เพิ่มเพื่อน
เมษายน 2, 2016 ทุเรียน

ทุเรียน เงินล้าน ทำกันอย่างไร

ทุเรียน  เงินล้าน เขาทำกันอย่างไร
เมื่อมีวิกฤติ ย่อมมีโอกาส
เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ เป็นเรื่องที่ทีมงานได้เข้าไปช่วยแก้ปัญหา ที่สวนทุเรียนแห่งหนึ่ง จ.สุราษฏร์ธานี ที่สวนทุเรียนแห่งนี้กำลังเจอคือปัญหา เชื้อราไฟทอปธอรา ไปกัดกินจนทุเรียน ยืนต้นตาย ทางเจ้าของสวนมีความสนใจ ที่จะนำวัคซีนพืช big ไปแก้ปัญหา เชื้อราไฟทอปธอรา เมื่อคุยกันเป็นที่เรียบร้อย จึงตกลงกันว่า จะทำการแบ่งแบ่งการ

ดูแล ทุเรียน เป็น 2 กลุ่ม

1.ใช้วิธีเดิม ในการดูแลทุเรียน
2.ใช้ วัคซีนพืชbig/น้ำ 40 cc/ น้ำ 20 ฉีด รด พ่น ราด ทุเรียน ทุก 15 วัน

วิตามินพืชbig วัคซีนพืชbig

วิตามินพืชbig วัคซีนพืชbig
วิตามินพืชbig วัคซีนพืชbig

ผลที่ได้จากต้น ทุเรียน ที่กำลังจะยืนต้นตาย  กลับมาออกดอกอีกครั้ง  มหัศจรรย์จริงๆ…

ตาดอกเริ่มแตก  และพบว่า มี ทุเรียน  5  รุ่น ในต้นเดียวกัน  ปัญหาใหม่  คือ ต้องจ้างคนงานเด็ดออก  80000 บาท  จากที่  ทุเรียน ไม่ค่อยมีให้เด็ด

วิตามินพืชbig วัคซีนพืชbig
วิตามินพืชbig วัคซีนพืชbig

 

สรุปผลการใช้  big กับ ทุเรียน ตามตาราง

 

  • ใช้ต้นทุนลดลง  64 %  ประหยัดเงินไป  ห้าแสนกว่า 895000 – 320000 = 575000
  •  รายได้จากผลผลิตที่ได้ก็เพิ่มขึ้น จาก 705,000 เป็น 287,9616  เก์อบ  3  ล้านบาท  กำไรเพิ่ม 4 เท่า  ท่านเจ้าของสวนดีใจมาก  และยอมรับในคุณภาพผลิตภัณฑ์ ของเรา  ที่สำคัญที่สุด  เจ้าของท่านนี้ บอกกับเราว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราตลอดไป

สนใจจะไปเที่ยวชมสวนทุเรียนก็ตืดต่อมาได้ครับ ท่านยินดีให้การต้อนรับ

….ไม่เพียง  เท่านั้น  ล่าสุดยังได้ร่วมกับบริษัทเอกชนนำวัคซีนไปใช้กับการปลูกเมล่อน แตงกวา  แตงโม  ฟักทอง  ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย.

1444913957635

 

ขั้นตอน ซื้อออนไลน์สั่งซื้อเลย

วัคซีนพืชบิ๊ก  /  วัคซีนพืชbig   มี คุณสมบัติเด่น:

วัคซีนพืชbig ให้ธาตุอาหารที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืช
วัคซีนพืชbig  ยังส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้น, รากพืช และใบพืช
วัคซีนพืชbig  ส่งเสริมการแบ่งเซลเนื้อเยื่ออ่อนของพืช เช่น ตาใบ ตากิ่ง ตาดอกให้แตกได้อย่างพร้อมเพรียงกันและรวดเร็วกว่าปล่อยให้โตตามธรรมชาติ
วัคซีนพืชbig ส่งเสริมการสร้างรากฝอย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของพืชได้ดีขึ้น
วัคซีนพืชbig ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของพืช ทำให้พืชมีสุขภาพแข็งแรง และเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผนังเซลล์ของพืชส่งผลให้ราก ลำต้น กิ่ง และใบของพืช มีความแข็งแรงมากขึ้น
วัคซีนพืชbig  ส่งเสริมการเกิดรากของกิ่งปักชำ  ได้ดีและรวดเร็ว
วัคซีนพืชbig  เหมาะสำหรับการแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนหว่าน การเพาะชำกล้า การตอนกิ่งติดตา การย้ายปลูกพืชลงดิน
วัคซีนพืชbig ช่วยปรับสภาพดินทางเคมี กายภาพและชีวภาพให้สมบูรณ์
ช่วยให้ดินดูดซับธาตุอาหารเก็บไว้ให้พืชใช้ได้มากขึ้น
วัคซีนพืชbig ยังลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี และยาฆ่าแมลง

แจกสื่อสำหรับทำโฆษณา วัคซีนพืชbig ครับ

 

 

วัคซีนพืชbig

วัคซีนพืชbig
วัคซีนพืชbig

 

“ …แม้เราจะยกย่องตัวเองว่าคนไทยเก่งเรื่องการเกษตร .แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ของบ้านเรายังคงปลูกพืชผักแบบใช้ยาผีบอก  วิธีไหนใครว่าดีมักเฮโลทำตามกัน  เลยตกเป็นเหยื่อ  ให้พ่อค้าหลอกขายเคมีภัณฑ์   ถ้ายังปล่อยไว้อย่างนี้  ไม่เพียงต้นทุนสูง  ยังมีสารตกค้าง  ปลูกไปก็แค่ให้คนไทยกิน แต่ไม่สามารถส่งขายต่างประเทศได้”

หลังจากสังเกตเห็นพฤติกรรมนี้มานาน  น.สพ.กษิดิ์เดช  ธีรนิตยาธาร  เลยได้แนวคิด  หาวิธีทำ  วัคซีนป้องกันโรคให้พืช  ให้วัคซีนกันตั้งแต่แรกเกิด

วัคซีนพืชbig

ในเมื่อคน  สัตว์  มีวัคซีนได้  พืชก็ต้องมีวัคซีนเช่นกัน  ไม่ใช่รอให้เป็นโรคก่อน  เพราะการรักษา  นั้นแพงกว่าการป้องกัน  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ( สวทช. )  และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  จึงให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัยแนวคิดนี้ทันที..

“ เคยวิจัยหาสารกระตุ้นภูมิในสัตว์  เพื่อทำวัคซีนสร้างภูมิต้านทานมาก่อน  เลยเป็นเรื่องไม่ยากที่จะนำเทคโนโลยีนั้นมาต่อยอด  และจากการศึกษาวิจัยเราพบว่า  ปกติพืชจะมีภูมิคุ้มโรคในตัวเองอยู่แล้ว แต่เหตุที่พืชป่วยเป็นโรคระบาดง่าย  เนื่องจาก  ภูมิคุ้มกันในพืชแต่ละชนิดมีน้อยเกินไป  ไม่สามารถสู้โรคได้  เราเลยคิดหาสารที่จะมาช่วยกระตุ้นให้พืชมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น  พบว่าสารที่ช่วยกระตุ้นได้ดีจะมีอยู่ในแครอท  สาหร่ายและในพืชที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอีก  40  ชนิด  รวมทั้งหินภูเขาไฟ  กระดองปู  เปลือกกุ้ง ”

น.สพ.กษิดิ์เดช  บอกถึงวิธี  การนำวัตถุเหล่านี้มาทำเป็นวัคซีน ว่า ต้องนำมาสกัดด้วย  ไคโตเทคโนโลยี, นาโนเทคโนโลยี, ไบโอเทคโนโลยี  เพื่อให้ได้สารไคโตโอลิโกแซคคอไรด์  (COS)  ซึ่งเป็นอนุพันธ์ไคติน  และไคโตซาน  ซึ่งมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นพืชเร่งสร้างภูมิต้านทานโรค  แมลงเมื่อต้นไม้แข็งแรงเจริญเติบโตดี  ไม่เจ็บป่วย  รากจะหาอาหารในดินมาหล่อเลี้ยงลำต้นได้ดี  จึงไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยมาก…เพื่อทดสอบประสิทธิภาพว่าได้ผลแค่ไหน  ทีมวิจัยจึงร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธ.ก.ส.)  นำวัคซีนพืชไปทดลองในพื้นที่  50  จังหวัด  กับพืช  40  ชนิด

ยกตัวอย่าง  นาข้าวในภาคกลางใช้วัคซีนตั้งแต่หลังไถกลบดิน  โดยนำวัคซีน  40  ซีซี  ผสมกับน้ำ 20  ลิตร  ฉีดพ่นเพื่อปรับโครงสร้างดิน  และไปแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวข้ามคืน  ( 12 ชม. )  ก่อนนำไปปลูก ส่วนน้ำที่เหลือฉีดพ่นดินซ้ำ  และเมื่อข้าวแตกใบ  ให้ฉีดพ่นทุกเดือน… ปรากฏว่า  ข้าวแตกกอดี ใบแข็งไม่ค่อยมีแมลงมากัดกิน  รวงข้าวมีน้ำหนัก

วัคซีนพืชbig

 

 

คุณสมบัติเด่น:  วัคซีนพืชbig  …

–  ให้ธาตุอาหารที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืช
–  ยังส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้น, รากพืช และใบพืช
–  ส่งเสริมการแบ่งเซลเนื้อเยื่ออ่อนของพืช เช่น ตาใบ ตากิ่ง ตาดอกให้แตกได้อย่างพร้อมเพรียงกันและรวดเร็วกว่าปล่อยให้โตตามธรรมชาติ
–  ส่งเสริมการสร้างรากฝอย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของพืชได้ดีขึ้น
–  ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของพืช ทำให้พืชมีสุขภาพแข็งแรง และเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผนังเซลล์ของพืชส่งผลให้ราก ลำต้น กิ่ง และใบของพืช มีความแข็งแรงมากขึ้น
–  ส่งเสริมการเกิดรากของกิ่งปักชำ ได้ดีและรวดเร็ว
–  เหมาะสำหรับการแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนหว่าน การเพาะชำกล้า การตอนกิ่งติดตา การย้ายปลูกพืชลงดิน
–  ช่วยปรับสภาพดินทางเคมี กายภาพและชีวภาพให้สมบูรณ์
ช่วยให้ดินดูดซับธาตุอาหารเก็บไว้ให้พืชใช้ได้มากขึ้น
– ยังลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี และยาฆ่าแมลง

 

สำหรับท่านที่มีความสนใจ  ที่จะทำการเกษตร  เกษตรพอเพียง, เกษตรอินทรีย์, เกษตรผสมผสาน  แต่ไม่ค่อยมีเวลาหมัก  ปุ๋ยชีวภาพ ไว้ใช้เอง  เราคิดว่า  big วัคซีนพืช นี่ อาจเป็นคำตอบของท่าน  ทดลองสั่ง สินค้า  ทดลองสั่ง  ที่  ร้านค้า  ไม่พอใจยินดีคืนเงิน

2 thoughts on “ทุเรียน เงินล้าน ทำกันอย่างไร

ใส่ความเห็น


อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.