เพิ่มเพื่อน
เมษายน 4, 2016 การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์

การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ สอนง่าย ทำได้จริงครับ ครบทุกมุม

การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์

การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์  ทำไม

….การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์  เป็นอีกแนวทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร   การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์   ให้มะนาวสามารถออกลูกนอกฤดู   และ   การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์   ง่ายต่อการจัดการ  เนื่องจาก  การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์  สามารถปลูกให้มีขนาดทรงพุ่มเท่ากับการปลูกใน  แปลงดินได้  และการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์   ง่ายต่อการงดน้ำเพื่อบังคับให้มะนาวออกลูกนอกฤดู

พันธุ์มะนาวที่แนะนำให้ปลูก ได้แก่  ซุเปอร์จัมโบ้  มะนาวแป้น  มะนาวแป้นพันธุ์พิจิตร  และพันธุ์อื่นๆ

การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์

 

ข้อดีการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์

 

1.   ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์  สามารถบังคับให้มะนาวออกลูกนอกฤดูหรือตลอดทั้งปีได้ง่าย
2.  ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์  ไม่เปลืองแรงงานหรือเกิดค่าใช้จ่ายในการเตรียมแปลงหรือปรับพื้นที่
3.  ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์  ง่ายต่อการดูแล และการให้น้ำมีประสิทธิภาพ
4. ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์  ช่วยป้องกันโรคบางชนิดได้ง่ายจากสภาพดินที่ไม่เหมาะสม
5. ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์  เหมาะสำหรับการปลูกไว้รับประทานเองหรือเพื่อส่งจำหน่าย
6. ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์  สามารถใช้เป็นไม้ประดับได้อีกทาง

 

การปลูกมะนาว
การปลูกมะนาว

 

ข้อเสีย การปลูกมะนาวในวงซีเมนต์

1. การปลูกมะนาวในวงซีเมนต์  มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนของบ่อซีเมนต์
2. อายุของต้นมะนาว  การปลูกมะนาวในวงซีเมนต์  สั้นกว่าการปลูกในแปลงดินแต่ไม่แตกต่างกันมาก

 

วัสดุอุปกรณ์  การปลูกมะนาวในวงซีเมนต์

1. บ่อซีเมนต์

บ่อซีเมนต์ที่ขายในท้องตลาดมีหลายขนาด  ตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 80-120 เซนติเมตร  สูง  40 – 60  เซนติเมตร  แต่ที่นิยมคือ  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร  สูง  40 – 50  เซนติเมตร  พร้อมฝาปิดบ่อ  วงซีเมนต์ต้องปิดก้นสนิท  100%  ห้ามน้ำรั่ไหลลงด้านล่างเด็ดขาด  

เจาะรูระบายน้ำวัดจากด้านนอก  12  cm  4  รู  ขนาด  3-4  หุน( เอาว่าให้น้ำไม่ขังก็ใช้ได้ทั้งนี้  

 

2. ดิน

 

การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
การปลูกมะนาว

1.แกลบดิบ

2.แกลบดำ

3.มูลวัว

4.ขุยมะพร้าว

5.ทรายหยาบ

ผสมอัตราส่วน  1 – 1   ใส่เท่ากันหมด  ถังเบอร์  20  อย่างละ  1  ถัง  เนื่องจากดินที่ใช้การปลูกมะนาวในวงซีเมนต์มีปริมาณมากกว่าการปลูกมะนาวในกระถาง  อัตราส่วนการผสมจึงอาจแตกต่างกันได้ตามงบประมาณการลงทุน โดยใช้ดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายผสมกับมูลสัตว์ แกลบหรือผสมวัสดุอื่น เช่น ขี้เถ้า กากมะพร้าว เป็นต้น ในอัตราส่วนดินต่อวัสดุอื่น  พร้อมผสมด้วย  วัคซีนพืชbig    ปริมาณ 40 cc / น้ำ 20 ลิตร รดให้ทั่ว  คลุกให้เข้ากัน  

***  มูลสัตว์  – มูลวัว  1   ถังเบอร์  20

                      – ขี้หมู  ขี้ไก่  ขี้เป็ด  1/2  ถังเบอร์  20

                      – ขี้ค้างคาว   1/4   ถังเบอร์  20

 

3. กิ่งพันธุ์มะนาวตอน

4. ไม้ไผ่ และเชือกฟาง

การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์

การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์

      1. จัดวางฝาปิดบ่อซีเมนต์ในระยะห่างระหว่างแถว และระหว่างต้นในระยะ 2 – 4 x 2-4 เมตร พร้อมนำบ่อซีเมนต์วางทับด้านบน 1 ไร่ จะได้ประมาณ  100 – 400 ต้น ตามระยะที่ใช้
      2. นำดินที่ผสมแล้วใส่ในกระถาง ให้ระดับดินต่ำกว่าขอบบ่อประมาณ 10 เซนติเมตร ให้ใส่ดินประมาณ 2 ใน 3 ของบ่อ แล้วนำต้นมะนาวลงบ่อ แล้วจึงใส่ดินกลบทีหลังหรืออาจใส่ดินให้ได้ระดับก่อนค่อยขุดหลุมปลูกทีหลังก็ได้ โดยนำถุงพลาสติกหรือกระถางออกก่อนปลูกทุกครั้ง หลังจากนั้นกลบหน้าดินใหแน่นพอประมาณ พร้อมนำวัสดุอินทรีย์โรยกลบปากบ่อ เช่น แกลบ ขี้เถ้า ขุยมะพร้าว เศษใบไม้ ปุ๋ยหมัก และมูลโค เป็นต้น ทั้งนี้ ให้หลีกเลี่ยงการใส่ขี้เถ้าจำนวนมาก เนื่องจากขี้เถ้ามีสารอนินทรีย์ที่เป็นแร่มาก เมื่อละลายน้ำจะให้กรด อาจทำให้รากมะนาว และต้นมะนาวเหี่ยวตายได้ หรือดินมีสภาพเป็นกรดมาก
      3. สำหรับต้นมะนาวขนาดเล็กให้ใช้ไม้ไผ่ปักข้างลำต้น พร้อมผูกเชือกรั้งให้ลำต้นตรง ส่วนต้นมะนาวขนาดใหญ่ไม่ต้องรั้งต้นด้วยไม้ก็ได้ หากแต่ต้นมีกิ่งสาขาแผ่กว้างให้ใช้ไม้ไผ่ปักค้ำทั้ง  4  ด้าน
      4. เมื่อปลูกเสร็จให้รดน้ำให้ชุ่ม โดยสังเกตน้ำที่ซึมออกบนฝารองด้านล่าง และนำฟางข้าว แกลบหรือเศษใบไม้มากลบบริเวณโคนต้น และปากบ่อทั้งหมด เพื่อรักษาความชุ่มชื้นหน้าดิน

 

การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
การปลูกมะนาว

 

การดูแล

การให้น้ำ หากปลูกไม่กี่ต้นก็สามารถให้น้ำด้วยการตักรดก็ได้  แต่หากปลูกหลายต้นหรือเพื่อการค้าอาจติดตั้งระบบน้ำหยดเพื่อให้น้ำง่าย  และสะดวกกว่า  โดยระยะแรกจะให้ทุกวัน  และเมื่อต้นมะนาวตั้งตัวได้แล้วจะให้วันเว้นวันก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพหน้าดิน  และสภาพอากาศ

นอกจากนั้น หากมีการให้น้ำแบบสปริงเกอร์แล้ว  เกษตรกรมักนิยมปลูกผักแซมบริเวณรอบต้นมะนาวร่วมด้วย

การใส่ปุ๋ย ให้ใส่คอก และ  วัคซีนพืชbig  ประมาณ 1-2 กำมือ ทุกๆ 3-4 เดือน/ครั้ง หรืออาจผสมกับน้ำรดบริเวณโคนต้นก็ได้ ทั้งนี้ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยเคมี ให้ใส่เฉพาะในช่วงบังคับการออกดอกหรือระยะออกดอกติดผลเท่านั้น ส่วนปุ๋ยคอกให้ใส่ 1 ถังเล็ก ทุกๆ 3 เดือน  การใช้  วัคซีนพืชbig  สม่ำเสมอ จะทำให้มะนาวออกนอกฤดูได้ครับ  และให้ดีควรรดน้ำร่วมกับการละลายปุ๋ยคอกร่วมด้วย

การตัดแต่งกิ่ง  ควรตัดแต่งกิ่งให้มีทรงพุ่มเสมอกันในทุกด้าน โดยให้ตัดแต่งกิ่งที่ยาวหรือยื่นออกนอกทรงพุ่มมากเกินไป หรือกิ่งที่เป็นโรคไม่เจริญเติบโตทิ้งเสีย

ขั้นตอน ซื้อออนไลน์สั่งซื้อเลย

การเด็ดดอก

การเด็ดดอกทิ้งเป็นขั้นตอนเพื่อให้ต้นเติบโต และแตกกิ่งจนกว่าจะมีความพร้อมในการออกดอก และติดผลมะนาว เพราะการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์จะใช้กิ่งพันธุ์ที่ได้จากการตอนกิ่ง หรือการติดตา ซึ่งจะติดดอกต่อเนื่องหลังการปลูกเพียงไม่กี่เดือนหลังการปลูก แต่ช่วงแรกต้นจะัยังเล็ก และมีกิ่งน้อย จึงไม่ควรให้ติดดอก และผลในระยะนี้

การ เด็ดดอกนั้น จะทำการเด็ดดอกทิ้งจนกว่าต้นจะมีอายุตั้งแต่ 6-8 เดือน จนมีลำต้น และจำนวนกิ่งพร้อมก่อน และหลังจากนั้น ค่อยปล่อยให้มะนาวติดดอก และผลสำหรับการเก็บผลผลิตครั้งแรก

การบังคับให้ออกลูกนอกฤดู
โดยปกติมะนาวจะติดดอกในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน และจะเก็บผลผลิตในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนตุลาคม ตามขนาดที่ต้องการในช่วงนี้จะทำให้มะนาวมีราคาถูกมาก แต่จะแพงมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน ดังนั้น การบังคับให้มะนาวออกลูกในช่วงพฤศจิกายน-เมษายน จะขายมะนาวได้ในราคาที่สูงขึ้นมาก

สำหรับการทำให้มะนาวออกลูกนอกฤดู สามารถทำได้โดยงดการให้น้ำ และการตัดแต่งกิ่ง โดยมะนาวจะออกดอกเมื่อมีการแดกกิ่งใหม่ และออกใบใหม่ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกต้นมะนาวที่มีอายุตั้งแต่ 8 – 12 เดือน (ต้นที่ปลูกจากต้นตอนอายุตั้งแต่ 1 ปี และหลังจากปลูกในท่อซีเมนต์แล้ว 8 เดือนขึ้นไป)
2. ให้เลือกกิ่งแก่หรือกิ่งที่มีใบแก่แล้ว และทำการตัดแต่งกิ่ง
3. งดการให้น้ำมะนาวเป็นเวลา 7 – 10 วัน จนใบเหี่ยวหรือเริ่มร่วง หากในช่วงดังกล่าวมีแนวโน้มที่ฝนจะตกให้ใช้ผ้าใบพลาสติกคลุมคอบปากท่อทั้ง หมด
4. หลังจากงดให้น้ำประมาณ เวลา 7 – 10 วัน จะสังเกตุใบแก่จะเริ่มเหี่ยวหรือมีใบร่วง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพความชุ่มชื้นของดินด้วย
5. ทำการให้น้ำ ร่วมกับ วัคซีนพืชbig ประมาณ ปริมาณ 40 cc / น้ำ 20 ลิตร
6. มะนาวจะแตกกิ่ง และออกใบใหม่ประมาณ 15-20 วัน พร้อมแตกดอก โดยในระยะแตกใบใหม่ และออกดอกให้ฉีดด้วยน้ำหมักหรือน้ำต้มสมุนไพรเพื่อป้องกันหนอนหรือแมลงกินใบ อ่อนหรือฉีดพ่นด้วยยากำจัดแมลง
7. ให้น้ำปกติ วันละครั้งหรือวันเว้นวันจนถึงการเก็บเกี่ยวผลิต

 

การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์  ให้ลูกดกอย่างต่อเนื่อง และมีอายุหลายปี

1. การคัดเลือกกิ่งพันธุ์
กิ่งพันธุ์มะนาวที่ใช้ปลูกในกระถาง  หากต้องการย่นระยะเวลาการเก็บผลให้เร็วขึ้นควรใช้กิ่งพันธุ์ขนาดใหญ่ที่มีการอนุบาลนาน  8  เดือน  –  1  ปี  ขึ้นไปแต่หากใช้กิ่งพันธุ์ที่ได้จากการตอนอาจต้องใช้ระยะเวลานานขึ้นกว่าจะให้ผลผลิต  ทั้งนี้  กิ่งพันธุ์ที่เลือกควรเป็นกิ่งพันธุ์ที่มีความสมบุรณ์ ไม่มีรอยโรค กิ่ง และใบดก ซึ่งการคัดเลือกกิ่งพันธุ์ที่ดีจะช่วยให้ต้นมะนาวเติบโตให้ผลอย่างต่อเนื่อง และมีอายุนานหลายปี

 

การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://puechkaset.com/

ใส่ความเห็น


อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.