เพิ่มเพื่อน
เมษายน 3, 2016

นวัตกรรม Big สุดยอด นวัตกรรม การเกษตรแห่งศตวรรษ

นวัตกรรม

 

Big สุดยอด  นวัตกรรม  การเกษตรแห่งศตวรรษ

 

นวัตกรรม big/Aom-sin
นวัตกรรม  big/Aom-sin

……  นวัตกรรม  Big สุดยอด  นวัตกรรม  การเกษตร แห่งปี …ในโลกยุคปัจจุบัน  มีผู้คนจำนวนมากหันกลับมาทำการเกษตรพอเพียง  เกษตรอินทรีย์  เกษตรผสมผสาน  จะเรียกอะไรก็แล้วแต่  หลักการ ก็คือ  อันดับแรกต้อง ลด – ละ – เลิก  การใช้ปุ๋ยเคมี  เด็ดขาด  และ  สิ่ง ที่จะมาทดแทน  นั้นต้องปลอดภัย  เนื่องจากเกษตรไทยเข้าใจแล้วว่า  ปุ๋ยเคมี นั้น ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย  เช่น  ปัญหาดินเสิย  น้ำใต้ดินเป็นกรดไนตริกไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้…และที่อันตรายที่สุด  คือ  ตัวเกษตรกรผู้สัมผัสสาร  เคมีโดยตรง  จะป่วยเป็นมะเร็ง ในอัตราที่สูงขึ้นอย่าง น่าตกใจ  ที่เป็นเช่นนั้น  เพราะ  เกษตรกร  ไม่มีตัวเลือกที่จะนำมาใช้ทดแทน ปุ๋ยเคมี  จึงยังต้องก้มหน้าใช้ไปอย่างน่าสงสาร  

            วันนี้ทีมงาน บริษัท กรีน อินโนเวทีฟไบโอเทคโนโลยี จำกัด นำโดย น.สพ.  กษิดิ์เดช  ธีรนิตยาธาร  และทีมงานวิจัย สวทช. ม.เกษตร ม.จุฬา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ได้ร่วมมือกันทำการทดนำเทคโนโลยีการผลิตยาที่ใช้กับคน  มาทดลองใช้กับพืช  เป็นผลสำเร็จและได้ทำการจดสิทธิบัตร  นวัตกรรม  ซึ่งได้รับรางวัลมาแล้วทั่วโลก  

รางวัล

นวัตกรรม  Big healthy plant และ วัคซีนพืชออมสิน  จึงจัดเป็น นวัตกรรมแห่งศตวรรษ ที่จะช่วยเกษตรกรในการทำ เกษตรพอเพียง  เน้นการเกษตรเชิงอนุรักษ์  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถทำหน้าที่แทนปุ๋ยเคมี  อีกท้ังยังได้รับการยอมรับจาก  สวิสเซอแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับ organic food และต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ท่านประยุทธ์

 

แล้ว  Big  ทำมาจากอะไร…?

ตอบ-   เป็นการต่อยอด  นาโนเทคโนโลยี  โดย วัคซีนพืช ออมสิน / วัคซีนพืช BIG ใช้เอ็นไซม์จากธรรมชาติ  เป็นตัวสกัด ผ่านกระบวนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ สารที่ได้มีความบริสุทธิ์มาก และมีขนาดโมเลกุลเล็ก พืช  สามารถดูดซึมทางปากใบ  เข้าสู่เซลล์ได้รวดเร็วและใช้ประโยชน์ได้ทันที

วัคซีนพืชออมสิน  มีธาตุอาหารครบถ้วนตามที่พืชต้องการ รวมถึงกรดอะมิโนในรูปอินทรีย์ และคีเลทที่จะค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืช ลดปัญหาการชะล้างธาตุอาหารออกจากดิน

ฮิวมัส

คุณสมบัติ  ช่วยทำให้  ดินร่วนชุ่ย  อุ้มน้ำได้ดี ช่วยปรับสภาพดิน  รักษาสมดุลกรด -ด่างให้มีความเหมาะสม  ในการปลูกพืช  ได้ดีทุกชนิด ช่วยเร่งการเจริญเติบโตทางรากได้ดี  ส่งผลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของพืช  ลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้มากกว่า 50%

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเกษตกรที่ต้องการลดการใช้สารเคมี  เกษตรพอเพียง  เน้นการเกษตรเชิงอนุรักษ์
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

คุณสมบัติเด่น:

 

เนื่องจาก  ขนาดโมเลกุล  ของ วัคซีนพืช ออมสิน  / วัคซีนพืช BIG  มีขนาดอนุภาค  ที่เล็กมากจึงสามารถซึมเข้าทาง ปากใบ  โดยตรง  นั่นจึงเป็นสาเหตุ  ที่ทำให้  ต้นไม้ที่ได้รับ  วัคซีนพืชออมสิน  / วัคซีนพืชBIG  ดูแข็งแรงกว่า

วัคซีนพืช ออมสิน  / วัคซีนพืช BIG  ให้ธาตุอาหาร ที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการเจริญเติบโต  และให้ผลผลิตของพืช

วัคซีนพืช ออมสิน  /  วัคซีนพืช BIG  ยังส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้น, รากพืช  และใบพืช
วัคซีนพืช ออมสิน  /  วัคซีนพืช BIG  ส่งเสริมการแบ่งเซลเนื้อเยื่ออ่อนของพืช  เช่น  ตาใบ  ตากิ่ง ตาดอก  ให้แตกได้อย่างพร้อมเพรียงกัน  และ  รวดเร็วกว่าปล่อยให้โตตามธรรมชาติ
วัคซีนพืช ออมสิน  / วัคซีนพืช BIG  ส่งเสริมการสร้างรากฝอย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของพืชได้ดีขึ้น
วัคซีนพืช ออมสิน /  วัคซีนพืช BIG ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของพืช ทำให้พืชมีสุขภาพแข็งแรง และเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผนังเซลล์ของพืชส่งผลให้ราก ลำต้น กิ่ง และใบของพืช มีความแข็งแรงมากขึ้น
วัคซีนพืช ออมสิน / วัคซีนพืช BIG  ส่งเสริมการเกิดรากของกิ่งปักชำ ได้ดีและรวดเร็ว
วัคซีนพืช ออมสิน / วัคซีนพืช BIG  เหมาะสำหรับการแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนหว่าน การเพาะชำกล้า การตอนกิ่งติดตา การย้ายปลูกพืชลงดิน
วัคซีนพืช ออมสิน / วัคซีนพืช BIG ช่วยปรับสภาพดินทางเคมี กายภาพ และ ชีวภาพให้สมบูรณ์
ช่วยให้ดินดูดซับ ธาตุอาหารเก็บไว้ให้พืชใช้ได้มากขึ้น
วัคซีนพืช ออมสิน / วัคซีนพืช BIG  ยังลดอัตราการใช้ ปุ๋ยเคมี สารเคมี และ ยา ฆ่าแมลง

*** ความแตกต่างของ  2   วัคซีนพืชออมสิน / วัคซีนพืชBIG  

  •  โดยหลักแล้ว  จำง่ายๆว่า 
  • – วัคซีนพืช ออมสิน  ใช้กับ พืชไร่
  • – วัคซีนพืชBIG  ใช้กับ พืช ผัก ผล ไม้  ต้องการ รสชาติ  น้ำหนัก  สีสัน
  • วัคซีนพืชออมสิน / วัคซีนพืชBIG  มีส่วนผสมหลักเหมือนกันครับ  แต่ วัคซีนพืชBIG  ได้เพิ่ม ฮอร์โมน พิเศษบางตัว  ช่วยเพิ่มสีสัน และขนาดของ พืช ผัก ผลไม้  ผัก  ผลไม้ ที่ใช้ ออมสินต่อเนื่อง  จะมีสีสดใสกว่ามาก  ง่ายแก่การขนส่ง  นั่นจึงเป็นสาเหตุที่วัคซีนพืชออมสิน / วัคซีนพืชBIG  ราคาแตกต่งกันครับ…
    วัคซีนพืชออมสิน
    วัคซีนพืชออมสิน

    สำหรับท่านที่มีความสนใจ  นวัตกรรมที่จะทำการเกษตร  เกษตรพอเพียง, เกษตรอินทรีย์, เกษตรผสมผสาน  แต่ไม่ค่อยมีเวลาหมัก  ปุ๋ยชีวภาพ ไว้ใช้เอง  เราคิดว่า  big วัคซีนพืช นี่ อาจเป็นคำตอบของท่าน  ทดลองสั่ง สินค้า  ทดลองสั่ง  ที่  ร้านค้า  ไม่พอใจยินดีคืนเงิน

 

ขั้นตอน ซื้อออนไลน์สั่งซื้อเลย

 

คูมือ การใช้ วัคซีนพืชbig

ใส่ความเห็น


อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.