เพิ่มเพื่อน
เมษายน 21, 2016

การปลูกผักคะน้า ปลอดสารเคมี รวมเทคนิค การปลูกผักคะน้า ให้ขายได้ง่าย

การปลูกผักคะน้า  ปลอดสาร  ปลอดภัยผู้ปลูก ถูกปากผู้กิน

การปลูกผักคะน้า  ปลอดสาร

การปลูกผักคะน้า  ปลอดสารพิษกำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคโดยทั่วไป  หากเกษตรกรสามารถ  ปลูกผักคะน้า  โดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ  ได้  ผักคะน้าจะเป็นแหล่งรวมแร่ธาตุวิตามิน  ที่คับคั่งไปด้วยเบต้า – แคโรทีนชั้นเยี่ยม  โดยเฉพาะยอดของ คะน้าสด อุดมไปด้วยวิตามินซีและเกลือแร่จำนวนมาก  ซึ่งวิตามินซีมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างเนื้อเยื่อให้ชุ่มชื้น  และทำให้ระบบภูมิคุ้มกันโรคสมบูรณ์แข็งแรง…

 

การปลูกผักคะน้า

 

++ การเตรีมแปลง  การปลูกผักคะน้า  ปลอดสาร ++

การปลูกผักคะน้า ปลอดสาร

 

การปลูกผักคะน้า  เริ่มจากการขุดดินให้ลึกประมาณ  15 – 20  เซนติเมตร   ตากดินทิ้งไว้ประมาณ   7 – 10   วัน  เพื่อฆ่าเชื้อในดิน  จากนั้นก็นำปุ๋ยหมักชีวภาพหรือถ้าไม่มีก็เอาปุ๋ยคอกเก่ามาใส่คลุกเคล้ากับดินในอัตรา  1  ตัน / ไร่   หรือ  1  กิโลกรัม / พื้นที่  1  ตารางเมตร  หรืออาจจะลดต้นทุนโดยการใช้ปุ๋ยคอกผสมกับปุ๋ยหมักในอัตราปุ๋ยหมักชีวภาพ  1  ส่วน / ปุ๋ยคอก  10  ส่วน  จะเป็นการความอุดมสมบูรณ์ของดินในแต่ละรอบของปลูก  จากนั้นก็พรวนย่อยหน้าดินให้ร่วนเล็กน้อย  วิธีการเช่นนี้เหมาะสำหรับการปลูกแบบหว่านเมล็ดลงแปลง  เพื่อไม่ให้เมล็ดตกลงไปในดินลึกจนเกินไปอาจจะทำให้เมล็ดงอกยาก  ใส่ปูนขาวหรือโดโลไมต์เพื่อปรับปรุงดินให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมในอัตรา  1  ตัน / ไร่

++ การเพาะต้นกล้าผักคะน้า ++

หลังเตรียมดินเสร็จก็เป็นขั้นตอนการโรยเมล็ดผักคะน้า   ก่อน  การปลูกผักคะน้า  ให้ทำการแช่เมล็ดด้วย วัคซีนพืช Big  เพื่อเพิ่มอัตราการงอก  โดยพื้นที่  1  ไร่จะใช้เมล็ดพันธุ์  2  กิโลกรัม   หว่านเมล็ดให้กระจายทั่วทั้งผิวแปลงโดยให้เมล็ดห่างกันประมาณ  2-3  เซนติเมตร  จากนั้นใช้ดินผสมปุ๋ยคอกหว่านกลบเมล็ดให้หนาประมาณ  0.5 – 1  เซนติเมตร  เพื่อเก็บรักษาความชื้นและป้องกันเมล็ดถูกน้ำกระแทกกระจาย จากนั้นคลุมด้วยฟางแห้งบางๆ เพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในดินรดน้ำให้ทั่ว  รักษาความชื้นให้สม่ำเสมอระกว่างนี้  จะเริ่มเห้นต้นกล้างอกออกมา

++ การคัดแยกต้นกล้าผักคะน้า++

การปลูกผักคะน้า ปลอดสารการปลูกผักคะน้า ปลอดสาร

 

หลังการปลูก  ผักคะน้างอกแล้วประมาณ  14 – 20  วัน  หรือต้นสูงประมาณ  10  เซนติเมตร  ก็ให้เริ่มทำการถอนแยก  โดยเลือกต้นที่ไม่สมบูรณ์ออก  ทิ้งระยะห่างระหว่างต้นประมาณ  10 – 15  เซนติเมตร  ต้นอ่อนของคะน้าที่ถอนแยกออกมาในช่วงนี้ก็สามารถจำหน่ายเป็นยอดผักได้หลังจากการถอนแยกครั้งแรกแล้วให้ใช้  วัคซีนพืช Big  แทนน้ำหมักชีวภาพฉีดพ่นหรือราดลงดินสัปดาห์ละครั้งตามด้วยน้ำหมักสมุนไพรสูตรไล่แมลงอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง   เมื่อคะน้ามีอายุประมาณ  30  วัน   ให้ถอนแยกครั้งที่  2  ให้เหลือระยะห่างระหว่างต้น  20  เซนติเมตร  ต้นอ่อนของคะน้าที่ถอนแยกออกมาในช่วงนี้ก็สามารถส่งขายตลาดเป็นยอดผักได้อีก  และการถอนแยกคะน้าแต่ละครั้งนั้นก็ควรกำจัดวัชพืชไปด้วยในตัว

++ การให้น้ำ การปลูกผักคะน้า ปลอดสารพิษ++

การปลูกผักคะน้า  การวางระบบน้ำภายในสวนอาจจะใช้ระบบน้ำสปริงเกอร์แบบหัวพ่นฝอยที่สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก  ทิ้งระยะห่างหัวละ  4   เมตรตลอดระยะแนวปลูก ให้น้ำวันละ   2  รอบ  เช้าและเย็น  เป็นเวลา  5 – 10  นาที

 

++ การให้ปุ๋ย  การปลูกผักคะน้า  ปลอดสารพิษ++

 

การปลูกผักคะน้า ปลอดสาร

เน้นการให้  วัคซีนพืช Big  ลดการใช้ปุ๋ยเคมี  เลิกได้ก็ดีครับ  จะได้ไปขึ้นทะเบียนเป็นแปลงผักปลอดสารแล้วจะมาแนะนำอีกทีครับ  โดย  วัคซีนพืช Big  ที่ใช้ให้คะน้า  จะเป็นสูตรเร่ง บำรุง และ เพิ่มความสดกรอบให้แก่คะน้า โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ  ดังรายละเอียดดังนี้

วัคซีนพืช Big มีธาตุอาหารครบถ้วนตามที่พืชต้องการ รวมถึงกรดอะมิโนในรูปอินทรีย์ และคีเลทที่จะค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืช ลดปัญหาการชะล้างธาตุอาหารออกจากดิน  ปราศจากสารเคมี  100 %

 

++ แมลงศัตรูผักคะน้า ++

 

การจัดการศัตรุพืชที่เข้ามารบกวนให้คะน้าได้รับความเสียหาย จะใช้  วัคซีนพืช Big : ศัตรูพืชที่สร้างความน่ารำคาญให้กับต้นคะน้าเห็นจะเป็นหนอนกระทู้ผักที่มีการระบาดในทุกๆปี

วัคซีนพืช Big ใช้สำหรับป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ผัก  ราน้ำค้าง  ราแป้ง  เพลี้ย  หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด  ไส้เดือนฝอย  หมัดผัก  ตั๊กแตนโดยใช้  วัคซีนพืช Big  ในอัตราส่วน  80 cc /  น้ำ 20  ลิตร  ต่อพื้นที่  1  ไร่ สามารถป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ผักได้เป็นอย่างดี

++ โรคผักคะน้า ++

การปลูกผักคะน้า ปลอดสาร

 

โรคที่เกษตรกรมักจะประสบปัญญาส่วนใหญ่ในสภาพอากาศที่มีความชื้น  คือ  โรคราน้ำค้าง   ซึ่งเชื้อราจะขึ้นกระจายเต็มใบจะมีลักษณะใบเหลืองและใบจะร่วงหรือแห้ง   ในเวลาที่อากาศไม่ชื้นจะไม่พบผงแป้งและแผลแห้งเป็นสีเทาดำ   โรคนี้ระบาดได้ทั้งแต่ระยะที่เป็นต้นกล้าจนเจริญเติบโตเต็มที่   ซึ่งจะทำความเสียหายมากเพราะทำให้ใบเสียมากและเจริญเติบโตช้า  โรคนี้ไม่ทำให้ต้นคะน้าตาย  แต่ทำให้น้ำหนักลดลง  เพราะต้องตัดใบที่เป็นโรคทิ้ง ทำให้ได้น้ำหนักน้อยลง  เมื่อพบอาการในลักษณะดังกล่าวให้ใช้ปูนขาวในการยับยั้งเชื้อราโดยใช้ปูนขาว  1 กำมือผสมน้ำ  20  ลิตร  คนให้เข้ากันทิ้งไว้ประมาณ  10  –  15  นาที  แล้วเอาเฉพาะน้ำปูนใส  20  ลิตรผสมกับน้ำเปล่า  100  ลิตร ฉีดพ่น  7  – 15  วัน/ครั้ง  เพื่อเป็นการป้องกันและหากมีการระบาดก็ใช้วิธีพ่นติดต่อกัน  2 – 3  ครั้งแล้วอาการดังกล่าวจะสามารถยับยั้งการแพร่กระจายในวงกว้างได้

++ การเก็บเกี่ยว ผักคะน้า ++

การปลูกผักคะน้า ปลอดสาร

 

อายุการเก็บเกี่ยวของ  ผักคะน้าปลอดสาร  อยู่ที่ประมาณ  45 – 55  วันหลังปลูก ผักคะน้าปลอดสาร  ที่ตลาดต้องการมากที่สุดคือระยะที่คะน้ามีอายุ  45  วัน  แต่  ผักคะน้าปลอดสาร  ที่มีอายุ  50 – 55  วัน  เป็นระยะที่เก็บเกี่ยวได้น้ำหนักมากที่สุด  ใช้มีดคมๆ  ตัดให้ชิดโคนต้นโดยเริ่มตัดไล่เป็นหน้ากระดานไปตลอดทั้งแปลง  หลังเก็บเกี่ยวเสร็จควรนำผักเข้าที่ร่ม  วางในที่โปร่งและอากาศเย็น  และภาชนะที่บรรจุผักควรสะอาดด้วย  จากนั้นก็รดน้ำ  ให้ปุ๋ย ดูแลรักษาต่อไปเพื่อให้แตกยอดออกมาใหม่…..

** วิธีการเก็บเกี่ยว  ผักคะน้าปลอดสาร  ที่ถูกต้องเพื่อให้ผักคะน้าปลอดสารมีคุณภาพดี  รสชาติดีและสะอาด  ควรปฏิบัติดังนี้  คือ ต้องเก็บ  ผักคะน้าปลอดสาร  ในเวลาเช้าก่อนแดดออกจะดีกว่าเวลาบ่ายที่ผักคะน้าปลอดสารโดนแดดไปแล้วทำให้  ผักคะน้าปลอดสารเหี่ยวได้ง่าย  จากนั้นก็ใช้มีดเล็กๆ  ตัดโคนต้นที่มีใบติดไว้เล็กน้อย  อย่าปล่อยให้ผักแก่เกินไป

การตลาด :  เนื่องจากผักคะน้าปลอดสาร  เป็นพืชอายุสั้นใช้เวลาปลูกเพียง  45  วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้และใช้เวลาเก็บผลผลิตอยู่ที่ประมาณ   2   เดือน …ผลผลิตผักคะน้าปลอดสาร จะมีอยู่ด้วยกัน  3  ช่วง  คือ  ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน  จำหน่ายผักคะน้าปลอดสารในราคากิโลกรัมละ  70 – 80  บาท  ช่วงถัดมาคือช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  และช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนเป็นช่วงที่ผลผลิตมีราคาเพียงกิโลกรัมละ  20  บาท  ช่วงที่ราคาตกต่ำสุดๆ  จะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์เพียงกิโลกรัมละ  2 – 5 บาท…

การจัดการ  ผักคะน้าปลอดสาร  หลังเก็บเกี่ยว : ผลผลิต  ผักคะน้า  ปลอดสารที่ได้จะนำมาล้างน้ำทำความสะอาด  บรรจุถุงๆละ  3  กิโลกรัม  รอการรับซื้อจากพ่อค้า  ตลาดส่วนใหญ่ที่มารับซื้อมีอยู่  2 แห่ง คือ ตลาดวารินเจริญศรี  อ. วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  และตลาดเมืองทอง  อ.กันทรลักษณ์  จ.ศรีสะเกษ จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ  70 – 80  บาท

 

สำหรับเทคนิคการลดค่าใช้จ่าย…  

 

วัคซีนพืชbig

ใช้  วัคซีนพืช Big  หรือ  ปุ๋ยหมักชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง  โดยมีการจัดการระบบน้ำในแปลงให้หมุนเวียนอย่างทั่วถึง  ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ….ในส่วนของช่องทางการจัดจำหน่าย  จะมีพ่อค้าคนเข้ามารับซื้อถึงสวน

++ หลักการปลูกผักคะน้าปลอดสาร   หวานกรอบด้วยวิถีธรรมชาติ ++

1.  ใช้  วัคซีนพืช Big  ไม่ใช้สารเคมีใด ๆ  เช่น  ยาป้องกันรา  ยาฆ่าแมลง  ปุ๋ยเคมี  ในการปลูก

2. ใช้วิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน

3. ใช้ปุ๋ยที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก อินทรียวัตถุต่าง ๆ บำรุงดิน

4. ใช้  วัคซีนพืช Big  ปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำสกัดชีวภาพ หรือสารสมุนไพรอย่างสม่ำเสมอ

5. ใช้พันธุ์พืชต้านทานโรค

6. เตรียมดินปลูกให้อุดมสมบูรณ์ จะช่วยให้พืชผักสมบูรณ์แข็งแรงต้านทานโรค ผลผลิตดีและมีคุณภาพ

7. ปลูกผักแบบผสมผสานในแปลงเดียว เพื่อป้องกันการทำลายของหนอนและแมลง

8. ปลูกพืชให้เหมาะสมกับฤดูกาล

ใช้  วัคซีนพืช Big   แทนการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง  ลดขั้นตอนการทำน้ำหมักสำหรับคนไม่มีเวลา โดยมีการจัดการระบบน้ำในแปลงให้หมุนเวียนอย่างทั่วถึง  ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ….ในส่วนของช่องทางการจัดจำหน่าย  จะมีพ่อค้าคนเข้ามารับซื้อถึงสวน

ใส่ความเห็น


อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.