  ผักกาดหอมจะใส่ปุ๋ยครั้งเดียวตอนเตรียมดินเท่านั้น

การปลูกผักสลัด

การปลูกผักกาดหอม

การปฎิบัติดูแลรักษา ผักสลัด หรือ ผักกาดหอม ตามระยะต่างๆ ของการเจริญเติบโต

การเตรียมดิน

 •  ขุดดินตากแดด และโรยปูนขาวหรือโดโลไมท์ อัตรา  0 – 100  กรัม/ตรม. ทิ้งไว้  14  วัน ให้วัชพืชแห้งตาย
 •  ขึ้นแปงกว้าง  1  ม.  ใส่ วัคซีนพืช big 40 cc / น้ำ 20 ลิตร/ 1 ไร่ และ ปุ๋ยคอกอัตรา  2 – 4  ตัน/ไร่
 •  การเตรียมกล้า เพาะกล้าในถาดหลุมแบบประณีต ดินเพาะควรระบายน้ำดี อายุกล้าประมาณ  3 – 4  อาทิตย์
 • การปลูก ระยะปลูก  30 × 30  ซม.  3 แถว ในฤดูร้อน และ  40 × 40  ซม.  3  แถว ในฤดูฝน(เพื่อป้องกันการระบาดของโรค)

ข้อควรระวัง  ในการปลูกผัก

 1. อย่าปลูก  ผักสลัด หรือ ผักกาดหอม  ในหลุมใหญ่ หรือ  ลึก เพราะน้ำอาจขังหากการระบายน้ำไม่ดี อาจทำให้เน่าเสียหาย
 2. อย่าเหยียบหลังแปลงเพาะ  จะทำให้ดินแน่น พืชเติบโตได้ไม่ดี
 3. กล้า ผักสลัด หรือ ผักกาดหอม ควรแข็งแรง อายุไม่เกิน 30 วัน เมื่อย้ายปลูก
 4. ควรใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก วัคซีนพืชbig ตามที่แนะนำ
 5. ก่อนใส่ปูนขาว หรือโดโลไมท์ ต้องวัด pH ก่อนช่วงเตรียมดิน
 6. หลังย้ายกล้า ผักสลัด หรือ ผักกาดหอม ในฤดูฝนให้ระวังหนอนกระทู้ดำ และจิ้งหรีด

การให้น้ำ ผักกาดหอม ผักสลัด (Lettuce)

ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ และเีพียงพอต่อการเจริญเติบโต การให้น้ำไม่ควรมากเกินไป อาจทำให้เกิดโรคโคนเน่า

การใส่ปุ๋ย ผักกาดหอม ผักสลัด (Lettuce)

 •  หลังปลูก  7  วัน ใส่  วัคซีนพืชbig 40 cc / น้ำ 20 ลิตร/ 1 ไร่ พร้อมกำจัดวัชพืช
 • หลังปลูก  20 – 25  วัน วัคซีนพืชbig 40 cc / น้ำ 20 ลิตร/ 1 ไร่ พร้อมกำจัดวัชพืช หลังปลูก 20-25 วัน
 • วัคซีนพืชbig 40 cc / น้ำ 20 ลิตร/ 1 ไร่  พร้อมกำจัดวัชพืช  ขุดร่องลึก  2 – 3  ซม.

ข้อควรระวัง

 1. ควรฉีดพ่น วัคซีนพืชbig  เพื่อป้องกันอาการปลายใบไหม้ ( Tipburn )  บางพื้นที่มีปัญหาขาดธาตุรอง
 2. การพรวนดิน  ระวังอย่างกระทบเทือนรากหรือต้นเพราะจะมีผล ต่อการเข้าปลีที่ไม่สมบูรณ์
 3. ควรเตรียมแปลงปลูกโดยใส่ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมักปริมาณที่มาก
 4. ไม่ควรปลูก ผักกาดหอม ผักสลัด  ซ้ำที่

 

การปลูกผักสลัด

การปลูกผักสลัด

การเก็บเกี่ยว ผักกาดหอม ผักสลัด (Lettuce)

เมื่อ ผักกาดหอม ผักสลัด (Lettuce) มีอายุได้ประมาณ  40 – 60  วัน  หลังย้ายปลูกใช้มีดตัด  และเหลือใบนอก  3  ใบ เพื่อป้องกันความเสียหายในการขนส่ง  หลีกเลี่ยงการเก็บเกี่ยวตอนเปียกควรเก็บเกี่ยวตอนบ่าย  หรือค่ำแล้วผึ่งลมในที่ร่ม  และคัดเกรด  ป้ายปูนแดงที่รอยตัดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคเข้าสู่หัว  อย่าล้างผัก  บรรจุลงลังพลาสติก
ข้อควรระวัง

 1. ในฤดูฝน เก็บเกี่ยวก่อนผักสลัดโตเต็มที่  2 – 3  วัน  เพราะเน่าง่าย
 2. เก็บซากต้นนำไปเผา หรือฝังลึกประมาณ  1  ฟุต ป้องกันการระบาดและสะสมโรคในแปลงปลูก

โรคแมลงศัตรูที่สำคัญของ ผักกาดหอม ผักสลัด (Lettuce) ในระยะต่างๆ ของการเจริญเติบโต

ควรฉีดพ่น วัคซีนพืชbig  เพื่อป้องกันโรคและแมลง

เฝ้าระวัง ผักกาดหอม ผักสลัด  

ระยะกล้า  20 – 25  วัน  โรคโคนเน่า
ระยะย้ายปลูก – ตั้งตัว  25 – 30  วัน  โรคใบจุด, โรคหัวเน่า, โรครากปม, หนอนชอนใบ, หนอนกระทู้ดำ, หนอนกินใบ,
ระยะห่อหัว  30 – 35  วัน  โรคใบจุด, โรคหัวเน่า, โรครากปม, หนอนชอนใบ, หนอนกินใบ,
ระยะเก็บเกี่ยว  50 – 55  วัน  โรคใบจุด, โรคหัวเน่า, โรครากปม, หนอนชอนใบ, หนอนกินใบ,

 

ใส่ความเห็น


อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.