เพิ่มเพื่อน
เมษายน 12, 2016 วิธีปลูกกล้วยหอม

วิธีปลูกกล้วยหอม วิธีปลูกกล้วยหอมทอง แบบกลับหัว

ปลูกกล้วยหอมกลับหัว
ปลูกกล้วยหอมกลับหัว

วิธีปลูกกล้วยหอม  รวม  3  เทคนิค  วิธีปลูกกล้วยหอม  เพิ่มผลผลิต

วิธีปลูกกล้วยหอม  วิธีปลูกกล้วยหอม  ทอง  เรารวบรวมเทคนิค  วิธีปลูกกล้วย  วิธีต่างๆ  มารวมไว้ให้ทุกๆท่านได้นำไปปลูก  ซึ่ง กล้วยแต่ละชนิดนั้น  มีความต้ัองการ วิธีการปลูกที่แตกต่างกัน   รวมทั้งมี  กล้วยชนิดต่างๆมาให้ทุกท่านได้ชมกัน  เช่น  กล้วยน้ำว้า  กล้วยหอม  กล้วยหอมทอง  กล้วยไข่  กล้วยเล็บมือนาง  แต่ละชนิด  ก็มี  สรรพคุณ  แตกต่างกันเล็กน้อย  หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับ ท่านที่สนใจนำไปใช้กัน  แถม  ให้อีก  2  วิธี    เป็น  วิธีปลูกกล้วย  กลับหัว  /  การปลูกกล้วย  ด้วยการผ่าหน่อ  ช่วยแยกพันธุ์ทีละเยอะๆ ครับ

วิธีปลูกกล้วยหอมทอง

สารบัญ

1.  วิธีปลูกกล้วยหอม   วิธีปลูกกล้วยหอมทอง  ฉบับเต็มครับ
2. วิธีปลูกกล้วย หอม  วิธีปลูกกล้วยหอมทองกลับหัว
3. การปลูกกล้วยหอม  ด้วยการผ่าหน่อ  ช่วยแยกขยายพันธุ์ทีละเยอะๆ ครับ  แช่ด้วย  วัคซีนพืชbig  เร็วกว่า  4  – 10  เท่า

 

1. วิธีปลูกกล้วยหอมทอง  :

– หลังจากวัดระยะปลูกและปักหลักเรียบร้อยแล้ว

– ขุดหลุมลึกประมาณ  50  ซม. หรือ  1  ศอก  กว้างประมาณ  1  ศอก

-นำหน่อกล้วยที่ตัดรากออกลงหลุม  แล้วกลบดินเหยียบดินให้แน่น  เมื่อกลบดินได้ครึ่งหลุม  เพื่อไม่ให้ต้นกล้วยโยกคลอนหลังจากนั้นกลบดินให้เต็มหลุมแต่ไม่ต้องกดดิน

-นำเศษพืชมาคลุมโคนเพื่อรักษาความชื้น

++ การดูแลรักษากล้วยหอมทองให้ได้ผลผลิตดี ++

การตัดใบกล้วยหลังจากปลูก  :

ถ้าเป็นหน่อใบแคบหลังจากปลูกแล้วไม่จำเป็นต้องตัดใบทิ้ง  แต่ถ้าเป็นหน่อที่เคยปาดเฉียงมาก่อนควรจะมีการปาดเฉียงลำต้นใหม่เพื่อที่กล้วยจะได้แตกใบใหม่ที่แข็งแรงขึ้น

การกำจัดวัชพืชในแปลงกล้วย  :

ถ้ามีการตัดหญ้าและพรวนดินในแปลงกล้วยตลอดเวลาจะทำให้ได้กล้วยเครือใหญ่  และจำนวนหวีมากขึ้น

เคล็ดลับอยู่ตรงนี้ครับ ….  วัคซีนพืช Big healthy plant

วัคซีนพืชbig

การให้ปุ๋ยกล้วยหอมทอง  :  

ควรให้ทั้งปุ๋ยคอกและ วัคซีนพีชbig  หรือหมักชีวภาพเองก็ได้ครับ  ควบคู่กันไปทั้งสองอย่างปริมาณจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของดิน  สำหรับปุ๋ยเคมี  ผมไม่แนะนำเพราะสารเคมีตกค้างในดินนานมากครับ  ให้ใช้  ปุ๋ยคอกและ วัคซีนพีชbig  แทน  สูตรที่เหมาะสมสำหรับกล้วยหอมทองคือ   ในอัตรา  50  กก.ต่อไร่โดยแบ่งใส่  2  ครั้ง วัคซีนbig   40  cc.  ผสมน้ำ  20  ลิตร
การให้น้ำกล้วยหอมทอง  :  การให้น้ำกล้วยหอมทองจะให้แค่พอชุ่ม  ในช่วงที่ปลูกใหม่ ๆ  และขณะที่กล้วยหอมตั้งตัวและกำลังติดปลี  ติดผลดีแล้วไม่จำเป็นต้องให้น้ำเป็นประจำทุกวันเหมือนพืชอื่น

วัคซีนพืชbig
วัคซีนพืชbig

การดูแล

กล้วยหอมทอง  ใช้เวลาประมาณ  8 – 9  เดือน  จะให้ผลผลิต  วิธีการให้ปุ๋ยของเรา  มีดังนี้

เดือนที่  1  รากกล้วยหอมทองจะเต็มหลุม

ใส่ วัคซีนพืชbig  แทนปุ๋ยเคมีครับ  และมูลไก่ทุกเดือน  ไถกลบโคนด้วยรถไถเดินตาม  กำจัดวัชพืช

เดือนที่  3  หน่อจะออกรอบต้น  ไม่ต้องขุดออก  แต่ให้ตัดยอดอ่อนทิ้ง  เหลือโคนให้เป็นฐานรองรับต้นแม่ไว้ไม่ให้โค่น

เดือนที่  6  ให้เหลือต้นแท้และต้นเทียม (ต้นรอง) ไว้ 1 ต้น หน่ออื่นให้ขุดแยกไปปลูกใหม่ได้

เดือนที่  6 – 7   บำรุง  วัคซีนพืชbig และ  ปุ๋ยคอก   แทน ปุ๋ยเคมี  คลุกเคล้าผสมกัน ใส่ต้นละ 2 กำมือ 2 ครั้ง  เป็นสูตร  “ปุ๋ยหวาน”  ทำให้รสชาติดี  หวาน  กรอบ

เดือนที่  8  กล้วยจะออกปลี  ออกผล

 

2. วิธีปลูกกล้วยหอม  กลับหัว

วิธีปลูกกล้วยหอม  กลับหัว  การปลูกกล้วยหอม  กลับหัว หรือการปลูกพืชตีกลับ เป็นรูปแบบการปลูกกล้วยแบบใหม่ที่ทำให้กล้วยที่ปลูกอาศัยอาหารจากยอดของตัวเองตามธรรมชาติ  การปลูกกล้วยหอมด้วยวิธีนี้จะทำให้  กล้วยต้นเตี้ยกว่าเดิม มีจำนวนหน่อแตกออกมามากขึ้น  ทำให้มีเครือที่ออกมามากขึ้นและให้ผลได้ไวกว่าการปลูกโดยเอาโคนลงล่าง

ปลูกกล้วยหอมกลับหัว

 

การปลูกกล้วยตัดหัว

เริ่มจากเลือกหน่อกล้วยจากต้นแม่ที่พร้อมจะขยายพันธุ์  เลือกหน่อที่ออกห่างจากลำต้นใหญ่เพื่อให้ได้ส่วนที่เป็นเหง้ากล้วยมากที่สุดเพราะว่าเหง้าเป็นส่วนสำคัญในการปลูกหน่อกล้วย  เรียกว่าถ้าได้เหง้ามาครบกล้วยหน่อนั้นยังไงก็จะต้องปลูกขึ้นแน่นอน
หลังจากได้หน่อกล้วยแล้ว  วัดจากโคนต้นขึ้นมาประมาณ  20 เซนติเมตร  ทำการตัดเอาส่วนที่เกินทิ้งไป

ปลูกกล้วยหอมกลับหัว
วิธีปลูกกล้วยหอม  กลับหัว

ทำการขุดหลุดให้ใหญ่และลึกกว่าหน่อกล้วยเล็กน้อยและทำการฝังหน่อกล้วยหอม  ลงไปในดินแบบที่เอาเหง้าชี้ขึ้นฟ้าและเอาโคนจิ้มลงดิน  และกลบดินให้มิดต้นหลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มตามทันที  หลังจากปลูกไปแล้วประมาณ 20  ถึง  25  วัน  จะมีหน่อกล้วยงอกขึ้นมาพ้นดิน  ทำการใส่ปุ๋ยคอมและปุ๋ยหมักและรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ  หน่อกล้วยที่โผล่พ้นดินออกมาจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  หน่อที่แตกออกมาจะมีมากถึงประมาณ  3  ถึง  4  หน่อเลยทีเดียว  เมื่อกล้วยเริ่มเป็นสาว  ให้เอาไม้ขนาดเท่าน้ำหัวแม่มือแทงขวางเข้ากลางลำต้นเพื่อให้เป็นการบังคับให้ต้นกล้วยไม่สูงและบังคับให้ต้นกล้วยออกลูกข้างต้น ซึ่งนี่เป็นวิธีบังคับให้ผลกล้วยออกกลางต้น  เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ  6  เดือน กล้วยก็จะออกผลให้เก็บเกี่ยว  ซึ่งเร็วกว่ากล้วยทั่วไปที่ต้องใช้เวลาถึง  8  เดือนเลยทีเดียว  ผลผลิตที่ออกมาก็จะได้มากกว่าการปลูกแบบธรรมดาด้วย ถ้าเครือกล้วยมีขนาดใหญ่  ก็ควรที่จะหาไม้ค้ำยันให้ต้นกล้วยด้วยเช่นกัน

ปลูกกล้วยหอมกลับหัว
วิธีปลูกกล้วยหอมกลับหัว

 

ข้อดีในการปลูกกล้วยกลับหัวหรือการปลูกพืชตีกลับ

 

-ต้นกล้วยจะเตี้ยกว่าต้นกล้วยธรรมดาทั่วไปซึ่งมีผลดีทำให้กล้วย

-ไม่ต้านลมมากและกล้วยจะไม่ล้ม
-แตกหน่อได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้เราสามารถนำหน่อไปขยายพันธุ์ต่อได้มากขึ้น
-ออกผลผลิตได้เร็วกว่าเดิม
-ลูกกล้วยที่ออกมาจะมีขนาดใหญ่กว่าเดิม

3.การปลูกกล้วยผ่าหน่อ

กล้วยหอมทอง
กล้วยหอมทอง

ปลูกกล้วยผ่าหน่อ  วิธีปลูกกล้วย  แบบผ่าหน่อวิธีนี้  สามารถลดต้นทุน  หน่อกล้วย  ได้จำนวนมาก  และทราบมาอีกว่า  พืชผักตระกูลหัวบางชนิด  ก็สามารถแยกผ่าหน่อผ่าหัวเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าได้ต้นใหม่ได้  โดยไม่ทำให้หน่อหรือหัวที่ผ่าออกนั้นเน่าเสียหาย  ดีจริงๆ  เลย  ลองทำตามกันดูนะครับ หวังว่าคงเป็นประโยชน์

วิธีปลูกกล้วยหอม

สำหรับ ต้นกล้วยที่ตัดเครือแล้ว ให้ขุดเหง้าขึ้นมา ผ่าตามรูปครับ

แล้วผ่า เป็นส่วนๆ ตามตาที่มีอยู่ จะได้ ประมาณ 4 หรือ มากกว่านั้น

 

วัคซีนพืชbig

ตัวยาที่ใช้ครับอีกตัวครับ หรือจะใช้  วัคซีนพืชbig  ก็ได้ ครับเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพการงอกแล้ว นำไปเพาะในแกลบดำครับ กลบให้มิดนะครับ  รดน้ำปกติ  ควรระวัง  อย่าให้แห้งหรือแฉะจนเกินไปครับ  ขั้นตอน ซื้อออนไลน์  สั่งซื้อเลย

วิธีปลูกกล้วยหอมทอง

วิธีปลูกกล้วย

ประมาณ  10 – 14  วัน จะได้หน่อกล้วยใหม่ครับ

วิธีปลูกกล้วย
วิธีปลูกกล้วย

วิธีปลูกกล้วยหอมทอง

วิธีปลูกกล้วยหอมทอง

แล้วแยกลงถุงดำ คุณก็จะได้พันธุ์กล้วยเร็วกว่าการขุดหน่อปกติ 4-10 เท่า ด้านล่าง หน่อกล้วยที่ชำได้ เดือนนิดๆ

ขอบคุณรูปภาพจาก  http://thaiinfonet.com/

http://www.kasetorganic.com/

 

ใส่ความเห็น


อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.