เพิ่มเพื่อน
เมษายน 14, 2016 ปลูกกล้วย

การปลูกกล้วยกลับหัว การปลูกกล้วย ผ่าหน่อ

การปลูกกล้วยกลับหัว  วิธี  การปลูกกล้วยกลับหัว  การปลูกกล้วยหอม  กลับหัว หรือการปลูกพืชตีกลับ  เป็นรูปแบบการปลูกกล้วยแบบใหม่ที่ทำให้กล้วยที่ปลูกอาศัยอาหารจากยอดของตัวเองตามธรรมชาติ   การปลูกกล้วยกลับหัว  ด้วยวิธีนี้จะทำให้   กล้วยต้นเตี้ยกว่าเดิม  มีจำนวนหน่อแตกออกมามากขึ้น  ทำให้มีเครือที่ออกมามากขึ้นและให้ผลได้ไวกว่าการปลูกโดยเอาโคนลงล่าง

แนวคิด  การปลูกกล้วยกลับหัว  เทคนิคการปลูกกล้วยกลับหัว 

การได้เรียนรู้ ได้เห็น  ธรรมชาติของการเจริญเติบโตของต้นไม้  ไม่ว่าลำต้นจะอยู่ในลักษณะไหน การงอกของต้นอ่อนใหม่  สามารถงอกออกมาได้แทบทั้งสิ้น  แม้กรณีที่ส่วนยอด  ถูกปักอยู่ในดินก็ตาม  ทั้งนี้  พืชที่เป็นตระกูลล้มลุกอย่าง  ข้าวโพด  ถั่วต่างๆ  พืชไร่บางชนิด  ไม้เว้นแม้กระทั้ง กล้วย  มันสำปะหลัง  อ้อย  และพืชที่สามารถตัดกิ่งเป็นกิ่งพันธุ์ได้  ( เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น  )

การปลูกกล้วยกลับหัว  กล้วยอะไรได้บ้าง

การปลูกกล้วยกลับหัว

 

ปลูกกล้วยหอมกลับหัว

 

 

วิธีการปลูกกล้วยกลับหัว  เริ่มจากเลือกหน่อกล้วยจากต้นแม่ที่พร้อมจะขยายพันธุ์  เลือกหน่อที่ออกห่างจากลำต้นใหญ่เพื่อให้ได้ส่วนที่เป็นเหง้ากล้วยมากที่สุด  เพราะว่าเหง้าเป็นส่วนสำคัญในการปลูกหน่อกล้วย  เรียกว่าถ้าได้เหง้ามาครบกล้วยหน่อนั้นยังไงก็จะต้องปลูกขึ้นแน่นอน
หลังจากได้หน่อกล้วยแล้ว  วัดจากโคนต้นขึ้นมาประมาณ  20 เซนติเมตร  ทำการตัดเอาส่วนที่เกินทิ้งไป

ปลูกกล้วยหอมกลับหัว
วิธีการปลูกกล้วยกลับหัว

วิธีการปลูกกล้วยกลับหัว….ทำการขุดหลุดให้ใหญ่และลึกกว่าหน่อกล้วยเล็กน้อย  และทำการฝังหน่อกล้วยหอม  ลงไปในดินแบบที่เอาเหง้าชี้ขึ้นฟ้าและเอาโคนจิ้มลงดิน  และกลบดินให้มิดต้นหลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มตามทันที  หลังจากปลูกไปแล้วประมาณ  20   ถึง   25   วัน  จะมีหน่อกล้วยงอกขึ้นมาพ้นดิน  ทำการใส่ปุ๋ยคอมและปุ๋ยหมักและรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ  หน่อกล้วยที่โผล่พ้นดินออกมาจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  หน่อที่แตกออกมาจะมีมากถึงประมาณ  3  ถึง  4  หน่อเลยทีเดียว  เมื่อกล้วยเริ่มเป็นสาว  ให้เอาไม้ขนาดเท่าน้ำหัวแม่มือแทงขวางเข้ากลางลำต้นเพื่อให้เป็นการบังคับให้ต้นกล้วยไม่สูงและบังคับให้ต้นกล้วยออกลูกข้างต้น ซึ่งนี่เป็นวิธีบังคับให้ผลกล้วยออกกลางต้น  เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ  6  เดือน กล้วยก็จะออกผลให้เก็บเกี่ยว  ซึ่งเร็วกว่ากล้วยทั่วไปที่ต้องใช้เวลาถึง  8  เดือนเลยทีเดียว  ผลผลิตที่ออกมาก็จะได้มากกว่าการปลูกแบบธรรมดาด้วย ถ้าเครือกล้วยมีขนาดใหญ่  ก็ควรที่จะหาไม้ค้ำยันให้ต้นกล้วยด้วยเช่นกัน

การปลูกกล้วยกลับหัว

การ  ปลูกกล้วยกลับหัว  หรือการปลูกพืชตีกลับ

ข้อดีในการ

-ต้นกล้วยจะเตี้ยกว่าต้นกล้วยธรรมดาทั่วไปซึ่งมีผลดีทำให้กล้วย

-ไม่ต้านลมมากและกล้วยจะไม่ล้ม
-แตกหน่อได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้เราสามารถนำหน่อไปขยายพันธุ์ต่อได้มากขึ้น
-ออกผลผลิตได้เร็วกว่าเดิม
-ลูกกล้วยที่ออกมาจะมีขนาดใหญ่กว่าเดิม

วิธีการปลูกกล้วยกลับหัว หรือการปลูกพืชตีกลับ  เป็นรูปแบบการปลูกกล้วยแบบใหม่ที่ทำให้กล้วยที่ปลูกอาศัยอาหารจากยอดของตัวเองตามธรรมชาติ การปลูกกล้วยหอมด้วยวิธีนี้จะทำให้   กล้วยต้นเตี้ยกว่าเดิม  มีจำนวนหน่อแตกออกมามากขึ้น  ทำให้มีเครือที่ออกมามากขึ้นและให้ผลได้ไวกว่าการปลูกโดยเอาโคนลงล่าง  ใช้ได้กับทุกกล้วย การปลูกกล้วยหอมกลับหัว  การปลูกกล้วยหอมเขียวกลับหัว การปลูกกล้วยหอมหองกลับหัว  การปลูกกล้วยน้ำว้ากลับหัว  การปลูกกล้วยไข่กลับหัว  การปลูกกล้วยทองเงยกลับหัว ยังมี การปลูกกล้วยเล็บมือนางกลับหั

การปลูกกล้วยกลับหัว
การปลูกกล้วยกลับหัว

วิธีการปลูกพืชตีกลับ  หรือพืชกลับหัว  จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  การปลูกพืชแบบปกติคือการเอาส่วนที่เป็นราก  ฝังลงดินหรือน้ำ  และให้ส่วนยอดโผล่พ้นดิน  หรือน้ำ ความลึกแล้วแต่กำหนดว่าจะเป็นพืชชนิดไหน  ยกเว้นพืชน้ำคือการฝังลงทั้งต้นแต่ส่วนรากก็ยังคงฝังในดินเช่นเดิม  วิธีการปลูกพืชแบบนี้คือการนำลำต้นที่เป็นต้นพันธุ์ หรือกิ่งพันธุ์ มาตัดให้ได้ความยาวที่เหมาะสม  ( เพื่อให้ธาตุอาหารที่อยู่ในลำต้นเก่า เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของยอดอ่อนใหม่ )  ขึ้นอยู่กับชนิดสายพันธุ์ด้วย  เช่น  พืชที่มีการเจริญเติบโตไว  สามารถใช้กิ่งหรือลำต้นที่ไม่ยาวมากนักได้  ต่างกับพืชที่ใช้เวลาในการเจริญเติบโตช้า  ต้องใช้กิ่งหรือต้นพันธุ์ที่ค่อนข้างยาว  เนื่องจากหากสารอาหารถูกใช้ไปหมดแล้วส่วนที่โผล่พ้นดินจะเกิดการเน่าสลายไปในที่สุด นำกิ่งหรือลำต้นพันธุ์ที่ได้  จัดเตรียมฝังลงดินโดยนำส่วนที่เป็นปลายยอด  ฝังลงดิน  ที่เรียกว่า  การปลูกพืชกลับหัว  นั่นเอง  ขั้นตอนนี้คล้ายกับการปลูกพืชแบบปกติ  แต่สลับกันที่ นำส่วนที่เป็นด้านยอด  ปักลงในดิน  แทนที่จะเป็นการนำส่วนของด้านรากปกติ  ปักลงในดิน  ตามปกติในหลักการของการเจริญเติบโตของพืชคือการส่งอาหารจากรากสู่ใบ จากรากสู่ลำต้น ขึ้นไปยังส่วนยอด  ดังนั้น  เมื่อพืชมีส่วนที่ไม่มีการใช้งาน  หรือไม่สามารถใช้งานในส่วนนั้นได้เกิดขึ้น  จะมีการสลัดทิ้งคือการตัดการส่งอาหาร  ทำให้ส่วนดังกล่าวเน่าเสีย  แห้งตายไปในที่สุด  และจะเกิดการแตกยอดอ่อน  หน่ออ่อนเกิดขึ้นบริเวณใกล้เคียงใหม่เพื่อทำการซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย  ยกเว้นไม่สามารถแตกหน่อหรือยอดอ่อนในส่วนนั้นได้  จะทำการขยายและเติบโตในส่วนอื่นต่อไป  ( เป็นต้นว่าการตัดยอดของต้นไม้จะเป็นการเพิ่มกิ่งก้านสาขาให้ต้นไม้ กลับกัน  

การปลูกกล้วยกลับหัว

หากมีการตัดกิ่งก้านสาขาให้ต้นไม้บางชนิด จะเป็นการเพิ่มความสูงของต้นไม้และยอดอ่อนด้วย ) การดูแลรักษาพืชตีกลับ การดูแลรักษาพืชที่ปลูกด้วยวิธีตามธรรมชาตินี้ ไม่จำเป็นต้องดูแลอะไรมาก เพียงแต่รดน้ำใส่ปุ๋ยธรรมดาเหมือนกับการดูแลพืชปกติ เหมือนเป็นการปลูกพืชแบบปกตินั่นเอง ( ต่างกันเฉพาะวิธีการปลูก )  และที่สำคัญ  หากสามารถปล่อยให้พืชเจริญเติบโตได้เอง ก็จะเป็นการดีมาก เพราะพืช จะเรียนรู้วิธีปรับตัวและอยู่รอดได้จากสภาวะผิดปกติที่ผู้ปลูกได้สร้างขึ้น  การเพิ่มมูลค่าพืชตีกลับ การสร้างมูลค่าเพิ่มของพืชทุกชนิด  ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพืชตีกลับ  หรือพืชกลับหัว  แต่สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้พืช  ที่มีแนวทางการเจริญเติบโตเองตามธรรมชาติ หรือด้วยวิธีการสร้างการเจริญเติบโตให้ผิดปกติเหล่านี้ สามารถทำได้ทันที ในระหว่างที่พืช มีการเติบโตพ้นช่วงต้นอ่อนมาแล้วและใกล้ที่จะให้ผลผลิตได้ โดยวิธีต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กรณีศึกษา  การปลูกกล้วยกลับหัว  การศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตการปลูกกล้วยน้ำว้า  กล้วยหอม หรือพืชตระกูลกล้วย แบบกลับหัว  หรือการปลูกพืชตีกลับ  1  หัวได้  2  –  4  หน่อ  ใช้ระยะเวลาประมาณ  1  เดือนในการแตกหน่อ ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นพันธุ์  หลักวิชาพฤกษศาสตร์  เขาเรียก  ลำต้นของกล้วยที่อยู่ใต้ดินว่า  root stock  หากเคยขุดขึ้นมาทั้งหมดจะทราบว่า   ตรงส่วนนี้จะมี   ข้อๆ  และมีตาอยู่มากมาย  

กล้วยหอมทอง

ซึ่งเป็นตัวบอกว่า  ส่วนนี้  คือลำต้น  เพราะลำต้น  จะต้องมีข้อและตา ดังนั้นพืชชนิดใดก็ตาม  หากไม่มีข้อและตา  ถือว่าไม่ใช่ลำต้น  เช่น  ขิง  ข่า ตะไคร้  กล้วย  หรือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอื่นๆ  กล้วยก็เช่นกัน  เมื่อเอาส่วนลำต้นใต้ดินที่มีหน่ออยู่มากมาย มันก็จะเหมือนการเอา  ขิง  ไพล  ขมิ้น  ฝังลงดิน  ไม่ว่าจะอยู่ท่าไหนก็จะงอกออกมาเหนือพื้นดินได้เช่นเดียวกัน  การเพิ่มกลิ่น  รสชาติ  การเพิ่มกลิ่น รสชาติให้กล้วย  ตามที่มีข่าวเมื่อปี  2009  นั้น  สันนิษฐานได้ว่า  การฉีดหรือเติมกลิ่นไปยังท่อน้ำเลี้ยงจากส่วนลำต้นของพืช  โดยการเจาะและใส่หัวเชื้อกลิ่นต่างๆ  แต่ผลที่ได้ยังไม่มีการรับประกันว่าจะได้ออกมาตามกลิ่นที่เติมหรือไม่  โดนปกติทั่วไป  การเติมกลิ่นสตอเบอร์รี่  กลิ่นทุเรียน  พิสูจน์แล้วว่าสามารถทำได้  ส่วนกลิ่นอื่นๆ  เช่นกลิ่นส้ม  กลิ่นใบเตย  กลิ่นนมแมว  ยังอยู่ในขั้นทดลองเนื่องจากพืช  มีการขจัดสารที่เป็นหัวเชื้อกลิ่นออกทำให้เจือจางได้ง่าย  ดังนั้น  เกษตรกรส่วนใหญ่จึงต้องมีการลงทุนในเรื่องของกลิ่นค่อนข้างมากพอสมควร  ศูนย์เรียนรู้  วิธีการปลูกพืชกลับหัว  กับปราชญ์ชาวบ้าน  ณ  บ้านเขากลม  กระบี่ 

การปลูกกล้วยกลับหัว

วิธีการปลูกกล้วยกลับหัว

3.การปลูกกล้วยผ่าหน่อ

ปลูกกล้วยผ่าหน่อ  วิธีปลูกกล้วย  แบบผ่าหน่อวิธีนี้  สามารถลดต้นทุน  หน่อกล้วย  ได้จำนวนมาก  และทราบมาอีกว่า  พืชผักตระกูลหัวบางชนิด  ก็สามารถแยกผ่าหน่อผ่าหัวเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าได้ต้นใหม่ได้  โดยไม่ทำให้หน่อหรือหัวที่ผ่าออกนั้นเน่าเสียหาย  ดีจริงๆ  เลย  ลองทำตามกันดูนะครับ หวังว่าคงเป็นประโยชน์

วิธีปลูกกล้วยหอม

สำหรับ ต้นกล้วยที่ตัดเครือแล้ว ให้ขุดเหง้าขึ้นมา ผ่าตามรูปครับ  แล้วผ่า เป็นส่วนๆ ตามตาที่มีอยู่ จะได้ ประมาณ 4 หรือ มากกว่านั้น

 

วัคซีนพืชbig

ใช้ วัคซีนพืชbig  ปริมาณ 10 cc / น้ำ 10 ลิตร    แช่ท่อนพันธุ์   ตัวยาที่ใช้ครับอีกตัวครับ หรือจะใช้  วัคซีนพืชbig  ก็ได้ ครับเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพการงอกแล้ว นำไปเพาะในแกลบดำครับ กลบให้มิดนะครับ  รดน้ำปกติ  ควรระวัง  อย่าให้แห้งหรือแฉะจนเกินไปครับ

 

เคล็ดไม่ลับ…การปลูกกล้วยผมนิยมปลูกเดือน กลาง เม.ย.ถึงต้นเดือน พ.ค. เพราะดินจะอุ่น กล้วยจะเกิดง่ายแตกรากดี  หน่อก็ออกมาเยอะด้วย  แต่ถ้าหน้าฝน ดินเย็น กล้วยมักจะเน่าง่ายครับ….แต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทำกันอย่างไร…เพราะกล้วยที่สวนทั้งหมดปลูกแบบนี้ทุกพันธ์

 

ใส่ความเห็น


อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.