เพิ่มเพื่อน
พฤษภาคม 3, 2016 การปลูกผักกวางตุ้ง

การปลูกผักกวางตุ้ง ปลอดสารเคมี การปลูกผักกวางตุ้ง ฮ่องเต้

การปลูกผักกวางตุ้ง / ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ เป็นผักที่บริโภคส่วนของใบและก้าน ใช้ปรุงอาหารได้หลายชนิด  ผักกวางตุ้ง / ผักกวางตุ้งฮ่องเต้  เป็นพืชที่มีอายุสั้น ที่สำคัญการปลูกผักกวางตุ้ง / ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ ปลูกง่าย ปลูกได้ทั้งปีและทุกภาค ทั่วประเทศ

การปลูกกวางตุ้ง ผักกวางตุ้งไต้หวัน ผักกวางตุ้งฮ่องเต้

การปลูกผักกวางตุ้ง
ระยะการปลูกผักกวางตุ้ง การปลูกผักกวางตุ้งไต้หวัน การปลูกผักกวางตุ้งฮ่องเต้

การปลูกผักกวางตุ้ง การปลูกผักกวางตุ้งไต้หวัน  ฮ่องเต้ นิยมใช้หว่าน โดยหว่านให้สม่ำเสมอหลังเมล็ดงผักกวางตุ้งงอก  20  วัน  ถอนแยกให้ ผักกวางตุ้ง มีระยะห่างระหว่างต้น  20 — 30 เซนติเมตร โดยใช้เมล็ดพันธุ์  1  กิโลกรัม /ไร่

การเตรียมดินการปลูกผักกวางตุ้ง การปลูกผักกวางตุ้งไต้หวัน  ฮ่องเต้

ก่อน การปลูกผักกวางตุ้งไถลึกประมาณ 15 — 20 เซนติเมตรตากดินไว้  5 — 7 วัน แล้วย่อยดินให้ละเอียดใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 2,000 กิโลกรัม / ไร่  แล้วปรับดินให้เรียบ  ยกแปลงให้สูงประมาณ  20  เซนติเมตร กวา้ง  1  เมตร  ความยาวตามความเหมาะสม

วิธี การปลูกผักกวางตุ้ง ผักกวางตุ้งไต้หวัน  ฮ่องเต้

การปลูกผักกวางตุ้ง การปลูกผักกวางตุ้งไต้หวัน  ฮ่องเต้  ปลูกแบบหว่านเมล็ดโดยตรง  นิยมใช้ในการปลูกที่ยกร่อง  ดังนั้น  ก่อนหว่านเมล็ดผักกวางตุ้งควรผสมกับทรายเสียก่อน โดยเมล็ดพันธุ์ผักกวางตุ้ง  1  ส่วน  ผสมกับทรายละเอียด 3  ส่วน  คลุมฟางรดน้ำแล้วหว่านเมล็ดผักกวางตุ้งให้กระจายทั่วแปลง  จากนั้นรดน้ำตามให้ชุ่ม  โดยใช้เมล็ดพันธุ์ผักกวางตุ้ง   1   กิโลกรัม / ไร่ เมื่อต้นกล้าผักกวางตุ้ง อายุได้ 20 วัน หรือ มีใบจริง  4  — 5  ใบ  จึงถอนแยกให้ ผักกวางตุ้ง มีระยะห่างตามกำหนด

การดูแลรักษา ผักกวางตุ้ง ผักกวางตุ้งไต้หวัน ผักกวางตุ้งฮ่องเต้

การปลูกผักกวางตุ้ง

การให้น้ำ ผักกวางตุ้ง ผักกวางตุ้งไต้หวัน  ผักกวางตุ้งฮ่องเต้

 ผักกาดเขียวกวางตุ้ง / กวางตุ้งฮ่องเต้ เป็นผักที่ต้องการน้ำมาก  มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วดังนั้น  ต้องให้น้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ  อย่างน้อยวันละ  1  ครั้ง  โดยใช้ระบบพ่นฝอยหรือใช้สายยางติดหัวฝักบัวรดอย่าให้ขาดน้ำในระยะการเจริญเติบโต  เพราะจะทำให้ชะงักการเจริญเติบโต

การใส่ปุ๋ย ผักกวางตุ้ง ผักกวางตุ้งไต้หวัน  ผักกวางตุ้งฮ่องเต้

 
ผักกวางตุ้ง/ผักกวางตุ้งฮ่องเต้  เป็นผักกินใบและก้านใบ  ดังนั้นควรใส่ปุ๋ยคอก  30  กิโลกรัม / ไร่  เพื่อเร่งการเจริญเติบโตทางใบ  และก้านใบให้เร็วขึ้น  โดยใช้ วัคซีนพืชBig  ผสมน้ำในอัตรา  40 cc —20  ลิตร / ไร่  ฉีดพ่นให้ทั่ว  ทุก 15  วัน  หรือ วัคซีนพืชBig  20 cc —20  ลิตร / ไร่  ทุก  7  วัน

วัคซีนพืชbig

การเก็บเกี่ยว ผักกวางตุ้ง ผักกวางตุ้งไต้หวัน  ผักกวางตุ้งฮ่องเต้

การปลูกผักกวางตุ้งโดยไม่ใช้สารเคมี  ทำให้เราปลอดภัย และสามารถขายผักกวางตุ้งได้ราคามากกว่าเดิมครับ  หากใครต้องการทราบ ปริมาณวิธีการให้ปุ๋ยเคมี สูตรต่าง ๆ  ผมไม่ส่งเสริมนะครับ 
หลังหว่านเมล็ดพันธุ์ ผักกวางตุ้งในแปลง ประมาณ 30  —  35  วัน  ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ให้คัดเลือกเก็บต้นที่ใหญ่สมบูรณ์ก่อนใช้มีดคมๆ ตัดที่โคนต้นพร้อมตัดแต่งใบแก่ โรคแมลงทำลายออก

สำหรับเทคนิคการลดค่าใช้จ่าย…  

วัคซีนพืชbig

 

เน้นการให้  วัคซีนพืช Big  ลดการใช้ปุ๋ยเคมี  เลิกได้ก็ดีครับ  จะได้ไปขึ้นทะเบียนเป็นแปลงผักปลอดสารแล้วจะมาแนะนำอีกทีครับ  โดย  วัคซีนพืช Big  ที่ใช้ให้ผักกวางตุ้ง  จะเป็นสูตรเร่ง บำรุง และ เพิ่มความสดกรอบให้แก่คะน้า โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ  ดังรายละเอียดดังนี้

วัคซีนพืช Big มีธาตุอาหารครบถ้วนตามที่พืชต้องการ รวมถึงกรดอะมิโนในรูปอินทรีย์ และคีเลทที่จะค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืช ลดปัญหาการชะล้างธาตุอาหารออกจากดิน  ปราศจากสารเคมี  100 %

ใช้  วัคซีนพืช Big  หรือ  ปุ๋ยหมักชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง  โดยมีการจัดการระบบน้ำในแปลงให้หมุนเวียนอย่างทั่วถึง  ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

++ หลักการปลูกผักคะน้าปลอดสาร   หวานกรอบด้วยวิถีธรรมชาติ ++

1.  ใช้  วัคซีนพืช Big  ไม่ใช้สารเคมีใด ๆ  เช่น  ยาป้องกันรา  ยาฆ่าแมลง  ปุ๋ยเคมี  ในการปลูก

2. ใช้วิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน

3. ใช้ปุ๋ยที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก อินทรียวัตถุต่าง ๆ บำรุงดิน

4. ใช้  วัคซีนพืช Big  ปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำสกัดชีวภาพ หรือสารสมุนไพรอย่างสม่ำเสมอ

5. ใช้พันธุ์พืชต้านทานโรค

6. เตรียมดินปลูกให้อุดมสมบูรณ์ จะช่วยให้พืชผักสมบูรณ์แข็งแรงต้านทานโรค ผลผลิตดีและมีคุณภาพ

7. ปลูกผักแบบผสมผสานในแปลงเดียว เพื่อป้องกันการทำลายของหนอนและแมลง

8. ปลูกพืชให้เหมาะสมกับฤดูกาล

ใช้  วัคซีนพืช Big   แทนการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง  ลดขั้นตอนการทำน้ำหมักสำหรับคนไม่มีเวลา โดยมีการจัดการระบบน้ำในแปลงให้หมุนเวียนอย่างทั่วถึง  ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ….ในส่วนของช่องทางการจัดจำหน่าย  จะมีพ่อค้าคนเข้ามารับซื้อถึงสวน

 

ใส่ความเห็น


อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.