เพิ่มเพื่อน
เมษายน 11, 2016 ปลูกกล้วยหอม

สอน ปลูกกล้วยหอม ทอง ปลอดสาร ฉบับเต็ม สมบูรณ์

ปลูกกล้วยหอม  ปลูกกล้วยหอมทอง ปลอดสาร ขายได้ ตลาดโตไม่หยุด

 

ปลูกกล้วยหอม ทอง ปลูกง่าย กำไรงาม

กล้วยหอมทอง
กล้วยหอมทอง

            ปลูกกล้วยหอม  อะไรดี…กล้วยหอมทอง..เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของเกษตรกรบ้านน้ำฉา  มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายและมีการจำหน่ายให้กับต่างประเทศโดยส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งกล้วยหอมทองของที่นี่จะเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากเนื่องจากมีรสชาติดี  และมีผลที่สวยงาม  ซึ่งการ  ปลูกกล้วยหอม  ทอง  มีวิธีการปลูกและดูแลรักษาดังนี้

++ การเตรียมหน่อกล้วยหอมทองสำหรับปลูกให้มีอัตรารอดสูง ++

การคัดเลือกหน่อพันธุ์ก่อน  ปลูกกล้วยหอม  :

เป็นสิ่งสำคัญต่อผลผลิตที่จะได้รับในอนาคตหน่อพันธุ์ที่อ่อนหรือแก่จนเกินไปจะทำให้กล้วยตกเครือไม่พร้อมกัน  การเลือกหน่อพันธุ์  ปลูกกล้วยหอม  ควรเป็นหน่อใบแคบหรือหน่อดาบเป็นหน่ออ่อนที่มีใบอยู่ประมาณ  3 – 4  ใบ  สังเกตุได้จากใบที่เรียวเล็ก  หน่อลักษณะเช่น  นี้มักจะเกิดอยู่กับโคนต้นเดิมและมีขนาดอวบสมบูรณ์เหมาะสำหรับที่จะเลือกไปเป็นหน่อพันธุ์ปลูกอย่างยิ่ง

กล้วยหอมทอง

วิธีการแยกหน่อกล้วย  :  

ขุดหน่อกล้วยโดยใช้ชะแลงเหล็ก  ตัดหน่อให้แยกออกจากกอเดิมก่อนแล้วใช้จอบขุดให้รอบเพื่อให้รากขาด  จากนั้นให้ใช้ชะแลงงัดหน่อกล้วยขึ้นมาวิธีนี้จะทำให้หน่อกล้วยที่ได้ไม่ช้ำและหลุดออกง่ายเมื่อขุดหน่อได้แล้วให้ใช้มีดคมๆปาดรากกล้วยที่ยาวออกให้เหลือรากติดเหง้ากล้วยประมาณ  1  นิ้วเป็นพอ

++  วิธีการ  ปลูกกล้วยหอม  ทอง ++

กล้วยหอมทอง

ระยะปลูก :

ใช้ระยะปลูก 3 x 3 เมตร จะ  ปลูกกล้วยหอม  ได้  177  ต้นในพื้นที่ 1 ไร่

การเตรียมดินปลูก  :  

ดินที่จะ  ปลูกกล้วยหอม  ทองจะร่วนซุย  ควรไถด้วยผานเจ็ด  2  ครั้งหรือ  จะใช้รถไถเดินตามไถครั้งแรก  แล้วตากหน้าดินไว้  7 – 10  วัน  เพื่อกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชที่ตกค้างอยู่ในดิน  หากมีวัชพืชงอกขึ้นมาหลังจากนั้นให้ไถกลบอีกครั้งเพื่อเป็นการกำจัดวัชพืช  ให้ลดน้อยลง  ดินตรงไหนที่เป็นแอ่งควรปรับดินให้มีความลาดเทเพื่อป้องกันมิให้น้ำท่วมขังในช่วงหน้าฝน

ฤดูกาล  ลูกกล้วยหอม  ที่เหมาะสม  :  

ปกติ กล้วยหอมทองจะปลูกได้ตลอดปี  ถ้ามีน้ำ แต่ส่วนใหญ่จะนิยมปลูกกันมากในช่วงต้นเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน

 

 

วิธีปลูกกล้วยหอมทอง  :

– หลังจากวัดระยะปลูกและปักหลักเรียบร้อยแล้ว

– ขุดหลุมลึกประมาณ  50  ซม. หรือ  1  ศอก  กว้างประมาณ  1  ศอก

-นำหน่อกล้วยที่ตัดรากออกลงหลุม  แล้วกลบดินเหยียบดินให้แน่น  เมื่อกลบดินได้ครึ่งหลุม  เพื่อไม่ให้ต้นกล้วยโยกคลอนหลังจากนั้นกลบดินให้เต็มหลุมแต่ไม่ต้องกดดิน

-นำเศษพืชมาคลุมโคนเพื่อรักษาความชื้น

++ การดูแลรักษากล้วยหอมทองให้ได้ผลผลิตดี ++

การตัดใบกล้วยหลังจากปลูก  :

ถ้าเป็นหน่อใบแคบหลังจากปลูกแล้วไม่จำเป็นต้องตัดใบทิ้ง  แต่ถ้าเป็นหน่อที่เคยปาดเฉียงมาก่อนควรจะมีการปาดเฉียงลำต้นใหม่เพื่อที่กล้วยจะได้แตกใบใหม่ที่แข็งแรงขึ้น

การกำจัดวัชพืชในแปลงกล้วย  :

ถ้ามีการตัดหญ้าและพรวนดินในแปลงกล้วยตลอดเวลาจะทำให้ได้กล้วยเครือใหญ่  และจำนวนหวีมากขึ้น

เคล็ดลับอยู่ตรงนี้ครับ   วัคซีนพืช Big healthy plant

วัคซีนพืชbig
วัคซีนพืชbig

การให้ปุ๋ยกล้วยหอมทอง  :  

ควรให้ทั้งปุ๋ยคอกและ วัคซีนพีชbig  หรือหมักชีวภาพเองก็ได้ครับ  ควบคู่กันไปทั้งสองอย่างปริมาณจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของดิน  สำหรับปุ๋ยเคมี  ผมไม่แนะนำเพราะสารเคมีตกค้างในดินนานมากครับ  ให้ใช้  ปุ๋ยคอกและ วัคซีนพีชbig  แทน  สูตรที่เหมาะสมสำหรับกล้วยหอมทองคือ   ในอัตรา  50  กก.ต่อไร่โดยแบ่งใส่  2  ครั้ง วัคซีนbig   40  cc.  ผสมน้ำ  20  ลิตร
การให้น้ำกล้วยหอมทอง  :  การให้น้ำกล้วยหอมทองจะให้แค่พอชุ่ม  ในช่วงที่ปลูกใหม่ ๆ  และขณะที่กล้วยหอมตั้งตัวและกำลังติดปลี  ติดผลดีแล้วไม่จำเป็นต้องให้น้ำเป็นประจำทุกวันเหมือนพืชอื่น

ขั้นตอน ซื้อออนไลน์สั่งซื้อเลย

 

วัคซีนพืชbig
วัคซีนพืชbig

การดูแล

กล้วยหอมทอง  ใช้เวลาประมาณ  8 – 9  เดือน  จะให้ผลผลิต  วิธีการให้ปุ๋ยของเรา  มีดังนี้

เดือนที่  1  รากกล้วยหอมทองจะเต็มหลุม

ใส่ วัคซีนพืชbig  แทนปุ๋ยเคมีครับ  และมูลไก่ทุกเดือน  ไถกลบโคนด้วยรถไถเดินตาม  กำจัดวัชพืช

เดือนที่  3  หน่อจะออกรอบต้น  ไม่ต้องขุดออก  แต่ให้ตัดยอดอ่อนทิ้ง  เหลือโคนให้เป็นฐานรองรับต้นแม่ไว้ไม่ให้โค่น

เดือนที่  6  ให้เหลือต้นแท้และต้นเทียม (ต้นรอง) ไว้ 1 ต้น หน่ออื่นให้ขุดแยกไปปลูกใหม่ได้

เดือนที่  6 – 7   บำรุง  วัคซีนพืชbig และ  ปุ๋ยคอก   แทน ปุ๋ยเคมี  คลุกเคล้าผสมกัน ใส่ต้นละ 2 กำมือ 2 ครั้ง  เป็นสูตร  “ปุ๋ยหวาน”  ทำให้รสชาติดี  หวาน  กรอบ

เดือนที่  8  กล้วยจะออกปลี  ออกผล

เมื่อออกผล  มีปลีกล้วย  ให้สังเกต  “ ลูกแคน ”  ที่ปลายเครือ  3  หวี  เล็กๆ  ให้ตัดปลีทิ้ง  แล้วนับไปอีก  50 – 60  วัน  จึงตัดขายได้  ( เกษตรกรจะเขียนป้ายกระดาษวันตัดปลีติดไว้กับเครือกล้วย  เพื่อนับวันเก็บผลผลิตได้ )

กล้วยหอมทอง  1  เครือ  น้ำหนักประมาณ  15  กิโลกรัม  มี  6 – 7  หวี  จะขายเป็นหวี  หรือชั่งกิโลกรัมก็ได้  ไม่ได้ขายแค่ผล  กล้วยหอมทอง  ไม่เพียงแต่ขายหวี  แต่ยังขุดหน่อพันธุ์ขายได้อีก  เพราะกล้วยหอมทองมีหน่อมาก  หมายถึง  กล้วยหอมทองต้นหนึ่ง  ขายหวีกล้วยได้ด้วย  ขายหน่อกล้วยได้ด้วย เกษตรกรสามารถคำนวณรายได้เบื้องต้นได้

คำแนะนำถ้ายังไม่มั่นใจ  ให้ทดลองปลูกก่อนสัก  1  งาน  แล้วค่อยขยายเพิ่ม

เราเองก็ได้ลงทุนทำ สวนกล้วย ของตัวเอง  ในพื้นที่  10  ไร่  โดยปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์  ไร้สารพิษ  100 %  และอาสาจะหาช่องทางการตลาดให้พี่น้องเกษตรกรอีกด้วย

เคล็ดลับการปลูกกล้วยหอมทองอยู่ที่การดูแลรักษา  บำรุง  วัคซีนพีชbig  ปุ๋ย  น้ำให้ได้  เรียกร้องการใส่ใจจัดการ  ถ้าทำได้จะมีรายได้ตลอดปี

กล้วยหอมทอง

การตัดแต่งหน่อและใบกล้วยหอมทอง  :

1. การแต่งหน่อกล้วยหากปลูกกล้วยต้นเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนประมาณเดือนมิถุนายนกล้วยจะแตกหน่อตามขึ้นมาประมาณ   4  –  7   หน่อต่อกอเมื่อหน่อตามมีใบคลี่แล้ว ควรทำการปาดยอดทิ้ง โดยปาดในแนวเฉียงขึ้นกะความยาวของหน่อที่จะเหลือไว้หลังจากปาดให้สูงจากพื้นดินขึ้นมาประมาณ   20   นิ้ว   จากนั้นทำการปาดหน่อให้เฉียงกลับด้าน ( ทิศตรงข้ามกับการปาดครั้งแรก )   ทุกๆ   15   วันจะทำให้โคนหน่อกล้วยขยายใหญ่ขึ้นเหมาะที่จะนำไปปลูก

2. การตัดแต่งใบกล้วยขณะที่มีการแต่งหน่อ   ควรทำการตัดแต่งใบกล้วยควบคู่ไปด้วยและควรตัดแต่งใบกล้วยไปจนกว่ากล้วยจะตกเครือ   การตัดให้เหลือใบกล้วยไว้กับต้น  10 – 20  ใบต่อต้น  ตัดด้วยมีดขอให้ชิดต้นกล้วย  อย่าให้เหลือก้านกล้วยยื่นยาวออกมาเพราะส่วนที่เหลือยื่นยาวไว้นั้นจะเหี่ยวแล้วรัดลำต้นทำให้ลำต้นส่วนกลางขยายได้ไม่มากเท่าที่ควร

++ ระยะเวลาในการให้ผลผลิตของกล้วยหอมทอง ++

ประมาณ  10  เดือนหลังปลูก   กล้วยจะเริ่มแทงปลีออกมา  * การที่กล้วยจะออกปลีช้าหรือเร็ว  นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของหน่อกล้วยว่ามีความแข็งแรงสมบูรณ์ดีหรือไม่  รวมทั้งการดูแลรักษาเมื่อกล้วยแทงปลีจนสุด ( กล้วยหวีตีนเต่าโผล่กล้วยตีนเต่าหมายถึงกล้วยหวีสุดท้ายที่มีลักษณะไม่สมบูรณ์ )  ให้ตัดปลีทิ้ง  หรือจะตัดปลีหลังจากปลีโผล่มาประมาณ  10 – 12  วันถ้าไม่มีการตัดปลีกล้วยทิ้งผลกล้วยจะเจริญเติบโตไม่เต็มที่

หลังจากตัดปลีประมาณ  90 – 110  วัน  กล้วยจะแก่พอดี  สามารถสังเกตได้จากกล้วย  หวีสุดท้ายจะเริ่มกลมสีที่ผลจางลงกว่าเดิม ( สีเขียวอ่อน ) ถ้าปล่อยให้กล้วยแก่คาต้นมากเกินไปจะสบกับปํญหาเรื่องเปลือกกล้วยที่แตกทำให้ผลผลิตเสียหาย

กล้วยหอมทอง

++ การตัดหน่อกล้วยสำหรับเลี้ยงไว้ในปีต่อไป  ++

หน่อกล้วยที่สมควรจะคัดไว้เป็นหน่อที่ให้ผลผลิตในปีต่อไปควรจะคัดหน่อกล้วยที่มีลักษณะ ดังนี้

1. ควรเป็นหน่อใต้ดิน ลำต้นอวบอยู่ห่างจากโคนต้นแม่ประมาณ 10 นิ้ว

2. ควรเหลือไว้ประมาณ 2 หน่อ ที่อยู่ตรงข้ามกัน

3. ถ้าใช้ระยะปลูก 3 x 3 เมตร ควรคัดหน่อกล้วยอีกครั้งหนึ่งจาก 2 หน่อ ให้เหลือเพียงหน่อเดียวหรือเหลือไว้ไม่เกิน 2 หน่อ ซึ่งจะทำให้แปลงกล้วยทึบลำต้นจะสูงชะลูดและหักล้มได้ง่าย

 

วัคซีนพีชbig  ใช้ได้กับ พืชทุกชนิด  big healthy plant
นวัตกรรม การเกษตรเพิ่มผลผลิต 50% ปลอดภัยต่อทุกชัวิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม…!!ครับ

 

 

 

18 thoughts on “สอน ปลูกกล้วยหอม ทอง ปลอดสาร ฉบับเต็ม สมบูรณ์

 1. อยู่สระบุรี ดินเป็นดินเหนียว ส่วนใหญ่ ทำนาข้าว มีคำถามดังนี้ค่ะ
  *อยากปลูก กล้วยหอมทองได้ไหมคะ
  *หรือต้องเตรียมดินใส่ส่วนผสมอะไรเป็นพิเศษไหม
  *หาซื้อหน่อพันธ์ุได้ที่ไหน ราคาหน่อละเท่าไหร่
  *จำหน่ายขั้นต่ำกี่หน่อ
  อยากลองปลูกไว้กินเองก่อน หากได้ผลดีก็จะทำเป็นอาชีพภายหน้า และชอบทานกล้วหอมมากเลยค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ
  สุนันทาทิพ (นัน)

  1. 1.ปลูกกลว้ยหอมทองได้ครับ การเตรียมดิน
   ไถดะ 1 ครั้ง ตากดินแล้วไถพรวน 1- 2ครั้ง ให้ดินร่วนซุยไม่มีวัชพืช ถ้ามีวัชพืชมากกว่าร้อยละ 20 ต้องไถพรวนใหม่
   2.ซื้อท่อนพันธุ์ เลือกที่ใกล้บ้านได้เลยครับ ค่าจัดส่งไม่แพง ราคาต้นละ 20-25 บาท ซื้อเยอะลดได้อีกครับ

   https://www.facebook.com/banana99Thai/

   091-865-8321 / อ๊อฟ

 2. ปลูกแล้ว ราวสามเดือน ต้นเพาะเนื้อเยื่อต้นสูงราวเอว ปรากฏว่าบางต้น เริ่มเอียง และโคนต้นจะเปราะหักง่าย เกิดจากอะไรครับ

 3. เริ่มปลูกกล้วย5 ไร่ค่ะ แต่ขุด5*5คะ จะมีผลยังไงค่่ะ หรือจะแก้ปัญหายังไงค่ะ. ถ้าปลูกมะละกอแซมระหว่างต้นจะเป็นยังไงคะ

 4. หนูปลูกในไร่นา..ไม่ใช่สวน ปลูกได้ประมาณ 1สัปดาห์กว่าๆ นอกจากจะรักษาไม่ให้น้ำท่วมแล้ว ยังมีผลเสียอย่างไรบ้างค่ะ? ใบกล้วยที่เหลือง เกิดจากอะไรคะขาดน้ำ หรือว่าใส่ปุ๋ยเยอะเกินไป! วัคซีนที่ว่ามีกี่ชนิดค่ะ ที่แนะนำในรูปภาพราคาเท่าไหร่ค่ะ ?? ปลูกครั้งแรกยังขาดความรู้ข้อมูลและประสบการณ์อีกเยอะ ลงทุนสูงกลัวทำแล้วจะขาดทุนไม่ได้ผลผลิตที่ดีคะ!!
  ใครมีประสบการณ์ ช่วยแนะนำหนูหน่อย #ขอบคุณคะ

 5. สักทอง สักทอง จำหน่ายกล้าสักทองสายพันธุ์ดี จากทีมงานเพาะพันธุ์กล้าไม้มืออาชีพที่มีประสพการณ์สูง
  ราคาไม่แพง จำหน่ายทั้งปลีกและส่งทั่วประเทศ ผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั่วประเทศกว่ายี่สิบปี
  สนใจติดต่อคุณไก่ 095-4654546 ,0946465654
  ID line kai54654546
  Email nangpaya@hotmail.com
  ชมผลงานและคุณภาพกล้าพันธุ์ไม้ได้ที่ http://www.takuyak.com
  หรือที่แฟนเพจ คุณไก่กล้าพันธุ์ไม้
  หรือชมคลิปที่ http://www.youtube.com ช่อง ชัยชนะ เสือเพ็ง
  หรือที่แฟนเพจ ชมรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้พะยูงแห่งประเทศไทย

 6. เปิดดูสองคลิปนี้..มีคำตอบ
  ปลูกต้นไม้ได้อะไรมากกว่าที่คิด
  https://youtu.be/EaF8r2xyF8s

  https://youtu.be/50s-9KFhWVA
  สนใจกล้าพันธุ์ไม้ติดต่อ คุณไก่กล้าพันธุ์ไม้ รวมทั้งตัวแทนและสาขาทั่วประเทศ
  โทร. 0954654546 0946465654
  http://www.takuyak.com
  ID.Line : kai54654546
  http://www.youtube.com ช่อง ชัยชนะ เสือเพ็ง
  Page: คุณไก่กล้าพันธุ์ไม้
  Page: ชมรมเกษตรกรผู้ปลูกพะยูงแห่งประเทศไทย
  ใบทะเบียนพาณิชย์กิจ เลขที่36501005xxxxx?

 7. _ขออนุญาตโพสนะครับ_* จำหน่ายกล้าพันธุ์ไม้ป่าทุกชนิด ทุกสายพันธุ์ อาทิเช่น สักทอง ยางนา พะยูง ประดู่
  มะค่า ตะเคียน ราคาไม่แพง จำหน่ายทั้งปลีกและส่งทั่วประเทศ ผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั่วประเทศกว่ายี่สิบปี
  สนใจติดต่อคุณไก่ 095-4654546 ,0946465654
  ID line kai54654546
  Email nangpaya@hotmail.com
  ชมผลงานและคุณภาพกล้าพันธุ์ไม้ได้ที่ http://www.takuyak.com
  หรือที่แฟนเพจ คุณไก่กล้าพันธุ์ไม้
  หรือชมคลิปที่ http://www.youtube.com ช่อง ชัยชนะ เสือเพ็ง
  หรือที่แฟนเพจ ชมรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้พะยูงแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น


อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.